Klooster Carmelitessen Beek

Ruimtelijke context

Het klooster ligt aan de rand van de bebouwde kom van Beek bij de sportvelden. Een lage muur, waarachter een voortuin met bomen, scheidt het klooster van de weg. De dagkapel is geopend voor gebed en het aansteken van een kaarsje.

Type

Bakstenen klooster met dagkapel in neogotische en expressionistische vormen.

Bouwgeschiedenis

Het klooster werd in 1936 gebouwd door S.J. Dings, met namede westvleugel aan de voorkant en de haaks daarop geplaatste dagkapel, een woonvleugel en een zusterkapel. De zuidvleugel werd in 1954 toegevoegd, de noord- en oostvleugel in 1964. In 1986 werd nog een vleugel toegevoegd. In 2007 zijn de zusters naar Maastricht verhuisd. Het klooster wordt tijdelijk als wooneenheid gebruikt in afwachting van verdere bestemming. Wellicht zal het (gedeeltelijk) gesloopt worden.

Foto: spreker burgemeester Meeuwissen, rechts staande achter de zusters staan Pie van Sjo Vaessens en Balt Debije.

Het klooster bestaat uit vier vleugels rond een middenplaats. De dagkapel heeft een toren met zadeldak en een groot roosvenster in de westzijde.

Het interieur van de kapel bestaat uit twee delen: een dagkapel en een zusterkapel, die er haaks op staat.