Organisatie

ANBI
De Heemkundevereniging Beek is door de belastingdienst erkend als een ANBI
instelling.  
De Vereniging stelt zich de geschiedenis en het cultuurhistorisch erfgoed van Beek,
in de ruimste zin en in al haar facetten, ten doel. ( artikel 2, lid 1statuten
Heemkundevereniging Beek)

NAAM:
Heemkundevereniging Beek
FISCAAL NUMMER: 8035.52.371.
CONTACTGEGEVENS:
Bezoekadres: Om de Toren 5, 6191 KZ Beek
Telefoon: 046-4361386
Bankrekening Heemkundevereniging: NL95 RABO 0104 9232 45
KvK nummer: 40186287
E-mail: info@heemkundebeek.nl
www.to.heemkundebeek.nl
interim-bestuur
Voorzitter: Herman Peters
Secretaris: Margot Caris
Penningmeester: Bert Caris
Lid: Hub Hoedemakers
Lid: Jo Hoedemakers
BELEIDSPLAN:
De hoofdlijnen van het actueel Beleidsplan zijn elders op deze pagina gepubliceerd.
BELONINGSBELEID: 
De Vereniging heeft 24 vrijwilligers, inclusief de bestuursleden. De bestuursleden en
vrijwilligers ontvangen voor hun inzet geen vergoeding. Zij hebben wel recht op een
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie redelijkerwijs gemaakte
kosten. ( artikel 7, lid 8 statuten Heemkundevereniging