HEEMKUNDE BEEK

Zoeken

GASTENBOEK

 

     GASTENBOEK

gastenboek.jpg - 14,97 kB

GOLD AWARD

             GOLD AWARD

 Voor-3jaar.jpg - 244,20 kB 

        VOOR 3JAAR NR. 1

       

NLDOET2020

Geen afbeeldingen

Bezoekers online

We hebben 14 gasten en geen leden online

WEBSITE 2016

 

 

          WEBSITE 2016

Afscheid Marietje

 

 Marietje.jpg - 94,97 kB

Afscheid Marietje

ANBI

 

anbi.png - 23,05 kB

Bokkenrijders

 

 Bokkenrijder-3.jpg - 30,67 kB

WEBSITE 2015

BECHA

 

 

Jo Hoen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

         Jo Hoen †

     Oprichter en

       1e voorzitter

 

 

Beek Toen en Nu

Beek Toen en Nu 2

     BEEK TOEN EN NU 2

Beek Uw Gemeente

Sigaren industrie

Marechaussee in Beek

 

 

           FR. Piek

Woonkernen

Bandkeramiek

St.Martinuskerk

Sint Hubertuskerk

Kasteel Genbroek

           Genbroek

Oude Pastorie

 

                KLIK

Sjterfhoes

Herv. Pastorie

Vlag Mijnwerkersbond

 

 

Hubertus Molen

EyeWitness

SICOF

Gedonder in de Hemel

Leenhof Valkenburg

 

      LEENHOF VALKENBURG

Oude Pastorie

 

       Oude Pastorie

Beheerder-Jan Jacobs

            E-mail

   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inlogformulier

Aldenbiesen 4202-4

 

Folio 36 

Jan Hamers gelt van het goet vsg i½ cop roggen.

Rest biss 1624 incluijs ij gl--st--j oert. Rest de anno 1625 xviij st --iij oert.

Rest de anno 1626 x st--½ oert. Rest de anno 1627 vii½ st i½ oert. Rest de Ao 1628 xiiij st--j oert. 

 

Heijncken Didden gelt j cop roggen vorhij wilhem Schoutessen ende Jan Swilden. 

Rest biss 1624 incluijs vJ st--iij oert. Daertegegn ontfangen den 29 Januarij 1626 een cop terven in granis en alsoo betaelt biss 1624 incluijs. 

Item hatt heijncken vsg het iaer 1625 te vollen betaelt. Rest de Ao 1626 vj st iij oert 

Rest de Ao 1627 v st j oert. Rest de Ao 1628 ix st 2 oert.

Folio 37 

Volgen die renten onder Neerbeeck gelegen soo noch ter tijt insolubel en niet chrijchbaer zijn. 

 

Geerken Lippens placht van Neet kempeners goet te gelden ij vat ij derdell roggen 

Rest biss 1624 incluijs xvj gl--v st--j rutger. 

 

Jan Hamers gelt iaerlijx vann een butgen bosch gelegen bij der pastorijen en Marten Nuchel-mans bosch j vat roggen. Rest biss 1624 incluijs vj gl--iii½ st. 

Trijneken Welters gelt wegen Thrijn belen van een weijtgen gelegen achter Jan Swilden j vat roggen. Rest biss 1624 incluijs vj gl--iii½ st. 

Marten Elsen gelt van wegen heijncken Joris van eenen morgen lants gelegen aen verasselen cuijll j cop roggen. Rest biss 1624 incluijs i½ gl--iii½ oert.  

 Summa beloopen dese insolubile pachten bis het iaer 1624 incluijs ad xxx gl  iij st.  

Folio 38

Geverik 

Eincken Vrancken kijnderen met haer consorten gelden van i½ morgen lants iij vaten roggen. Marten Biessmans gelt hier van iij cop roggen. Alles betaelt biss 1624 incluijs. Rest de anno 1625 ij gl-- vii½ st. rest de anno 1626 j gl j oert. 

