Marietje Lahaije-Leenen

In oktober 1975 nam een aantal Beekenaren het initiatief om een Heemkundevereniging en een Heemkundemuseum in Beek te realiseren. Vanuit de gemeente kregen de initiatiefnemers volle medewerking en al snel werd een kantoor en museum geopend in het Banxhuis aan de Brugstraat te Beek. Het ledenaantal groeide snel en een jaar later werd het honderste lid ingeschreven.

Marietje Lahaije-Leenen (*1925 +2021)

Marietje Leenen, een meisje uit Geleen vond haar liefde in Beek, Jan, een zoon van schoenmaker Lahaije. Na het huwelijk ging het echtpaar in Beek wonen. Marietje en Jan behoorden bij de eerste bewoners die in de pas gebouwde appartementen (1955-1956) aan de markt te Beek onderdak vonden. Er werden twee kinderen geboren. Marietje werkte op kantoor van de zorginstelling Odilia (geopend in 1972) bij het ziekenhuis in Geleen.

Verzamelen was een hobby van Marietje. Van alle culturele reizen die zij maakte, werd een uitgebreid reisverslag gemaakt. Uit kranten en tijdschriften verzamelde zij reisinformatie en zo ontstond een zeer uitgebreid toeristisch archief. Men hoefde maar aan Marietje te vragen: “Heb jij informatie over dit land of plaats ? ” en binnen een paar minuten lag de informatie op tafel.

In 1982 werd Marietje lid van de Heemkundevereniging. Haar interesse ging direct uit naar de geschiedenis van Beek. Met de leden van de “Werkgroep Geschiedenis” doorzocht zij niet alleen het archief van de vereniging, maar ook het gemeentelijk archief. Haar interesse voor de historie groeide en zij bezocht binnen- en buitenlandse archieven op zoek naar de vroegste geschiedenis van ons dorp.

Bij de introductie van de computer was zij een van de eersten die ging werken met Word Perfect en dat programma bleef zij heel lang trouw.

In december 1986 verscheen een promotienummer voor het blad Becha. Marietje was enthousiast over het initiatief en startte de serie “Wandelen door Beek”. Ze wandelde door alle straten, lanen en veldwegen; spitte in het archief van de gemeenten Spaubeek en Beek en schreef zo de serie.

In 1990 overleed haar man man Jan Lahaije op 62 jarige leeftijd. Een groot verlies voor Marietje en haar kinderen. Marietje bleef wonen aan de markt en nu is haar interieur haar woning eigenlijk een gemeentelijk monument, niks veranderd sinds 1956 !

In 1991 nam Marietje zitting in het bestuur van de Heemkundevereniging . Tot september 2000 was zij secretaresse en van december 2000 tot december 2003 bestuurslid algemene dienst. Andere heemkundeverenigingen in de regio maakten ook kennis met Marietje. Zij was jarenlang afgevaardigde vanuit Beek in het bestuur van de vereniging “Heemkunde zonder grenzen”

Samen met Jacques Aussems vormde zij tot de jaargang 18 (2004) de hoofdredactie van het tijdschrift Becha. Binnen de vereniging was zij zeer actief. Marietje was een van de kartrekkers van de “Werkgroep Geschiedenis”. Zij assisteerde de schrijvers van de boekenserie “Wat Baek ós Bud” met achtergrond informatie en foto’s.

Naast de publicaties in Becha verschenen van haar hand ook artikelen in regionale weekbladen, zoals “De Maas en Geleenbode”en “De Trompetter” Haar artikelen vormden tevens de aanleiding om beeldbepalende panden in Beek te sieren met een plaquette waarop in het kort een beschrijving van het gebouw staat. Er werden ook drie wandelingen beschreven, alles aan de hand van de artikelenreeks van Marietje.

In 2008 verscheen het laatste artikel in de serie “Wandelen door de gemeente Beek”. Een historische gebeurtenis. Een tijdperk met 88 wandelingen door onze gemeente werd afgesloten. Ongeveer 250 pagina’s vulden deze wandeling in Becha.

Zilveren draagspeld

Woensdag 28 januari 2009 ontving Marietje Lahaije-Leenen uit handen van burgemeester Cremers de zilveren draagspeld van de gemeente Beek. Tijdens zijn toespraak memoreerde de burgemeester het vele werk dat Marietje heeft verricht voor de Heemkundevereniging en het Heemkundemuseum. Hij was enthousiast over de wandelingen, die Marietje de afgelopen 22 jaar in de Becha beschreven had. Hij opperde het idee om alle wandelingen in boekvorm uit te geven. Dit gebeurde ook. In vrij korte periode werden, met medewerking van de redactie van Becha, de wandelingen per woonkern gebundeld en voorzien van actuele foto’s.

Tijdens het Luciafeest op zaterdag 12 december 2009 werden lichtkoniging Tamara Post en haar hofdames in het gemeenthuis ontvangen. Tijdens deze ontvangst reikte burgemeester Armand Cremers het eerste exemplaar van het boek “Historisch wandelen door Beek” uit aan de schrijfster Marietje Lahaije-Leenen. Dit 21e deel uit de serie: “Wat Baek ós Bud” was een prachtige uitgave geworden. Aan de hand van de tekst (192 pagina’s) en meer dan 250 foto’s maken de lezers kennis met de oude en nieuwe gemeente Beek. Het boek is thans nog te koop in het kantoor van de Heemkundevereniging.

Marietje bleef actief voor de Heemkundevereniging Beek en was wekelijks aanwezig op het kantoor van de vereniging. Zij had letterlijk en figuurlijk de sleutel van het kantoor in handen en hielp mee bij de digitalisering van het archief. Zij schakelde van het haar zo vertrouwde tekstverwerkingsprogramma WordPerfect over naar MS Word.

Op 14 augustus 2018 nam Marietje tijdens een feestelijke bijeenkomst afscheid van haar actieve werk voor de Heemkundevereniging Beek, maar zij bleef lid.

Op 28 januari 2021 ontvingen wij het droeve bericht dat zij op 95-jarige leeftijd was overleden.