HEEMKUNDE BEEK

Zoeken

GASTENBOEK

 

     GASTENBOEK

gastenboek.jpg - 14,97 kB

GOLD AWARD

             GOLD AWARD

 Voor-3jaar.jpg - 244,20 kB 

        VOOR 3JAAR NR. 1

       

NLDOET2020

Geen afbeeldingen

Bezoekers online

We hebben 13 gasten en geen leden online

WEBSITE 2016

 

 

          WEBSITE 2016

Afscheid Marietje

 

 Marietje.jpg - 94,97 kB

Afscheid Marietje

ANBI

 

anbi.png - 23,05 kB

Bokkenrijders

 

 Bokkenrijder-3.jpg - 30,67 kB

WEBSITE 2015

BECHA

 

 

Jo Hoen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

         Jo Hoen †

     Oprichter en

       1e voorzitter

 

 

Beek Toen en Nu

Beek Toen en Nu 2

     BEEK TOEN EN NU 2

Beek Uw Gemeente

Sigaren industrie

Marechaussee in Beek

 

 

           FR. Piek

Woonkernen

Bandkeramiek

St.Martinuskerk

Sint Hubertuskerk

Kasteel Genbroek

           Genbroek

Oude Pastorie

 

                KLIK

Sjterfhoes

Herv. Pastorie

Vlag Mijnwerkersbond

 

 

Hubertus Molen

EyeWitness

SICOF

Gedonder in de Hemel

Leenhof Valkenburg

 

      LEENHOF VALKENBURG

Oude Pastorie

 

       Oude Pastorie

Beheerder-Jan Jacobs

            E-mail

   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inlogformulier

Aldenbiesen 4202-2

 

Folio 11

 

Claes Harden erven gelden van het    vat roggen j cop waerop Corst hachemans tot Celmont betalinghe gedaen hatt voor het onmundich kijnt van Claes harden

Rest de ao 24 - vj st - iij oert. Item rest de anno 1625 - xii½ st.

Rest de ao 1626 -vj-iij oert. Rest de anno 1627 - v st - j oert. 

 

Schenkels erven van Geverick gelden oock hier van -j cop rog. 

Rest te betalen de ao 1620 biss 1624 beijde incluijs is -ij gl - iii½ oert. 

Item de anno 1625 .xii½ st. 

Den 23 feb 1627 ontf op rekeninghe van Entgen kriekels - xii½ st. 

Rest de anno 1626 -vj st - iij oert. rest de anno 1627 -v st - j oert. 

Den 17 october 1628 ontf van entgen kriekels -ij gl -ij st -ij oert. Daermede alles voergaen betalen biss 1627 incluijs. 

Folio 12 

Marten Thijsens kijnderen gelden van hen huijsplaetsgelegen aenden meulenberch  j vat rogg. 

Rest biss 1624 incluijs --vj gl-- iii½ st. 

Rest da anno 1625 --ii½ gl.  

Jan Boesten alias Mengens gelt van huijs ende hoff --j vat rogg. 

de ao 1623 en 1624 staet met hen te rekenen van isrewerck soo hij gelevert hatt 

Item de anno 1625 staet te rekenen. 

1625 den 27 octob heeft Jan der Smit mij laten dienen soo hij aen kircke gelevert hatt --ii½ gl ---iiij st.  

Folio 13 

Erken Gardeniers gelt van huijs ende hoff --j vat roggen. 

Item gelt noch met Peter Finiers ende Hans Kessels zijn contingent van iii½ vaten rog facit --j vat --ii½ molter. 

Soo alles betaelt biss het iaer 1624 incluijs. 

Item rest de anno 1625 --v gl--vij st--iij oert. 

Den 26 September 1626 ontf van Erken    iiii½ gl. die mengt heeft quit verdient met arbeiden es alsoo alles beth biss 1625 incluijs. 

Rest da anno 1626 --ii½ gl--viij st--j oert. 

Daerop ontf den 29 novemb 1627 van erken     --ii½ gl--ij st-j oert, die mengt te weten vj st heeft hij quijt verdient met arbeiden. 

Rest de anno 1627 -ij gl-v st--j oert. 

Daerop ontf van erken den 10 novemb 1628 -ij gl--iiij st, die merest hem quijtslaen is alsoo ao 28 pro anno 1627.  

Hans Kessels gelt met Peter Finiers ende Ercken Gardeniers zijn aendeel van iii½ vaten roggen is vvor hem --j vat --ii½ molter. 