Rest de anno 1627 xv st iij oert. Daerop ontf van die huisvrou wilhem biessmans den 30 octobris 1628 eenen olden goltgulden ad iij gl--xii½ st. 

Rest de Ao 1628 j gl--viij st --2 oert. Rest de Ao 1629 j gl--iiij st. 

 

Jan Ketelbueters gelt hier van iij cop rogg. Rest biss 1624 incluijs i½ gl--ix st. 

Item rest de anno 1625 i½ gl--vii½ st. Rest de anno 1626 j gl--j oert. 

Daerop ontf van die dochter Jan Ketebueters gehout sijn met mees boesems in granis i½ vat roggen daermede betalen van het iaer 1626 ende volgens 1627 soo betaelt den 24 Septemb 1627. 

Den j Novemb 1627 heeft Jan Ketelbueters mij gegeven j gl  xiiij st. heb hem daer mede ge-quiteert van alle voergaende restanten biss het iaer 1624 incluijs hem naegelaten ez gratin v st van die naevolgen iaeren moet betalen die dochter van Jan vsg nou bill soo nu dit becomen hatt. 

Folio 39 

Ercken Vrancken kijnderen gelden daer van i½ vaten roggen. Rest biss 1624 incluijs iii½ gl--viij st. rest de anno 1625 iii½ gl--v st. 

Den 14 Decembris 1626 ontf van Jan hasen vij gl--xiij st hiermede dese voergaend restanten te vollen betalen. Rest de anno 1626 ij gl  ½ st. Rest de anno 1627 i½gl--i½ st.  

Daerop ontf van Schogen den 12 Novemb 1628 ij gl  viij st die ander rest te weten die derdepart beloopen j gl--iiij st moet betalen Gijelis hasen. 

Item de 26 novemb 1628 ontf van gielis hasen j gl--iijj st is alsoo beth biss 1627 incluijs. 

 

Frem Struelen gelt van Craes Pelsers wegen ½vat roggen. Item met hein damen ½cop roggen. Rest biss 1624 incluijs xvij st--i½ oert. 

Rest de anno 1625 i½ gl--j st--j oert. Rest de anno 1626 xvj st--iii ½oert. 

Ret de anno 1627 xiij st--½ oert. 

Daerop ontf de 23 october 1628 van frem vsg iij gl  xviij st  ij oert daermede alles voergaende betaelt is biss 1627 incluijs. 

Folio 40 

Geerken Camparts gelt oock van wegen Claes Pelsers j cop roggen. 

Rest biss 1624 x st--iii½ oert. Item rest de anno 1625 xii½ st. 

Daerop ontfangen den 8 Novenb 1626 van die huijsvrou geerken Camparts vsg j gl  j st die rest haer quijtgeslagen. 

Rest de anno 1626 vj st--iij oert. Rest de anno 1627 v st--j oert. 

Rest de anno 1628 ix st--ij oert. 

 

Hein Damen gelt oock van claes Pelsers wegen ½ cop roggen. Rest biss 1624 iij st--i½oert. Item rest de anno 1625 vj st--j oert. Rest de anno 1626 iij st--i½ oert. 

Rest de anno 1627 ii½ st--½ oert.  

Folio 41 

Willeken Keefkens erffgenamen gelden van een morgen lants gelegen op die hoochkuyll j vat roggen. Alles betaelt biss 1624 incluijs. 

Rest de anno 1625 ii½ gl. Der jersten Februarij 1628 ontf van Peter keefkens wegen die voer-gaen rest ij gl--iij st. heb hem daermede quijteert pro anno 1625 hem ij st op grau naelatende.  

Den 21 Decemb 1626 ontf van die huysvrou van Jan Keefkens j gl--xvj st waermede sij betaelt heeft den pacht gevallen anno 1626. 

Den 9 Januarij 1628 ontf van Jan Keefkens j gl--iiij st waermede hij betaelt heeft den pacht andree restedren (?) 1627 gevallen. 

