Mannenkoor Beeker Liedertafel

Het Mannenkoor Beeker Liedertafel werd opgericht op 5 oktober 1889 als vervolg op een aubade uitgebracht door enkele Beeker jongeren ter opluistering van een gouden huwelijksfeest in Beek. feesten en jubilea opgeluisterd. De eerste dirigent was Pie Boijens uit Sweykhuizen.

Op 26 oktober 2013 heeft het Mannenkoor Beeker Liedertafel, bij gelegenheid van het 160 jarig bestaan van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond, deelgenomen aan een concours voor mannenkoren in Tegelen. Het koor wist zich met een puntentotaal van 468 te verzekeren van een plaats in de finale van het Nationale Concours op 26 april 2014 te Zwolle.

MANNENKOOR BEEKER LIEDERTAFEL ANNO 1919
MANNENKOOR BEEKER LIEDERTAFEL ANNO 1919

In 1911, tijdens het internationale zangconcours te Eindhoven, trad het koor o.l.v. Leo Hermans voor het eerst naar buiten. Meteen werd de eerste trofee in de wacht gesleept. Vele onderscheidingen zouden volgen. Het koor viel achtereenvolgens in de prijzen in Gent (1913), Rotterdam (1919), ’s Gravenhage (1919) en Echt (1937).

Koninklijk optreden

Vermeldenswaard is het feit dat het koor, voorafgaande aan het concours te ’s Gravenhage op 25 mei 1919, mocht optreden in Huis Ten Bosch voor Koningin Wilhelmina en de voltallige koninklijke familie. Na het behaalde succes ontvingen de zangers een gelukstelegram van de Koningin. Majesteit werd nogmaals door de Liedertafel toegezongen toen zij in 1927 een bezoek bracht aan Beek.  

Nieuwe weg: muziek verbroedert – internationaal

Tijdens en vlak na de 2e wereldoorlog stond het verenigingsleven op een laag pitje. Grote opbloei beleefde het koor in de vijftiger jaren. Driemaal in successie – van 1954 tot 1956 – werden o.l.v. Jo Bannier opmerkelijke successen behaald in Luxemburg. Het laatste jaar met een ereprijs in de afdeling uitmuntendheid.
In deze naoorlogse periode werd ook de basis gelegd voor een nieuwe koers van de vereniging. Onder het motto “muziek verbroedert” streefde het koor ernaar, muzikale contacten te onderhouden met buitenlandse culturele gezelschappen. Zo is sinds 1957 een vriendschapsband gesloten met Männer Gesang Verein Overath. Nadien zouden nog vele contacten volgen. Bijvoorbeeld met het Poolse Echo-koor uit Lublin, het Spaanse Coral Polifonica te Calella, Sängerrunde Sankt Johann in Tirol, het Engelse Cestrian Male Voice Choir uit Chester en het Hongaarse gemengd koor van Szentendre. Er hebben culturele uitwisselingen plaatsgevonden met enkele Tsjechische koren, namelijk het Chorea Academica uit Usti nad Labem en het gemengd koor Jested uit Liberec.

Dirigenten

Van 1969 tot 1992 was Peter Eykenboom dirigent van het koor. Onder zijn artistieke leiding kwam de vereniging in een enorme stroomversnelling.
In 1992 nam Dion Ritten de leiding op zich, en werd het accent gelegd op kwaliteitsverbetering van het koor en het geven van aansprekende grote concerten.

Hoogtepunten

Mannenkoor Beeker Liedertafel viert het 125 jarig jubileum met tal van activiteiten, zoals het “Diamanten Concert”, “Beek Zingt!” en het uitverkochte galaconcert op 1 november 2014 met Guido Dieteren en Wendy Kokkelkoren.
Het 125 jarige mannenkoor ontving de Cultuurprijs voor de wijze waarop de vereniging Beek in dit jubileumjaar op de kaart zette.
Het jaar werd afgesloten met een sfeervol Kerstconcert.

2011
Mannenkoor Beeker Liedertafel neemt deel aan een masterclass van The King’s Singers.

2009
Mannenkoor Beeker Liedertafel wordt door de Gemeente Beek gelauwerd voor zijn bijzondere verdiensten van muzikale, artistieke en culturele aard. De onderscheiding wordt tijdens de receptie bij gelegenheid van het 120 jarig bestaan, uitgereikt door de burgemeester van Beek.

2008
Mannenkoor Beeker Liedertafel voert samen met het Vocaal Ensemble Kerkrade, het gemengde koor Vivace uit Weert en een aantal solisten, de “Petit Messe Solennelle” uit van G. Rosini. Het concert wordt op een drietal plaatsen in Limburg uitgevoerd: Kerkrade, Weert en Beek.

2005
Mannenkoor Beeker Liedertafel wordt tijdens het Nederlands Koor Festival in Rijssen uitgeroepen tot het beste Nederlands koor in de categorie Mannenkoren klassiek. Het koor mag later dat jaar meestrijden om de titel Nederlands Koor 2005 (alle categorieën) in Musis Sacrum in Arnhem.

2004
In april/mei 2004 ondernam het koor een concertreis naar Slovenië, precies op het moment dat dit land toetrad tot de Europese Unie. Concerten werden gegeven in o.a. Celje en Ljubljana.

2002
In november 2002 bracht het koor de eerste CD uit, terwijl samen met het Limburgs Symfonie Orkest en een 3-tal andere koren 3 operaconcerten (in Beek, Weert en Kerkrade) werden uitgevoerd.

