Pierre Smeets

In de nabije toekomst zullen er in Beek diverse verenigingsjubilea worden gevierd, die gegrond of medegegrond zijn door de verenigingsmens pur sang Pierre Smeets (1934-2011). Wanneer in het Hemelvaartweekend 2015 (14-17 mei) het 30e Europees Treffen voor nachtwachters- en torenblazers in Beek wordt gehouden en de viering van het 9e lustrum van de partnerschap tussen de gemeente Beek en Stadt Gundelfingen a.d. Donau (D) wordt georganiseerd,  komt meteen Pierre Smeets uit de nevelen van de tijd tot ons. Hij is de belangrijkste initiator van deze partnerschap in 1970, terwijl geen Europees Treffen in Beek kan worden gehouden zonder Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’, die 25 jaar geleden – in 1989 – mede door Pierre Smeets is opgericht.

Pierre Smeets

Zo heeft Pierre Smeets ook bijdragen geleverd aan het behoud van het Asta Cultuurcentrum, de oprichting van Speelgroep ‘Het Nieuwe Masker’, Buurtvereniging Bourgogne, de tot standkoming van een aantal grote historische herdenkingen o.m. Peter Trecpoelfeesten 1992 en 1996, anti-herindelingsstoet 1980, 750jaar St.-Martinusparochie 1982, bevrijdingsstoeten 1984 en 1994, kloosterjubilea 100 jaar Franciscanessen 1975, 50 en 60 jaar Karmelietessen 1978 en 1988 enz. enz.

Terecht hebben vele verenigingen, bedrijven en particulieren alsook de gemeentelijke overheden van Beek en Gundelfingen een financiële bijdrage geleverd voor de vervaardiging van een bronzen herdenkingsplaquette voor Pierre Smeets, waarop zijn gezichtsprofiel en belangrijkste personalia staan afgebeeld. Deze plaquette, thans nog aanwezig in het mede door hem opgerichte Elsmuseum, zal eerlang ergens in het centrum van Beek in de openbare ruimte geplaatst worden. De plaquette werd vervaardigd door de kunstenaar en klepperman John Cuypers uit Beek.

Bronzen plaquette met het profiel van Pierre Smeets, vervaardigd door John Cuypers