Den 24 Decembris 1628 ontfangen van Jan Keefkens j gl--x st waermede te vollen betaelt is den pacht andre  resteren gevallen 1628. 

 

Janus Hasen gelt van Jan Corvers huysplack ½ vat roggen. 

Rest biss 1624 incluijs xiii½ st. rest de anno 1625 j gl-- v st. 

Rest de anno 1626 xiii½ st. Rest de anno 1627 x st--ij oert.  

Folio 42 

Volgen onder geverick gelegen die renten soo noch ter tijt niet gancbaer. 

Geerken Jaecken kijnderen gelden  van hen goet aende valder stege j vat roggen. 

Rest biss 1624 incluijs vj gl--iii½ st. 

Kelmont 

Cristiaen Hagemans ende Jan Janissen borger binnen Maestricht gelden te samen an drie morgen lants iij vaten roggen. 

Corst vorsg heeft zijn aenpart betaelt biss het iaer 1624 incluijs. 

Rest de anno 1625 iii½ gl v st. rest de Ao 1626 ij gl--2 oert. 

Rest de anno 1627 i½ gl--i½ st. Rest de anno 1628 ii½ gl--vij st. 

Jan Janissen resteert voor sijn aendeel van het iaer 1620 biss 1624 incluijs die betalinghe affgetrocken tsamen iii½gl--viij st. Item rest de anno 1625 iii½ gl  v st. 

Rest de anno 1626 ij gl--ij oert st. Rest de anno 1627 i½ gl  i½ st. 

Item den 15 Januarij 1629 heb ick ontf van gent Janissen op rekeningh een rijxdaelder ii½ gl viij st. Item den 16 Junij 1629 heeft gerit vsg alles te volle betaelt biss 1627 incluijs.  

Folio 43 

Grietgen die dochter van Aert Tiloy gelt iaerlijx van Tule kamp ij vaten roggen. 

Resteert biss 1624 incluijs iiij st. Item rest de anno 1625 v gl. Rest de Ao 1626 ii½ gl--iiij st. Rest de Ao 1627 ij gl--ij st. Resteert dea nno 1628 iiij gl-xv st.  

Volgen die renten onder kelmont gelegen soo noch ter tijt ganckbaer. 

Marten Straels erffgenamen gelden van een oertgen bosch j cop roggen. 

Rest biss 1624 incluijs i½ gl--iii½ oert  

Jutt Maes van kelmont placht te gelden van huijs ende hoff j vat roggen. 

Rest biss 1624 incluijs vj gl--iii½ st.  

Onsell 

Heyneken tzijen alias busselen ende die erffgenamen van Guibell busselen gelden te samen j vat rog van een stuck lants gelegen achter hunnen koelhoff. 

Rest Heyneken voer zijn aenpart zo anno 1624 xiii½ st. Rest de anno 1625 j gl  v st. 

Rest de anno 1626 xiii½ st. Rest de Ao 1627 x½ st. Resteert de Ao 1628 xix st. 

Ontf op rekeningh de 3 septemb 1629 j gl--xiiij st. 

Die erffgenamen van Gubell voersg te weten thomas tzijen ende Thijsken van busselken res-teren soquitus. Thomas resteert de Ao 1624 voer sijn aenpart betalen van dit halff vat twee deelen ix st. Resteert Thijsken van dit half vat vsg betalen het derde deel biss 1624 incluijs xiij st. 

Item resteert Thomas tzijen de Ao 1625 xvj st  iij oert. Item resteert thijsken de Ao 1625 viij st--j oert. 

Den 25 Novemb 1626 ontf van thomas tzijnen wegen dese voergaende restanten voer sijn aenpart die somma van j gl--xviij st daermede te vollen betalen vanden iaeren 1624, 1625 en 1626 incluijs. 

Den 26 Decemb 1627 ontf van Thomas tzijnen wegen de halff vat betalen met voer Thysken vsg voer het iaer gevallen 1627 die somma van xii½ st. Rest 1628 xix st. 