Rest biss het iaer 1624 incluis -vgl--vj st. Item rest de anno 1625 - ii½gl vij st--iij oert 

Den 9     1627 ontf van die huijsvrou van Hans kessels als voer --een halff hondert eijeren ad j gl. 

Den 28 Novemb 1628 ontf een vierdell eijeren ad 14 st.  

Folio 14 

Johan Biesmans erven gelden van een weijtgen gelegen achter leentgen Claesen ½ vat rogge. 

Rest biss 1624 incluijs --ij gl--j st. Resteert de anno 1625 -jgl--V st 

Den 13 Deceb 1626 ontf van Janus Nijsten tot betalingh des gene voorschreven is biss 1624 incluijs --ji gl--j st. hiermede te vollen betalen. 

Nota diet punt heeft gegolden Janus Nijsten en moet voertaen betalen ab anno 1624  ??? 

Daerop ontf den 23 Januarij 1627 van die dochter Peter Kerkhoffs nou Maria inden name van Janus Nijsten -j vat roggen in granis daermede betaelen de annis 1625 ende 1626 beijde incluijs. Den 8 martij 1628 ontf van Janus wijfken een halff vat witte erten daermede betalen de anno 1624. Den 14 Martij 1629 ontf van Janus een halff     witte erten pro anno 1628. 

 

Vliegen Jan der aldt gelt van een weijde oock achter leentgen Clasen --j cop roggen 

Rest biss 1624 incluijs --i½ gl--iii½ oert. 

Item rest de anno 1625 -xii½ st. 

Daerop ontf den 3 Januarij 1627 van Thijs Wolters -ij gl--iij st daermede betalen alle voergaende restanten tot het iaer 1625 incluijs. 

De anno 1626 ander betalen Jan stijns alias vliegen Jan der Jongh soo nu die weijde kregen hatt. Rest de ao 1626 vj st 3 oert. Rest de ao 1627 v? st j oert.   

Folio 15 

Die erffgenamen van Dierck Didden gelden van een weijtgen gelegen achter het gasthuijs -ij vat roggen. Item gelden noch van huijs ende hoff met pauwels vander schueren -i½ vleemsch. 

Rest biss anno 1624 die vleemsch niet gerekent zijnde -iiij gl--xvj st. 

Item rest de anno 1625 -v gl. 

Den 23 feb. 1627 ontf van erken didden vor sijn aenpart wegen dese voergaende restanten -iij gl v st. Den 24 feb 1627 ontf van Thijs die eidom van dierck didden en Jan didden tsamen -vj gl x st-iij oert is irgo alle dit voergaen te vollen betaelt en liquideert.  

Den 10 Januarij 1627 ontfangen van Thijs der mueer eidom van Dirck  voer hem en sijnen swager Jan Didden ieder een drie cop roggen voer de pacht die andrieh lestleden 1626 gevallen is -ij gl-xiii½ st -j oert is ergo betaelt voer hen aenpart de anno 1626. Die andere ij cop mex de vleemsch moet heus Erken didden. 

Den 23 feb 1627 ontf van Erken Didden -15 st wegen twee cop roggen voor sijn aendeel beta-len pro ao 1626. 

 

Marten Custers gelt van een boender lants -ij vat roggen. Nota. Van dit boender hatt Marten alleen eenen morgen ende moet den gantschen pacht betalen. 

Soo alles betaelt biss het iaer 1624 incluijs. Rest de anno 1625 -v gl. 

Daerop ontfangen van Marten  door sijn huijsvrou -ii½ gl-ix st. 

Rest de anno 1626-ij gl - xiiij st. 

Daerop ontf den j novemb 1627 van die huijsvrou van Marten  -ij gl - j st. 

Rest de anno 1626 -ij gl -xiiij st. 

Item ontfangen op rekeningh van die huijsvrou Martens --ij gl-i½ st- ½ oert.  

Folio 16 

Jan der Neue, Thijsken Elsen, Dries Robeins ende Janus Nijsten gelden te samen van Maes Schartants koilhoff - j vat roggen. 

Jan der Neue erven gelden hier van -j cop. Rest biss 1624 incluijs -ij gl-iii½ oert 

Item rest de anno 1625 -xii½ st. 

Nota dat die partijen seggen dat desen cop weijerr moet betalen gerken stijnen als dit pant gegolden hebbens. 

 

Thijsken Elsen gelt hier van - i½ cop rog. 

Soo alles betaelt biss het iaer 1624 incluijs. Rest de anno 1625 -xviii st- iij oert. 