2001
Op 16 juli 2001 gaf de Beeker Liedertafel een concert gedurende het beroemde Wereld Muziek Concours te Kerkrade. Samen met het Kerkraads Symfonie Orkest en enkele andere koren werd voor ongeveer 800 luisteraars in de Rodahal een prachtige uitvoering gegeven.

1999
Dit concert op dinsdag 13 juli 1999 was een van de hoogtepunten van het 110-jarig bestaan van de Beeker Liedertafel. Het jubileumprogramma werd gecompleteerd met de “Wereldkoren Manifestatie Beek” waarbij 4 internationale topkoren uit Kiev, Los Angeles, Manilla en Nairobi naar Beek werden uitgenodigd.

1998
In 1998 werd de Beeker Liedertafel in Meijel uitgeroepen tot winnaar van het Zuid Nederlands Mannenkoren Festival. Als gevolg hiervan ontving het koor een uitnodiging voor een demonstratie-concert in de Doelen te Rotterdam tijdens het World Symposium on Choral Music (7 – 14 juli 1999).

1996
Het concertjaar 1996 stond in het teken van twee grote internationale projecten. O.l.v. Dion Ritten werd in het voorjaar in de Sittardse Schouwburg en in Weert geconcerteerd met het Amerikaanse Blue Lake Jeugd Symfonie Orkest. En in het najaar namen de 5 “Dion Ritten”-koren – met begeleiding van het Limburgs Symfonie Orkest – deel aan een groots Verdi-operaconcert in Theater aan het Vrijthof.

1994
Het optreden op zondag 15 mei 1994 in de beroemde St. Vituskathedraal te Praag was een ongekend hoogtepunt. Dit geldt eveneens voor de herdenkingsceremonie in het voormalige concentratiekamp van Theresienstadt.

1989
Bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan in 1989 luisterde het koor de Eredienst op met de Judas Thaddäusmesse van de componist Felix Knubben, tevens organist van de Sant Paulskirche in Aken, waarbij diverse familieleden van de in 1934 overleden componist in de St. Martinuskerk aanwezig waren. Een van de ”pronkstukken” van het eeuwfeest was de “Baeker Revue” waaraan diverse Beeker verenigingen hun medewerking verleenden. Sluitstuk van het jubileumjaar was de concertreis naar Boedapest in het najaar van 1989.

1985
Concertreis naar St. Johann een bezoek aan het Festspielhaus in Salzburg.

1983
Een eervolle vermelding tijdens de deelname aan het internationale korenfestival te ’s Gravenhage.

1981
Concertreis naar Spanje. Het koor treedt op in de basiliek van het bedevaartsoord Montserrat en in de Salon del Tinel in het hart van Barcelona.

1979
Uitvoering van het requiem van Cherubini, waarbij het koor werd begeleid door het Limburgs Symfonie Orkest.

1978
Concertreis naar Wenen.

1975
Behalen van de A-klasse tijdens de zangersdagen te Roermond.

1974
In 1974 liet de Polenreis onvergetelijke indrukken na bij zangers en begeleiders.

1971
Eerste concertreis naar Zwitserland.

De muzikale prestaties op een rijtje:

1911        Eindhoven        eerste prijs in de derde afdeling
1913        Gent                  derde prijs in tweede afdeling
1919        Rotterdam        tweede prijs in tweede afdeling
1919        Den Haag         eerste prijs in tweede afdeling
1937        Echt:                 eerste prijs en ereprijs in eerste afdeling.

1942: “Tengevolge van verplichte aansluiting bij de cultuurkamer besluit men tot stopzetting van repetities en vergaderingen, in afwachting van betere tijden” (notulen 25 april 1942). Deze betere tijden begonnen op maandag 18 september 1944 toen enkele tientallen leden op het Wolfeijnde spontaan het Wilhelmus inzetten en geestdriftig werden toegejuicht door onze Amerikaanse bevrijders.
Na de oorlog werd de draad weer opgepakt en hervatte Mannenkoor Beeker Liedertafel haar activiteiten en met veel succes.
1954        1ste prijs in de 1ste afdeling
1955        1ste prijs en 1ste ereprijs in 1ste afdeling met lof van de jury:
1956        1ste prijs en 1ste ereprijs in de afdeling uitmuntend
Deze prijzen werden behaald op het internationaal korenfestival te Luxemburg.

1965       2de prijs internationaal concours te  ‘s Hertogenbosch
1966       Toekenning gouden Erepenning van Verdienste door H.M. Koningin Juliana.
1973       1ste prijs (B Categorie); internationaal korenfestival Scheveningen
1975 en
1986       Concerteren in de hoogste klasse te Roermond en Venlo met als resultaat het behalen van de A-status.
2004      Internationaal Korenfestival te Den Haag resulterend in een  eervolle vermelding.
2005      Uitroeping tot Nederlands beste Mannenkoor van het Jaar. 

2011        Succesvolle deelname aan het internationaal vermaarde concours van het Duitse Lindenholzhausen 

2013       Tegelen, deelname voorronde Nationaal Concours voor Mannenkoren ter gelegenheid van het 160-jarig bestaan van de KNZV (Koninklijk Nederlands Verbond van Zangverenigingen) met als voorlopig resultaat de 3de plaats qua aantal punten van alle deelnemende koren (80). Door dit resultaat heeft het koor zich geplaatst voor de finale op 26 april 2014 te Zwolle.