Neerbeekerhof

Door Paul Mennens

De gemeente Beek ontleent zijn naam aan de Keutelbeek. Vanaf de prehistorie werd het gebied langs deze beek bewoond. In de Middeleeuwen bouwde men in de nabijheid van de beek diverse boerenhoeven. De mooiste en grootste hoeve was de Neerbeekerhof, gelegen tussen de Keulsteeg en de Spaubeekerstraat.

De geschiedenis van de Neerbeekerhof
De binnenplaats van de Neerbeekerhof rond 1916.

De Neerbeekerhof werd waarschijnlijk in het begin van de 14e eeuw gebouwd. Omstreeks 1350 was de hof in het bezit van de familie Schoonvorst. In de 16e eeuw werden de Neerbeekerhof en de erbij horende gronden (±38 ha) een groot leen van Valkenburg en de familie Banens kwam op de hoeve wonen. Maar liefst 250 jaar woonde en werkte de familie Banens in Neerbeek.

De Neerbeekerhof was een gesloten hoeve. In de voorgevel waren drie poorten aangebracht: 1. de Herenpoort in een torengebouw met veel natuursteen, twee ronde ramen en een gevelsteen met de wapens van de familie Banens-De Sauveur, en 2. de midden- en 3. de schuurpoort die eenvoudiger uitgevoerd werden.

Verpacht

Tussen ±1800 en 1916 kwam de hoeve in het bezit van enkele Belgische families en werd ze verpacht. Door de verslechterde economische omstandigheden (Eerste Wereldoorlog) bood de familie Van de Wall-Van der Plancke de Neerbeekerhof te koop aan. De Beekse notaris Hoefer werd belast met de verkoop. Op 9 maart 1916 kocht de N.V. ‘Gemeenschappelijk Grondbezit’ de hoeve en gronden aan voor het bedrag van ƒ118.500,00. Deze maatschappij bestond uit een aantal Maastrichtse notarissen, die in Zuid-Limburg diverse landerijen opkochten en die dan weer snel doorverkochten; meestal met een flinke winst. De bijnaam van deze groep was ‘De Zwarte Bende’.

Een maand na de aankoop van de Neerbeekerhof vond de verkoop plaats. Math Janssen, gemeenteopzichter, kocht de hoeve en omliggende gronden. De landerijen (ruim 33 ha) werden aan diverse personen uit Neerbeek en omgeving verkocht, totale opbrengst ƒ139.262,04. Een winst van ± ƒ20.000,00 binnen één maand!

Sloop

Een jaar later werd de Neerbeekerhof gesloopt. Het bakhuis bleef gespaard en werd in de 20e eeuw omgebouwd tot woonhuis.