Afscheid Marietje

Dinsdagmorgen 14 augustus was er een bijzonder feestje op het kantoor van de Heemkundevereniging Beek.  

Marietje Lahaij-Leenen nam na 37 jaar afscheid als medewerkster van de heemkundevereniging. “Inmiddels ben ik 92 jaar en mag ik toch afscheid nemen?” merkte Marietje op.  

De voorzitter Fons Vroemen prees het vele werk dat Marietje verzette voor de vereniging. Zij was jarenlang een vast redactielid van het tijdschrift Becha, waarin zij de serie ‘Wandelen door Beek’ publiceerde. In 2009 verscheen een boek ‘Historisch wandelen door Beek’ waarin Marietje de lezer meenam door alle straten van de gemeente Beek en telkens historische en bijzondere zaken wist te vertellen.
Zij leverde een belangrijke bijdrage aan de digitalisering van het archief van de heemkunde. 

Marietje bedankte alle aanwezigen voor de felicitaties en cadeautjes.  

Met een zware tas vol herinneringen en een mooie bos bloemen vertrok Marietje om twaalf uur naar huis.