HEEMKUNDE

Wat is heemkunde eigenlijk?

Het woord ‘heem’ is afkomstig van het Germaanse woord ‘haima’, dat woning betekent. Heemkunde gaat dus over de kennis van en het onderzoek naar je eigen leefomgeving, je eigen cultuur. Het gaat over materieel en immaterieel erfgoed. Dus bijvoorbeeld het dialect, geschiedenis, monumenten, archeologie, stamboomonderzoek, collecties van oude foto’s, volksverhalen of tradities. Vaak is het een ontdekkingstocht naar wat de meeste inwoners van ons dorp wel wisten, maar al lang vergeten waren

De Heemkundevereniging Beek houdt zich bezig met de bestudering van dat “heem” in al zijn aspecten van heden en verleden. De belangrijkste taak van de heemkundevereniging is de lokale geschiedenis te bewaren, te documenteren en vooral toegankelijk te maken.

Vrijwilligers aan het werk in de heemkamer

Onze doelstelling is om het heden en verleden van Beek en haar woonkernen voor het nageslacht vast te leggen door het verzamelen en beheren van het cultureel erfgoed van Beek, in de breedste zin.

De vereniging is volop aan de slag gegaan om de doelstellingen te verwezenlijken. Inmiddels zijn grote collecties foto’s, archiefmateriaal, bidprentjes, brochures, boeken en tijdschriften verzameld over Beek en de tot Beek behorende woonkernen. Op termijn zal veel van deze digitale collectie toegankelijk worden gemaakt via onze website.

ONZE DONATEURS

OPENINGSTIJDEN

    DINSDAG VAN:  09.30 TOT 12.00 UUR

    DONDERDAG VAN:  09.30 TOT 12.00 UUR 

    VRIJDAG VAN:  09.30 T0T 12.00 UUR 

De vereniging “Heemkundebeek”  heeft een ruimte tot haar beschikking op de 3e etage van het Verzorgingstehuis “Franciscus” aan de Maastrichterlaan (Om de Toren 5 te Beek (L) 

VERENIGINGSBLAD en LIDMAATSCHAP

Ons verenigingsblad BECHA staat vol met Beekse verhalen. Wordt lid en ontvang het blad gratis. Zie ook de pagina met het inschrijfformulier.

Het lidmaatschap van de Heemkundevereniging kost € 25,00 per jaar. Postabonnementen € 40,00 per jaar.  U ontvangt 4 keer per jaar het verenigingsblad BECHA. Losse nummers € 8.00.


OPROEP VOOR VRIJWILLIGERS

Wij zijn als heemkundevereniging naarstig op zoek naar mensen, die ons team van vrijwilligers willen komen versterken. Zo zoeken wij o.a. mensen die in het bestuur willen plaatsnemen en het team van de redactie van ons heemkundetijdschrift Becha willen versterken.

Ook voor de gezelligheid !

Wie kan bij ons vrijwilliger worden? In principe kan iedereen binnen onze vereniging vrijwilligerswerk doen wanneer je interesse hebt in het werk van een heemkundevereniging. Kom eens vrijblijvend een kijkje nemen op: Dinsdag – Donderdag – of Vrijdagmorgen tussen: 09.30 en 12.00 uur.

Indien u interesse heeft, neem dan contact op met:

Bert en Margot Caris
Tel. 046-4378362
E-mail: info@heemkundebeek.nl

Het is niet toegestaan tekst en of beeldmateriaal uit deze website te  kopiëren, zonder vooraf verkregen toestemming van het Bestuur.