Thomas hatt daervan bet ij deel het ander deel moet Thijsken betalen.  

Folio 44

Groot ende kleyn genhout 

Jan Hoenris ende Lemmen sijn soen gelden te samen wegen houb de leers ½ vat roggen ende iiij capuijn. 

Jan Hoenris heeft sijn aendeel betaelt biss anno 1624 incluijs. 

Rest de Ao 1626 i½ gl--ii½ st. Daerop ontfangen den 14 feb 1627 van Jan vsg i½ gl--i½ st daermede hem quiteren p anno 1625. Rest de Ao 1626 j gl--vj st--iij oert. 

Rest de Ao 1627 j gl--v st--j oert. Daerop ontf van Jan hoenris den lesten deceb 1628 ij gl xij st alles voergaen betaelen. 

Rest Lemmen hoenris van sijn aendeel de Ao 1624 eenen cop roggen ende twee capuijn is tsamen nae die effractie j gl--vj st--iij oert. Rest de anno 1625 i½gl--ii½ st. 

Daerop ontf van Lemmen vsg den 17 Novemb 1626 ij gl. Rest de anno 1626 -- 

Rest de anno 1627--. Daerop ontf den 13 novemb 1628 ii½ gl viij st daermede hem van alle voergaen quijtgeslagen tot het iaer 1627 incluijs. 

 

Jan Kalffs gelt van eenen halven morgen weijden ½ vat roggen. 

Rest biss 1624 incluijs iij gl--j st--iij oert. Rest de Ao 1625 j gl--v st. Rest de Ao 1626 xiii½ st 

Rest de Ao 1627 x½ st. rest de anno 1628 xix st. 

 

Jan Hagens gelt van i½ morgen lants ij vaten roggen. 

Item gelt wegen Jacob Thijsens van lijssen hoffken met Dierck Coemans j cop roggen. 

Item gelt met Geert van limmell  iij fierdel capuijns. 

Rest de Ao 1625 vj gl. den 23 Augusti 1626 ontf van Jan hagens wegen dese voergaen restanten ix gl--vi½st--j oert. waermede alles voergaen betaelt is. 

Rest de anno 1626 iij gl--viij st--j oert. Rest de Ao 1627 ii½ gl--iiij st--iij oert. 

Den 22 Maij 1629 ontf van Jan hagens op rekeningh een alden goltgulden doen iij Gl   xii½ st.  

Folio 45 

Dierck Coemans gelt wegen Jacob Thijsens van lijssen hoffken met jan Hagens oock j cop roggen. 

Nota Dierck Coemans heeft mij int jaer 1620 gelevert een ton biers staet tegen malkanderen te rekenen. Beloopt dese cop roggen van het iaer 1620 biss 1625 beijde incluijs te rekenen ieder iaer nae erffractie ter somma van ij gl  iiij st i½ oert. 

resteert de Ao 1626 vj st--iij oert. Resteert de Ao 1627 v st--j oert. 

Rest de Ao 1628 ix st--2 oert.

 

Peter Crijns gelt van huijs ende hoff ½ vat roggen. Item gelt noch wegen Leen Daniels j vat roggen. Item gelt noch van ½morgen lants j alden groot. 

Resteert biss het iaer 1624 incluijs die betalinghe affgetrokken vj gl--ij oert. 

Daertegen heeft Peter Crijns mij gelevert Ao 1624 een vett lamp met welck alsoo tegen malcander is blijven staen. 

resteert de anno 1625 iii½ gl--vi½ st. Resteert de anno 1626 ij gl--ij oert en alden groet. Resteert de Anno 1627 i½ gl--i½st en alden groot. Resteert de anno 1628 ii½ gl--vij st  een alden groet. 

Steven Penris ende Corstgen Coemans gelden malck enen cop roggen van beijden hen huijs ende hoff. Steven resteert biss anno 1624 incluijs voer sijn aenpart j gl--j st. Rest de anno 1625 xii½ st. rest de anno 1626 vj st iij oert. Rest de anno 1627 v st--j oert. Daerop ontf van Steven den 29 octob 1628 ij gl--v½ st daermede alles voergaen betalen biss 1627 incluijs. 

