ANBI verklaring

De Heemkundevereniging Beek is door de belastingdienst erkend als een ANBI instelling.  
De Vereniging stelt zich de geschiedenis en het cultuurhistorisch erfgoed van Beek, in de ruimste zin en in al haar facetten, ten doel (artikel 2, lid 1 statuten Heemkundevereniging Beek).

Heemkundevereniging Beek
FISCAAL NUMMER: 8031.52.371
Adres: Om de Toren 5, 6191 KZ Beek

Bestuur:
Voorzitter: Herman Peters, tel. 06 1318 4674
Secretaris: Margot Caris
Penningmeester: Bert Caris
Lid: Hub Hoedemakers
Lid: Jo Hoedemakers

Beleidsplan en Activiteiten
De hoofdlijnen van het actueel Beleidsplan zijn elders op deze website gepubliceerd.

Beloningsbeleid 
Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen voor hun inzet geen vergoeding. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie redelijkerwijs gemaakte
kosten (artikel 7, lid 8 statuten Heemkundevereniging Beek).