Baek wie ’t vreuger waor

Toen in 1852 in Nederland de eerste postzegel met de beeltenis van
Koning Willem III verscheen, zag Beek er heel anders uit dan nu het geval
is. Beek is van oudsher een van de welvarendste Zuid Limburgse dorpen.
Het was een centrum van handel, nijverheid en vertier. Hierdoor kreeg
Beek een streekfunctie, die het ook te danken aan de ligging op een
knooppunt van belangrijke handelswegen. Dit was o.a. ‘De Oude
Rijksweg’, aangelegd in 1845, die de belangrijkste verkeersader was van
Maastricht naar Venlo. Naast landbouw, veeteelt en fruitteelt was er ook al
industrie in die tijd, met leerlooierijen, stroopstokerijen, distilleerderijen
o.a. Hennekens van het bekende ‘Baeker Aelske’ en sinds 1867 tot 1963
een bloeiende sigarenindustrie. Reeds op 1 december 1853 werd in Beek
een hulppostkantoor gevestigd. Beek liep hierbij duidelijk voorop t.o.v. de
buurgemeenten Geleen, Elsloo, Stein en Schimmert. Het hoofdkantoor waar
Beek onder viel was Maastricht. De verzonden brieven, zie afbeelding,


werden voorzien van het zwarte stempel Beek van het hulpkantoor en de vernietigingsstempel
“FRANCO” aangebracht door het postkantoor Maastricht en op deze brief de treinstempel Breda – Maastricht.

  1. Station Beek-Elslo