Cortgen Coemans resteert voer sijn aenpart de Ao 1624 vi½ st j oert. 

Rest de anno 1625 xii½ st. Rest de anno 1626 vj st--iij oert. Rest de anno 1627 v st--j oert. Daerop ontf den 5 Novemb 1628 van Thijsken hagemans j gl--xj st--j oert is alsoo alles beth biss 1627 incluijs.  

Folio 46 

Johan Boesems gelt wegen Stefen Claesens van huijs ende hoff ij vaten roggen. 

Gelt noch met Eghten int steechsken ende Leentgen Emmen het derde deel van vij schillingh ende eenen vleemsch maekt voer hem ij schillingh en een derdel en het derdel van een vlemsch. Resteert biss het iaer 1624 incluijs die betalinghe affgetogen iiij gl--xviij st. 

Nota des en sijn hier bij niet gerekent die schillinghe ende vleemsch van den iaeren 1621 biss 1624 beijde incluijs. Des niet eijgentlijck weten waer voor dat eenen schillingh gerekent wort. Is des schillingh nae datum gerekent ad 9 oert. Item resteert de anno 1625 v gl. 

Den 22 Decemb 1626 ii½ gl--iiij st. Item ij schillinghen j derdel en een derdel van een vleemsch. 

Den 14 februarij 1628 heeft ercken tsoen mij gelevert gesrt waer aen hem dient i½gl viij st. Rest de anno 1627 ij gl--ij st--ij schillingh.Resteert alsoo van alles biss 1627 ende 1628 incluijs alle betalingh affgetogen vij gl--v st--j oert. 

Daerop ontf den 30 octob 1628 v gl--vj st--j oert. weten een schlijten    ? ?  

Die weduwe Lens Engels der cuijper gelt van huijs ende hoff ij vaten roggen. 

Rest de Ao 1624 ii½ gl--iiij st. Item rest de anno 1625 v gl. 

Den 14 Decebris 1626 ontf van jan hasen wegen dese voergaende restanten iiij gl--xiiij st. Rest ergo noch daerbij gerekent sijnde een copstuck het welck ick hem had te vorens slacht iij gl--xv st. Item rest de anno 1626 de anno 1627 nota infra 

Volgen die renten onder genhout gelegen noch ter tijt niet gkackbaer. 

 

Heijn Jaecken kijnderen wegen Bael aerts gelden iaerlijx j vat roggen, j capuijn. 

Rest biss 1624 incluijs viii½ gl--iii½ st. 

Nota den 26 Novembris 1628 ontfangen van Janhasen op rekeningh aengaen die wedue len Engels iiij gl--iiii½ st. 

Folio 47

Spaubeeck ende Opgeleen 

Peter Lemmens tot spabeeck gelt van ontrent twee boedere soe lant als weijde j vat rogg, j vat haveren, j henne - vj brabansen. 

Res biss 1624 incluijs betalinghe affgetogen iiij gl--xj st--ij oert. 

Item Rest de Ao 1625 iiij gl--iii½ st. Rest de anno 1626 ij gl--iiij st. Rest de anno 1627 ij gl--viij st. Daerop ontfangen van Peter vsg den 8 decemb 1628 vj gl--iiij st. 

Meijken bannits kijnderen gelden van eengraelplaetsken ij vaten rogg- j capuijn- j brab 

Rest biss 1624 incluijs viij gl - xv st--j oert. Item rest de Ao 1625 v gl--iij oert. 

Daerop ontf van Goertgen op gen steijn den 25 Novemb 1626 v gl--xvj st. 

Item heeft goertgen mij laten dienen aen grietgen custers j gl die ick bij haer moet vijnden. Den  novemb 1627 ontf van Thijsken den broder van goertgen vsg ij capuijn in plumis. Den 13 octobris 1628 heb ick van goertgen ontfangen drie hondert voer plancken  

ad 4 gl tach xij gl. 

