HEEMKUNDE BEEK

Zoeken

GASTENBOEK

 

     GASTENBOEK

gastenboek.jpg - 14,97 kB

GOLD AWARD

             GOLD AWARD

 Voor-3jaar.jpg - 244,20 kB 

        VOOR 3JAAR NR. 1

       

NLDOET2020

Geen afbeeldingen

Bezoekers online

We hebben 7 gasten en geen leden online

WEBSITE 2016

 

 

          WEBSITE 2016

Afscheid Marietje

 

 Marietje.jpg - 94,97 kB

Afscheid Marietje

ANBI

 

anbi.png - 23,05 kB

Bokkenrijders

 

 Bokkenrijder-3.jpg - 30,67 kB

WEBSITE 2015

BECHA

 

 

Jo Hoen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

         Jo Hoen †

     Oprichter en

       1e voorzitter

 

 

Beek Toen en Nu

Beek Toen en Nu 2

     BEEK TOEN EN NU 2

Beek Uw Gemeente

Sigaren industrie

Marechaussee in Beek

 

 

           FR. Piek

Woonkernen

Bandkeramiek

St.Martinuskerk

Sint Hubertuskerk

Kasteel Genbroek

           Genbroek

Oude Pastorie

 

                KLIK

Sjterfhoes

Herv. Pastorie

Vlag Mijnwerkersbond

 

 

Hubertus Molen

EyeWitness

SICOF

Gedonder in de Hemel

Leenhof Valkenburg

 

      LEENHOF VALKENBURG

Oude Pastorie

 

       Oude Pastorie

Beheerder-Jan Jacobs

            E-mail

   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inlogformulier

Heemkundemuseum2.jpg - 45,66 kB

WERKGROEPEN AAN HET WERK

 

 Gemeentehuis-zw.jpg - 41,55 kB

GEMEENTEHUIS 1887 - 1987

JAARVERSLAG 2017

 

 JAARVERSLAG 2017

 

Verslag jaarvergadering Heemkundevereniging Beek 

22 november 2018
Locatie: Grote zaal Woonzorgcentrum Franciscus

 

1.Opening

De voorzitter, Fons Vroemen, het iedereen van harte welkom (45 leden).
In oktober is de secretaris/penningmeester Tom Lemmens overleden. Na een korte pauze vervolgt de voorzitter de vergadering. 

2. Jaarverslag secretaris 2017  Heemkundevereniging Beek 

Bestuur
Het algemeen bestuur vergaderde twaalf keer in 2017. Met de gemeente Beek en de Stichting ‘Zo Wonen’ was er intensief overleg over de huisvestingsproblematiek van onze vereniging. 

Overzicht activiteiten Heemkundevereniging 2017  

 1. Webpagina Heemkunde
  Gold-Award ontvangen voor de “ Most Popular Historical Website voor 3 ononderbroken jaren 2015 – 2016 -  2017”    

 2. Database voor verenigingen
  In deze database wordt digitaal door verenigingen en stichtingen geleverde informatie opgeslagen

 3. Huisvesting
  Diverse gesprekken met wethouder, gebouw De Kring en MFC Molenberg werden genoemd. Helaas hebben de gesprekken nog niet tot een oplossing geleid.

 4. NL – Doet
  Zaterdag 10 maart heeft de heemkunde meegedaan aan NL-Doet.
  Foto’s sorteren en raamwerk maken voor expositie.           

 5. Vrijwilligers dag 2017
  Bezoek aan Museum voor Grafcultuur en aan Brouwerij de Fontein in  Stein. 

 6. Beek Beleefdag 10 september 2017 en MultiCultidag 23 september 2017
  Info stand bij woonzorgcentrum 

 7. Paasveemarkt 1 en 2 april 2017
  Informatie en verkoopkraam op de markt
  Fototentoonstelling en stand ingericht in de feesttent 

 8. Diverse lezingen en rondleidingen in het Woonzorgcentrum

 9.  Processie 29 mei 2017
  Plaatsen en inrichten rustaltaar bij het woonzorgcentrum 

 10. Expositie

  Kerststallen in hal van het woonzorgcentrum

  11

  Oude Pastorie

  Teksten aangeleverd voor archeologietafels, luisterpaal en pastoorskamer.
  Vier themawandelingen per jaar i.s.m. IVN Spau-beek

  12

  Rabobank Clubkas campagne
  Opbrengst 2017:  €967,00

  13

  Open luchttheater Spaubeek

  In het kader van promotie burgerinitiatief heeft de heemkunde zitting in de werkgroep

  14

  Expositie 100 jaar kiesrecht
  De werkgroepen zijn in 2017 gestart met de voorbereidingen voor de expositie ‘100 jaar kiesrecht’ begin 2018

  15

  Wandelingen

  Wandeltocht ODS ism Harmonie St.-Celilia 26 maart 2017
  Buurtvereniging Proosdijveld mei 2017

  16

  Excursie

  1 Oktober 2017 excursie gemeentebestuur Gundelfingen en Beek, langs historische plekken in de gemeente Beek

  17

  Educatie basisscholen

  In het kader van het Enjoy-project archeologielessen verzorgd aan de basisscholen in Beek

