Gedenkpark Sint-Martinus

Op vrijdag 29 april jl. is het gedenkpark Sint-Martinus officieel in gebruik genomen na een uitgebreide renovatie van de voormalige r.-k.- begraafplaats. Burgemeester Van Basten – Boddin onthulde een gedenksteen en plante samen met de Wethouders Hodzelmans en Van Es een boom. Met deze realisatie is het project gedenkparken in Beek afgerond.

Na de realisatie van gedenkpark het “Levensbomenbos” en de verbindende wandelroute het “Levensloopje” is nu ook de begraafplaats Sint – Martinus omgevormd naar een plek van rust en bezinning.

In 1974 werd de r.-k.- begraafplaats aan de Sint Martinussstraat gesloten en vond de opening plaats van de algemene begraafplaats “De Nieuwe Hof” aan de Bosserveldlaan. Vanaf dat jaar mochten aan de Sint Martinusstraat enkel nog bijzettingen plaatsvinden en zouden graven, waar geen rechten meer betaald werden, geruimd worden.

Dit was een doorn in het oog van de Heemkundevereniging Beek. Diverse monumentale graven dreigden te verdwijnen. In overleg met de Gemeente, werden in 1990 afspraken gemaakt. Twee vertegenwoordigers van de Heemkundevereniging Beek en de beheerder van de begraafplaats bekeken jaarlijks de graven die op de nominatie stonden geruimd te worden en zij beslisten samen welke gehandhaafd bleven.

In 2012 werd samen met belanghebbenden, omwonenden en de Heemkundevereniging een werkgroep gevormd, waarmee voor de begraafplaats Sint – Martinus een toekomstvisie werd opgesteld.

Deze visie genaamd: “Groene Oase in een stenige omgeving” beschreef de toekomstige inrichting en ontwikkeling van de begraafplaats. Deze visie is samen met de werkgroep verder uitgewerkt tot een concreet plan. In 2013 is de renovatie van de historische muur en hekwerken langs de Sint-Martinusstraat ter hand genomen. In de periode daarna heeft de herinrichting van de paden en het aanplanten van de nieuwe bomen en groenvoorzieningen plaatsgevonden.

Eind 2015 startte het sociaal werkbedrijf Westrom met renovatiewerkzaamheden aan oude waardevolle grafstenen. De werkzaamheden bestonden voornamelijk uit het herstellen van scheuren, het vastzetten van kopstenen, het herstellen van gebroken borduren en het opschonen van stenen. Een team van Westrom heeft zich gespecialiseerd in dit werk en heeft reeds vergelijkbare werkzaamheden verricht voor onder meer de gemeenten Roermond en Stein. Samen met de Heemkundevereniging werd bekeken of de bewaarde ornamenten en corpussen herplaatst konden worden. Uiteindelijk is besloten, in verband met diefstal, geen koperen en porseleinen ornamenten meer te herplaatsen, maar imitaties te maken van kunststof.

Volgend jaar 2017, is het honderd jaar geleden dat deze begraafplaats in gebruik werd genomen. De Heemkundevereniging Beek wil dan in samenwerking met de Gemeente Beek de grafmonumenten “laten spreken” door middel van een brochure of tekstbordjes bij de grafmonumenten.