AEZEL Project

AEZEL AUCH NOA BAEK  

De HeemkundeVereniging van Beek neemt ook deel in het “AEZEL Projek” ofwel “Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen”.
De deelname door onze Heemkunde afdeling heeft tot doel de versnipperde kadastrale erfgoed-informatie in Beek en zijn woonkernen te digitaliseren, te bundelen en voor het brede publiek beschikbaar te stellen via het internet.
Datzelfde initiatief is ook al genomen in vele andere dorpen en steden in Limburg, van Vaals tot Venlo.
 

Om dit project uit te voeren moeten eerst vele kadastrale kaarten en documenten worden gedigitaliseerd. Het digitaliseren van deze erfgoed-informatie is een flinke klus.

Als onderdeel voor dit project zijn wij dus ook begonnen alle kadastrale gegevens uit onze   gemeente Beek en de Woonkernen te bewerken. Eerst worden de plattegronden van Beek vanaf 1842 tot en met 2017 ingebracht. Via de kadastrale gegevens worden alle eigendommen op die kaarten ingevoegd. Vervolgens kunnen tal van gegevens aan de percelen worden toegevoegd, fotos, panden, documenten etc. Als alles ingebracht is kunnen we de groei en ontwikkeling van onze gemeente volgen.

Voorbeeld: Op eigendom X zien we dat er vroeger een Romeinse villa was, later boerderijen en nu een Woonzorgcentrum. Dit alles met fotos en documenten enz.

Op dit moment vindt binnen het AEZEL Project de controle van de z.g. Perceelsgewijze Kadastrale Leggers (PKL’s) plaats en worden de gronden over de periode 1820 t/m 1843 uitgezocht. Deze leggers zijn het belangrijkste kadastrale register. Alle percelen waarop binnen één kadastrale gemeente door dezelfde persoon dezelfde zakelijke rechten worden uitgeoefend, worden hierin onder één hoofd samengebracht.

Vrijwilligers gezocht! 

Wil je meehelpen ? Dat kan bij jou thuis, maar ook in de ruimte van de Heemkundevereniging.  

We zijn nu op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers die ons, in eerst instantie de oude Kadastrale Registers, helpen te digitaliseren om de basis van het project klaar te maken.
In latere fases worden ook burgerlijke stand, bevolkingsregisters, genealogie, archeologie, landschappen, foto’s, notaris akten, geschiedenis enz. aan deze basis gekoppeld zodat we steeds meer en completer ons kadastrale erfgoed kunnen inzien en tonen. Mensen die hierover meer informatie wensen en/of hieraan een bijdrage willen leveren kunnen contact opnemen met: info@heemkundebeek.nl.

Meer informatie over het AEZEL project is te vinden op hun website: https://aezel.eu/.