  18

  Begraafplaats St.-Martinus

  Selectie gemaakt voor grafmonumenten


  Werkgroep geschiedenis
  Het kantoor van de heemkundevereniging was op dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen geopend tussen 9.30 uur en 12.00 uur en verder op afspraak. Iedere morgen zijn er ± 10 vrijwilligers aanwezig die aan diverse projecten werken. In 2017 nam het aantal bezoekers op kantoor toe . Vragen over gebouwen, foto's, tijdschriften, boeken en expositie werden het meest gesteld. Ook kwamen verzoeken binnen voor studie naar bepaalde onderwerpen. De vrijwilligers van de vereniging verleenden hierbij assistentie

  Het fotoarchief, bibliotheek, bidprentjes zijn in 2017 verder gedigitaliseerd. Ook is gestart met het digitaliseren van duizenden dia’  


  Werkgroep restauratie
  Iedere woensdagmiddag tussen 13.30 en 16.30 uur is de werkgroep Restauratie aanwezig in de werkplaats. Het aantal vrijwilligers blijft constant op deze middag, namelijk vijf à zes.

  In 2017 werden vooral voorwerpen gerestaureerd en werd  een wezenlijke bijdrage geleverd voor diverse foto exposities. Daarnaast vond er het jaarlijkse onderhoud plaats aan  de bestaande exposities.


  Werkgroep Aezele Project  (Archief Zuidnederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen 

  Deze nieuwe groep binnen onze vereniging is gestart met het in kaart brengen van de gegevens van het kadaster vanaf begin 19e eeuw. 


  Werkgroep Becha

  In 2017 heeft de werkgroep Becha de thema’s vastgelegd: Straat- en veldnamen, Spaubeek, gepromoveerden in Beek, Frans Neutelings, drukkerijen in Beek, archeologie, enz.

   

  Werkgroep Archeologie  

  Tijdens bouwwerkzaamheden zijn leden van de werkgroep aanwezig als er funderingen worden uitgegraven. In 2017 werden vondsten gedaan in de Labouréstraat (Bandkeramiek) en losse vondsten tijdens het bewandelen van de omgeploegde akkers.  

   

  Heemkunde Zonder Grenzen 

  De Heemkundevereniging Beek is ook vertegenwoordigd in het samenwerkingsverband van 'Heemkunde zonder Grenzen'. Vier keer per jaar komen de cultuurhistorische verengingen uit de regio bij elkaar en bespreken diverse activiteiten.

     

  3. Financieel jaarverslag 2017 

  • 2017 was financieel gezien een positief jaar

  • Omzet en winst daalden wel, respectievelijk van € 50.496,00 naar € 34.770,00 (omzet)  en de winst daalde van € 6.772,00 naar € 865,00. De voornaamste oorzaak was dat in 2016 het boek ‘Beek Toen en Nu’ werd gepresenteerd en verkocht.

   4. Kascontrolecommissie
  Wegens het overlijden van de penningmeester kon de kascontrolecommissie (de heren J. Pijls en L. Lemmens) hun werk niet volledig afronden. De commissie zal in de loop van 2018 hun werk afronden. 

  5. Rondvraag
  Hiervan werd geen gebruik gemaakt

  6. Jubilarissen
  De dames Elly Greven en Margo Heuts en de heren Jacques Aussems, Hub Hoedemakers, Jo Hoedemakers, Chrit Hounjet, Paul Mennens en Fons Vroemen waren 25 jaar of langer lid van de heemkundevereniging. De aanwezige jubilarissen ontvingen van bestuurslid Marleen Mennens-Hamers een attentie. 
  7. Presentatie ‘Openbaarvervoer in de regio Beek en speciaal de EBAD en Ebatours’
  Na een korte pauze presenteerde Paul Mennens een lezing over het openbaarvervoer in de regio Beek. Er waren 140 belangstellende aanwezig, waaronder diverse oud-werknemers van de EBAD en Ebatours.

   FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017

   Mudifin-1.jpg - 17,68 kB   Mudifin-2.jpg - 42,80 kB

   Mudifun-3.jpg - 108,49 kB

    Mudifun-4.jpg - 23,23 kB

   Mudifin-6.jpg - 75,80 kB

  Mudifin-7.jpg - 79,70 kB 

   Mudifin-8.jpg - 10,28 kBMudifin-9.jpg - 26,23 kB

   Mudifin-10.jpg - 24,97 kBMudifin-11.jpg - 21,32 kBMudifin-12.jpg - 57,42 kB

   Mudifin-13.jpg - 103,58 kBMudifin-14.jpg - 134,22 kBMudifin-15.jpg - 53,08 kBMudifin-16.jpg - 34,33 kBMudifin-17.jpg - 49,89 kBMudifin-18.jpg - 46,38 kB

   Mudifin-19.jpg - 26,99 kBMudifi-20.jpg - 5,14 kBMudifin-21.jpg - 23,23 kBMudifin-22.jpg - 81,10 kB