Het Post-Corona tijdperk

Het is alweer september 2021 . De corona pandemie is fors op zijn retour. Ons kantoor is weer open op dinsdag – donder en vrijdag van: 09.30 tot 12.00 uur. Wenst U een bezoek te brengen aan ons kantoor gelieve van tevoren even contact opnemen.

Talloze beperkingen. Dat is ook de reden dat we  u niet hebben kunnen uitnodigen voor onze jaarlijkse ledenvergadering. Gelukkig kunt u heel veel informatie, zoals het financieel jaarverslag, vinden op onze website of op Facebook. 

Herbestemming Koningskerkje te Beek

Midden in het   centrum van Beek staat een klein Protestants kerkje. Dit kerkgebouw staat bekend als het Koningskerkje ofwel het Leopoldskerkje en is geschonken door de Belgische Koning Leopold I, die zelf Protestants was. Hij wilde middels deze kerk de spanningen en de stekeligheden tussen de katholieken en de protestanten, in het toen door België bestuurde Limburg verminderen. Naast het Kerkje in Beek, liet Koning Leopold I ook in Meerssen (1836), Gulpen (1837) en Heerlen (1838) vrijwel identieke kerkjes bouwen. De protestantse kerkjes in Heerlen en Gulpen zijn inmiddels gesloopt. De huidige kerk is een driezijdig gesloten bakstenen gebouw met pilasterachtige gevelgeleding met een dakruiter boven de voorgevel. Het kerkje is gebouwd in Neoclassicistische stijl en is ontworpen door H. Konings.

Het kerkje is nog altijd in gebruik als Protestantse kerk. Eén keer in de maand vindt er een dienst plaats en de komende vier jaar zal dit nog zo blijven. Deze diensten worden echter steeds minder bezocht door de Protestantse gemeenschap. De eigenaar geeft aan dat het zo maar zou kunnen dat het kerkje binnen 4 jaar geheel leeg komt te staan. Als het kerkje dan geen nieuwe functie krijgt, zal deze, net zoals de identieke Protestantse kerkjes in Gulpen en Heerlen, gesloopt worden. Om het bestaan van het kerkje in de toekomst te garanderen is een constante exploitatie noodzakelijk.

De klantvraag

De monumenteigenaren hebben de wens om een horeca onderneming te starten in het kerkje, maar hebben aangegeven niet exact te weten wat voor een soort horeca het beste bij het object en de locatie past. De vraag vanuit de eigenaren was dus ook om de visie door te ontwikkelen en een advies te geven over de aanpak tot realisatie.

Onze aanpak

Met onze ervaring en expertise zijn wij gaan toetsen of een horecaonderneming past binnen alle kaders waar rekening mee gehouden moet worden bij een herbestemming. Denk hierbij aan de omgeving, bouwhistorie en de huidige staat van het pand, maar ook aan het planologisch kader. Daar waar de nieuwe functie niet past binnen deze kaders hebben we gekeken naar de mogelijkheden om het juist wel inpasbaar te maken. Dit resulteerde in een gedetailleerdere uitwerking van de visie.

Eenklaviers orgel, in 1776 gemaakt door P. en J. de Rijckere uit Kortrijk voor de Hervormde Kerk te Axel. In 1924 overgeplaatst naar Beek. Kerk gerestaureerd in 1961.

Visie

Het Koningskerkje is van zichzelf al een uniek object. Er is geadviseerd om de uniekheid van het gebouw te combineren met een concept waarin er een bijzondere beleving ontstaat voor bezoekers. Hierdoor kan de nieuwe horecafunctie zich onderscheiden van de omliggende concurrentie. De nieuwe horecafunctie is gebaseerd op een dag horeca. Dat wil zeggen een horecaconcept met beperkte openingstijden om de (geluids)overlast te beperken. De beperkte omvang van het kerkje vraagt om een creatieve indeling.

De toekomstige horecafunctie is gebaseerd op een concept waarbij er enkel koude gerechten geserveerd worden. Hierdoor is er geen uitgebreide horecakeuken benodigd waardoor de horecakeuken binnen de ruimte van de huidige keuken gerealiseerd kan worden. De trap naar de verdieping heeft een dubbele functie. Deze verleent namelijk toegang tot de verdieping en dient tevens als opslagplek voor eventueel servies en bestek. Het kerkje is momenteel enkel toegankelijk via de hoofdingang aan de voorzijde.

Strategie

Het idee van een horecazaak in het kerkje is middels een principeverzoek voorgelegd aan de gemeente. Zij hebben hier positief op gereageerd en hebben aangegeven dat middels een bestemmingsplanwijziging het mogelijk is om een horecabestemming te geven aan het kerkje dat momenteel nog een gemeenschappelijke bestemming heeft.

