O.L. Vrouw van de Wonderdadige Medaille (1962 – 2012)

De voormalige R.K. parochiekerk Onze Lieve Vrouw van de Wonderdadige Medaille werd destijds opgericht als tweede parochiekerk van Beek en was een belangrijke grote moderne kerk met toren. De aanleiding voor de bouw was ten eerste een toenemend aantal katholieken dat de oprichting van een nieuwe parochie nodig maakte. Ten tweede was dat de devotie ter ere van de zogenaamde Wonderdadige Medaille van Maria. Deze devotie bestond al sinds 1951, toen in de parochiekerk St. Martinus de Maria-noveen werd gebeden. Dit werd gedaan naar voorbeeld van de verering in Mariaveld, van waaruit vanaf 1949 de verering werd gepropageerd. De Medaille werd op 25 plaatsen in Limburg vereerd, waaronder Beek. In 1965 werd de kerk geconsacreerd.

Het ontwerp van de Maastrichtse architect Harry Koene was verwant aan dat van de kerk H.H. Antonius en Lodewijk, thans Emmauskerk, te Den Haag-Morgenstond van de architecten Wouters en Peutz uit 1958. Beide kerken hebben een ovaalvormig middenschip, hetgeen in feite een zeer centraliserende ruimtewerking geeft. Daarmee was het ontwerp van de Beekse kerk zeldzaam in de naoorlogse rooms-katholieke kerkbouw. De glas-in-loodramen verbeeldden scènes uit het leven van Catharina Labouré, de ontvangster van de visioenen over de medaille. De ramen werden gemaakt door Jos Hermans.

De kerk werd in 2001 gesloten voor de eredienst. In november van dat jaar werd bekend dat voor de kerk een sloopvergunning was aangevraagd. Sindsdien is er jaren lang niets mee gebeurd. Sommige partijen wilden de kerk handhaven en in de kerk appartementen bouwen. Na jaren van leegstand en discussie over de toekomst is de kerk in januari-februari 2012 toch gesloopt.

Het glas-in-loodraam dat in 2012 werd in 2021 gered tijdens de sloop van de Onze Lieve Vrouw van de Wonderdadige Medaillekerk in Beek krijgt een nieuwe bestemming in de Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) in Spaubeek.

Bron: Reliwiki