Wilhelm Heijnssen der timmerman gelt van huijs ende hoff j at roggen. 

Rest biss 1624 incluijs j gl--vij st. Item rest de Ao 1625 ii½ gl. 

Den 25 Aprilis ontf van wilhelm vsg iiij gl--xvii½  i½oert blijft ergo noch te cortt van het iaer 1626 ix st. Den 25 maij 1627 ontfangen van sone van wilhem heijxssen ix st is alsoo te vollen beth biss 1626 incluijs. 

 

Jan Nalen gelt van een weijde gelegen aen de molestraet i½ vat rog ij capuijn ij brab. 

Rest biss 1624 incluijs xv st. Item rest de Ao 1625 iiij gl--xvj st--ij oert. 

Daerop ontf van Peter Nalen inden name van sijn vader den 2j Martij 1627 vijff guldens drie merest hem graioselijck quijtscholden is alsoo beth biss 1625 incluijs. 

Item den 7 Septeb 1627 ontf ij groete hanem 24 octob 1627 ontf ij groote hanen. 

Thomas der timmerman gelt oock van die vsg weijde i½ vat roggen--j capuijn. 

Rest biss 1624 incluijs iiij gl--vij st--j oert. Item rest de Ao 1625 iiij gl--v st. 

Rest de anno 1626 ii½ gl--2 oert. Rest de anno 1627 ij gl--i½ st. 

Dienen hem hierop /ij gl die de maelder soo die       gebruijckt hadden alde      anno 1629 item j gl die ick j e julij 

Rest de Ao 1628 ii½ gl--vjj st.  

Folio 48 

Die kijnderen van Thijs Beltgens gelden ontrent van ii½ morgen weijden ii½vat roggen.  

Hiervan betaelt Maes Wilhems i½ vat roggen. Resteert biss het iaer 1624 incluijs iiij gl vij st 

 j oert Item resteert de Ao 1625 iii½ gl v st. Rest de Ao 1626 ij gl 2 oert. Rest de Ao 1627 j gl--xi½ st. 

Daerop ontfangen van Jan Mutselinxt egenwoordich dit pant gegolden hebben den 24 februarij 1629 vj gl--v st. 

 

Thijs Heijnen zoen van swieckhuijsen gelt hier van ½ vat roggen. Rest biss 1624 incluijs j gl--vj st. Item rest de Ao 1625 j gl--v st. Rest deAo 1626 xiii½ st. Rest de Ao 1627 x st 2 oert 

Claes Muthelingh gelt hier van ½ vat roggen. rest biss 1624 incluijs iii½ st--j oert. 

Item de Ao 1625 j gl--v st. Rest de Ao 1620 xiii½ st. Rest de Ao 1627 x st--2 oert. 

Thijs Custers halffweg te kimmenaien gelt iaerlijx van huijs ende hoff ij vaten roggen. 

Staen te rekenen met die wedue van Thijs in gestraetgen tot Crawinckel van de iaeren 1622, 1623, 1624 ende volgens oock 1625 want ick haer aenwijsingh gedaen hebbe ende is te weten dat Thijs Saliger in gestraetgen noch vanden halfweij ontf heeft vier vaten roggen vande iaeren 1625 ende 1621 waertegen ick bier gehadt hebbe staet alsoo van alles te rekenen.  

Renten onder Spaebeeck gelegen soe noeh ter tijt insolubell zijn. 

Janus inde schat der Alt placht te gelden vande resconie j vat roggen--ij grijpen i½ alde stuijver item iij fierdell capuijn. Item met Geerken Erckens Claes Jongen meij Ruijters i½ vat roggen loofpaecht. 

Resteren van de jaeren 1620 biss 1624 beijde incluijs alles tsamen xvij gl--xviij st--iii½ oert. 

Item de anno 1625 rest iiij gl--xvj st--j oert.  