Ook al staat het kerkje nog niet geheel leeg, het is goed dat de monumenteigenaren in een vroeg stadium zijn gaan nadenken over de toekomst van het kerkje. De eerste stap naar herbestemming is gezet. De toekomst van het kerkje ziet er nu weer een stuk rooskleuriger uit.

Luistersteen in Beek

Sinds de 4e augustus 2015 zijn we officieel lid van de LRE en hebben we een heuse luistersteen in Beek! De 3e in zuid Limburg en één van de 160 totaal in Nederland. De luistersteen werd onthuld door Burgemeester Krewinkel de heren Van Rens en Seelen. Ook afvaardigingen van de betrokken families Franz en Linke waren onder andere aanwezig.

Onder veel belangstelling werd de steen onthuld waar het verhaal te beluisteren is van oa de Roma en Sinti die eveneens als de joden werden vervolgd tijdens de Tweede Wereld Oorlog. Ook wordt melding gemaakt van de ondergedoken Jood Franz Kanarek en de Duitse gedeserteerde soldaat Frits Linke.

Voor het museum een enorme erkenning dat de toetreding tot deze organisatie gerealiseerd is. Via onze kunt u de site van de LRE bekijken! Ook via de gratis app van de LRE zijn alle lokaties te bekijken/beluisteren.

En aansluiting bij de Liberation Route Europe!

De Liberation Route Europe is een route door acht landen langs gedenkplekken uit de Tweede Wereldoorlog. Vanuit Zuid-Engeland gaat u via Frankrijk, Luxemburg en België naar Nederland. Vanuit hier kunt u de route vervolgen door Duitsland en Polen of naar Italië. Onderweg kunt u naar diverse musea, herdenkingsplekken, monumenten en oorlogsbegraafplaatsen. Via een app of luisterplekken luistert u naar de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog. Liberation Route Europe herdenkt hen die vielen voor onze vrijheid.

Luisterplekken

De Liberation Route ontstond in 2008 rondom Arnhem en Nijmegen. Om de geschiedenis tot leven te brengen zijn er in deze omgeving luisterplekken geplaatst. Op deze plekken, die gemarkeerd worden door grote veldkeien, kunt u ter plekke luisteren naar indrukwekkende hoorspelen uit de tijd van de oorlog. Personages uit de Tweede Wereldoorlog vertellen u de gebeurtenissen die zich afspeelden op de plek waar u zich bevindt. U kunt de verhalen ook downloaden vanaf www.liberationroute.com of beluisteren via de app.

Inmiddels telt de Liberation Route in Nederland 200 luisterplekken, die zijn te vinden in de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Limburg, Zeeland en Overijssel. Luister naar verhalen over  ‘A Bridge too Far’paratroopers in Eindhoven, de Sinti- en Romabevolking in Beek of de amfibische landingen in Zeeland.

Grote Brand

In de vroege zaterdagochtend van 15 juni 2013 heeft de brandweer twee bewoners gered uit een brandende boerderijwoning in het centrum van Beek. Eén van hen heeft teveel rook ingeademd en is daarom naar het ziekenhuis gebracht. De eerste verdieping en de zolder zijn helemaal uitgebrand. De brandweer heeft ervoor gezorgd dat het vuur niet over is geslagen naar de naastgelegen panden.

De brandweer werd zaterdagnacht rond half zes gealarmeerd voor een brand in een boerderijwoning in de Burgemeester Janssenstraat in het centrum van Beek. Bij aankomst bleek de brand reeds uitslaand te zijn. De beide bewoners waren toen nog binnen en de brandweer heeft hen uit de woning gered. De twee directe burenwoningen zijn ook ontruimd. De bewoners van deze panden kunnen in de loop van de dag weer terug naar huis.

Door de aangrenzende panden met water af te schermen heeft de brandweer voorkomen dat het vuur overgeslagen is. De brand is dus beperkt gebleven tot één woning, waarvan de eerste verdieping en de zolder door de brand verwoest zijn. Het sein brandmeester kon rond 7.15 uur gegeven worden. De brandweer is nog bezig met nablussen. Een deel van de straat is afgezet vanwege instortingsgevaar.

 

Open Dag Stegen 35

Op zaterdag 14 januari 2023 willen de op Stegen 35 gehuisveste verenigingen en ondernemers u laten zien wat – en vooral hoe – zij hun diensten aanbieden.
Voor jong en oud wordt een divers en actief programma aangeboden inclusief een speurtocht in Beek-oost, georganiseerd door “Scouting St. Martinus Beek”.

Kom tussen 10:00 en 16:00 uur zelf een kijkje nemen, het is beslist de moeite waard.

evenement: OPEN DAG
datum: zaterdag 14 januari 2023
tijdstip: 10:00-16:00 uur
locatie: Stegen 35, 6191 TR Beek

Afscheid Marietje

Dinsdagmorgen 14 augustus was er een bijzonder feestje op het kantoor van de Heemkundevereniging Beek.  

