Beleidsplan 2022-2025

Heemkundevereniging Beek (HKB) wil het cultuurhistorisch erfgoed van Beek veiligstellen voor de toekomst.

Een van de selectiecriteria hiervoor is de beschikbare ruimte; deze is helaas beperkt.

Dat betekent in de praktijk dat het archief voornamelijk bestaat uit boeken, geschriften en documenten.

De vrijwilligers houden zich hoofdzakelijk bezig met het archiveren.

HKB kent verschillende werkgroepen:

 • Het digitaliseren van de archieven van de  Beeker Verenigingen
 • Het sorteren, beschrijven en scannen van foto’s
 • Het sorteren, beschrijven en scannen van bidprentjes
 • Krantenknipsels over Beek digitaliseren.
 • Digitaliseren van de Nuutsbaeker.
 • Werkgroep archeologie
 • Werkgroep museum en restauratie; conservering van de museale voorwerpen.
 • Werkgroep geschiedenis; onder andere het digitaliseren van Limburgensia boeken

Op deze wijze wordt getracht geïnteresseerden op een doeltreffende manier met hun vragen verder te helpen.

De uitgave van het kwartaalblad Becha is een belangrijke pijler van de vereniging. In dit blad komt de geschiedenis van Beek in vele facetten aan de orde.

Het abonnementsgeld is de voornaamste bron van inkomsten voor HKB; samen met donaties, en subsidies. Zie de jaarrekeningen elders op deze site.

Geplande activiteiten zijn;                

 • voortzetting zoektocht naar passende kantoorruimte voor HKB
 • Beek samen met Visit Zuid Limburg op de kaart zetten
 • Uitgave nieuw boek in serie: ‘Wat Baek ôs Bud’
 • Sigaren expositie (Rob Spronken) in Elsmuseum
 • Het plaatsen van QR-bordjes op een 40-tal grafmonumenten op het kerkhof aan de Sint-Martinusstraat
 • Wandelingen samen met IVN Spau-Beek in en om Beek
 • Meedoen met NL doet
 • Informatiestand tijdens Paasveemarkt
 • Werken aan boek over straatnamen van Groot-Beek
 • Werken aan boek over de monumenten van Groot-Beek

Het bestuur streeft groei van het aantal lezers/ abonnementen na. Om dit te bereiken zal de vereniging zichtbaarder moeten worden voor de Beekse bevolking. We proberen dit te realiseren door:

 • Meer gebruik te maken van sociale media,
 • De oude computers vervangen, en snellere internetverbinding, programma’s op computer toegankelijk maken voor bezoekers met vragen.
 • Het zoeken en vinden van eigentijdse huisvesting met aangelaste faciliteiten voor het houden van lezingen, het ontvangen van bezoekers en het inrichten van een geordende archief. Andere huisvesting is alleen mogelijk met financiële steun van de gemeente Beek. De vereniging heeft hiervoor geen eigen middelen. Zie jaarrekening website.

Activiteiten Heemkundebereniging Beek 2022

Het schrijven en uitgeven van kwartaalblad Becha, het archiveren van foto’s, teksten en ander
materiaal, het beantwoorden van vragen, behoren tot de kerntaken van de vereniging. Zonder de inzet van onze vrijwilligers zou dit onmogelijk zijn.

Daarnaast zijn er ook nog vele unieke acviteiten op te noemen zoals:

 • Voortgang project ontwikkeling QR bordjes graven Oude Hof Beek; selectie graven, schrijven biografieën, materiaalkeuze bordjes, financiering e.d.
 • Deelname aan toeristische werkgroep gemeente Beek en Visit Zuid-Limburg: Licht op Beek.
 • Deelname Leader Zuid-Limburg. Doel is de bandkeramische cultuur bij groter publiek onder de aandacht brengen.
 • Het mijnlampje van Frans Kanarek is sinds sluiting Eyewitness Museum verhuisd naar gemeentehuis. De voorzitter van de Heemkundevereniging heeft samen met gemeente Beek een bruikleenovereenkomst getekend. Het lampje is de komende 10 jaar tezien in de Frans Kanarek kamer in het gemeentehuis.
 • Voortdurende inspanning leveren om politiek Beek te informeren over de noodzaak van een andere huisvesting voor de Heemkundevereniging. De huidige locatie is te klein, te onzichtbaar en moeilijk toegankelijk. Zonder steun van de gemeente is een nieuwe locatie voor de vereniging (eigen financiële middelen zijn ontoereikend) niet mogelijk.
 • Excursie met vrijwilligers naar Eyewitness museum, voordat museum definitief de deuren sloot, en naar Elsmuseum.
 • Het inrichten van fototentoonstellingen in pand De Stegen: Oude kiekjes uit Beek, Vaandels en uniformen, foto’s rondom thema boek Victorie en Baeker Vartelaovend.
 • Uitgave boek Victorie, herindelingsstrijd 1975-1981, deel 25 in de serie wat Baek os Bùd.