Folio 49 

Reubsaët 

Peter Kerckhoffs gelt ½ vat zaets Onderpant een stuck lants aen schutte Cleven. Soo alles betaelt tot het iaer 1625 incluijs. 

Lijschen Penris wonen tot Maestricht gelt van het selve lant oock ½ vat zaets. 

Rest biss 1624 die betalingh affgetogen iij gl--iij st. Item rest de Ao 1625 i½ gl.   

Jan Gangelt nu sijne kijnderen gelt oock van het selve lant ½ vat zaets. 

Soo alles betaelt biss 1624 incluijs. Item rest de Ao 1625 i½ gl. 

Jan Philips gelt van een weijtgen gelegen aende kicke Rijt peter finiers erven te eenre ende Jan odekercken ter andere zijden ½ vat zaets. 

Rest biss 1624 incluijs ij gl--xiij st. Item rest de Ao 1625 i½ gl. 

Heijncken Thijssen gelt van een weijde inde stegen gelegen i½ cop zaets. 

Soo alles betaelt biss het iaer 1625 incluijs. Den 27 deceb 1626 ontf van heijncken 19 st daermede betalen pro anno 1626. Den 14 februarij ontf an heijncken 19 st betalen p 1627. Den 10 Octob 1628 ontf van heijncken 19 st betalen p Ao 1628. 

Meijken eren dochter Trijneken Meessen gelt van huijs ende hoff i½ cop saets. 

soo alles beth biss het iaer 1625 incluijs Trijneken meessen heeft dese pacht quijt verdient met spinnen pro anno 1626. Item heeft Trijneken den pacht gevallen annis 1627 en 1628 te vollen quijt verdienen met spinnen.  

Folio 50  

Renten van onzer L.Vrouwen broderschap. 

Die Rector van onser Lieve vrouwen altser primeh fundationis gelt van een kerkhoeffken achter die kircke j vat roggen. Gebruijckt der pastoer voer den pacht.  

Der Lantheer gelt van een stuck lants uit heijvelt ½ vat roggen. 

Daertegen gelt die pastorije uit chijnsboeck 28 den/er. Heb met de ontfaner des chijnsboex tegen malcander liquideert biss het iaer 1625 incluijs.  

Nota heeft wijncken Custers mij gegeven per vporen op die pacht gevallen Ao 1628 een oert rijxdaelder waermede ick hem heb quijtgeslagen pro Ao 1628. 

 

Dierck Schuerkens nu Wijncken Cuijsen van spaubeeck van ontrent iij morgen lants gelegen aenden boekstock j vat roggen. 

Soo alles beth biss het iaer 1624 incluijs. rest de Ao 1625 ii½ gl. 

Den 23 Decemb 1626 ontfangen van Wouter Wuestenraedt inden name van wijncken Cuijsen ii½ gl is alsoo p anno 1625 te vollen betaelt. 

Item den j Januarij 1627 ontf van die huijsvrou van wijncken vsg xxii½ st betaelt p anno 1627 

Ruelken Hoenen ende Jan op gen hoeve wegen een kijndt soo hij bij sich heeft gelden malck eenen cop roggen. Ruelken heeft een cop beth pro anno 1620 

Rest ergo te samen noch biss het iaer 1624 incluijs ii½gl--vij st--ii½ oert. 

Item rest de anno 1625 j gl-- v st. Rest de Ao 1626 xiii½ st. 

Daerop ontf van huelken voer sijn aendeel den 14 Decb 1627 ii½ gl--ij st. waermede te volle beth is tot het iaer 1627 incluijs.  

Blijven die renthen van onser L. Vrouwen broderschap die niet gancbaer en sijn. 

 

Leentgen Claesen gelt iaerlijx j vat roggen. Rest biss het iaer 1624 incluijs vj gl--iii½ st. Item rest de Ao 1625 ii½ gl. 

Lens Nudax gelt ½ vat roggen. Rest biss 1624 iij gl  i½ st  j oert. Item rest de Ao 1625 j gl v st