Marietje Lahaij-Leenen nam na 37 jaar afscheid als medewerkster van de heemkundevereniging. “Inmiddels ben ik 92 jaar en mag ik toch afscheid nemen?” merkte Marietje op.  

De voorzitter Fons Vroemen prees het vele werk dat Marietje verzette voor de vereniging. Zij was jarenlang een vast redactielid van het tijdschrift Becha, waarin zij de serie ‘Wandelen door Beek’ publiceerde. In 2009 verscheen een boek ‘Historisch wandelen door Beek’ waarin Marietje de lezer meenam door alle straten van de gemeente Beek en telkens historische en bijzondere zaken wist te vertellen.
Zij leverde een belangrijke bijdrage aan de digitalisering van het archief van de heemkunde. 

Marietje bedankte alle aanwezigen voor de felicitaties en cadeautjes.  

Met een zware tas vol herinneringen en een mooie bos bloemen vertrok Marietje om twaalf uur naar huis.

Heemkundemuseum

Bij de verhuizing in dec.1980 van de Brugstraat naar de school achter het gemeentehuis kreeg men de ruimte om het vele dat er verzameld was thematisch te exposeren. Op basis van de depotcollectie was er nog meer mogelijk, alleen ontbrak daarvoor die extra ruimte die dat zou betekenen. Om er op zijn tijd toch het nodige van te laten zien, werd een van de lokalen vrij gehouden voor wisselende expo’s, die er de afgelopen jaren dan ook in grote verscheidenheid geweest zijn. Omdat er in die depots ook het nodige meubilair stond uit eigen streek, werd besloten daar een tentoonstelling aan te wijden. De interesse voor meubels is sinds de antiek-rage jaren geleden enorm losgebarsten. Om aan de gigantische vraag te voldoen werd er van-uit vrijwel heel Europa meubilair aangevoerd, waardoor het vanouds gebruikte Limburgse meubilair een beetje in de verdrukking geraakte. Dit ook en vooral omdat iedereen liefst van geloogd eikenhout gemaakte meubelen wenste, zijn er in Limburg maar weinig van andere houtsoorten gemaakt. Toch komen er vele van essen, noten, kastanjes, beuken en populieren gemaakte voor. Die houtsoorten werden gebruikt aan kasten, tafels, stoelen en banken, deken-kisten, bedden en alle mogelijke kleingoed als kapstokken, kamergebakken en keukenrekken.

Dit in Limburg door plaatselijke schrijnenmakers gefabriceerde spul kenmerkt zich in de regel door eenvoud, wat niet wegneemt, dat er zo nu en dan stijlinvloeden van de officiële stijlen doorsiepelden, waarna die op eigen manier verwerkt werden. Overigens is niet alle meubilair indertijd van blank hout geweest; veel werd gemaakt met de bedoeling beschilderd  of ge-beitst te worden, hetgeen blijkt bij meubels, die zijn samengesteld uit meerdere soorten hout.          

Behalve losstaande meubelen kende men meerdere ingebouwde kasten, wat zeer zeker geldt voor de beddekoets en de kastjes naast de haard. In dat laatste geval hebben de deuren meestal dezelfde profilering. Om te laten zien hoe dit soort zaken gemaakt werden is een selectie ge-maakt uit schrijnemakersgereedschap, dat meteen de ambachtelijkheid op handkracht illus-treert. Pratend over op zichzelf staand meubilair moeten we wel bedenken dat er vroeger een onlosmakelijke band was met de hele uitmonstering van een gebouw, als de voordeur , de luiken en de timmermanskunst, die verantwoordelijk was voor voor het bouwen in houtskelet- of vakwerkbouw.

Handwerk bestond er per definitie net zo goed binnen de bouwambachten als de landbouw. Om een idee te geven van die verschillende aspecten legt het museum zich in samenspraak met de musea in Elsloo en Valkenburg, toe op het documenteren van die activiteiten, geplaatst in dat grotere kader.

Het museum in Beek schenkt in ruime mate aandacht aan de boerenbakkerij en wat daar op volgde, aan de schoenmaker, de slager, de voerman, de klompenmaker, de sigarenmaker en de smid. In wisselende opstelling wordt ook aandacht geschonken aan de relatie tussen mens en natuur, wat de flora en fauna betreft. Waar u bij de bandkeramiek een indruk van krijgt is de  enorme activiteit die de werkgroepen ontplooien en daardoor het museum tot een levende zaak maken op het gebied van archeologie, geschiedenis en publiciteit.

Intussen is door verhuizing naar Huize Franciscus sinds 2005 aan deze situatie het een en ander veranderd en wordt enkel geëxposeerd in door het pand verspreid staande vitrines en enkele hallen.