Den 27 Aprilis 1627 ontfangen van Thijsken  -jgl-ix st-2 oert hiermede betalen tot het iaer 1626 incluijs.  

Folio 17 

Dries Robeins gelt hier van iij molter roggen. 

Rest biss 1624 incluijs xv½ st. Item rest de anno 1625 ix st--i½ oert. 

Den 29 Aprilis 1627 ontf van die weduwe van Dries Robeijns nou grietgen i½ gl; hiermede haer quitens van des voorgaende restenten der drie molteren alles biss 1626 incluijs. 

 

Janus Nijsten gelt hier van --i½ molter roggen.  

Rest biss 1624 incluijs --xj st--j oert. Item rest de anno 1625 --iiij st--ii½ oert. 

Folio 18 

Dierk Kempeners nu Gerken Stijnen gelt oock hier van  --i½ molter. 

Rest biss 1624 --xj st j oert. Item rest de anno 1625 --iiij st--ii½ oert. 

 

Michel Metz ende Jan Hamers gelden van Lemsten camp --j vat roggen. 

Rest biss 1624 incluijs --iiij gl--iiij st. Item rest de anno 1625 --ii½ gl.

Nota Decit Michiel Metz per quitanium is half vorsg geld niet te hebben pro anno 1624. Item Jan Coemans heeft bet inden naam van Jan hamers een half     roggen voor die iaeren 1624, 1625 en 1626 met ii½ gl --iii½ st. 

Resteert ergo Jan Hamers zijn aendeel van 2 iaeren 1622 en 1623 maekt nou die  

--j gl--viij st--ij oert.

 

Item den 4 maij 1627 ontf van die huijsvrou van Michiel Metz j gl--xix st. daermede betalen voor de pacht gevallen annis 1625 en 1626. Item ontf van huijsvrou als voor xj st daermede haer quiteren p anno 1623. Resteert ergo noch de anno 1622 een half vat roggen is xvj st. 

Resteren michiel metz de anno 1627 --x½ st. 

Folio 19 

Leentgen Claessen gelt van huijs ende hoff --½ vat roggen. 

Rest biss 1624 incluijs --xiii½ st. Item rest de anno 1625 --i gl--v st. 

Rest de anno 1626 --xiii½ st. Rest de anno 1627 --x½st. 

Den letsten octobris 1628 ontf van Jan Claessen --iij gl daermede hem van alle quijten biss 1627 incluijs. 

 

Johan Spijckerhaen gelt van eenen halven morgen lants --j cop roggen. Item ij boddreg(e)? 

Rest biss 1624 incluijs -j gl iiij st iij oert. Item rest de anno 1625 --xiii½ st-j oert. 

Item rest de anno 1625 --xiii½ st--j oert. 

Daerop ontfangen den 6 maij 1627 een vat astchen ad vij st. 

Item den 21 junij ontf vt supra een vat aschen 

Nota heb ick den 21 martij 1628 alle voerden restanten tot het iaer 1627 incluijs 

om sekere redenen den Jan Spijckerhaen naegelaten.  

Folio 20 

Volgen die renten onder Beeck gelegen soo noch ter tijt insolubile ende niet ganckbaer zijn. 

Jan Kerkhoffs gelt van Geerken Goelen huijs ende hoff dat hij van Leentgen Claessen gegolden heeft j vat roggen. 

Item gelt noch van Thijsken Luttelraedts goet iij denier. 

Item gelt noch wegen holger Ramakers ½ vat roggen. 

Rest in alles biss 1624 incluijs ix gl--ix st--iij oert. 

 

Thijs Kaldenberchs kijnderen gelden van een stuck lants aen biessendael gelegen i½ vat roggen. Item gelden noch van allen hen goet vij cop roggen. 

Item gelden noch van huijs ende hoff neven den kirckhoff gelegen j vat roggen. 

Rest biss 1624 incluijs xxvj gl.

 

Trijnken Pickars met haer consorten gelt van een weijtgen j vat roggen. 

Rest biss 1624 incluijs vj gl--iii½ st.

 

Claes Bocken gelt iaerlijx van sijn goet --ij vat roggen. 

Rest biss 1624 incluijs --xij gl--vij st.  

 

Hilger Criekels gelt van een halff boender lants gelegen aent cruijs wegen Schartants --j vat rog. 

Rest bii 1624 incluijs --vj gl--iii½ st. 

Die kijnderen van Grietgen op die lind gelden iaerlijx van haeren hoihoff ½ vat rog 

Rest biss 1624 incluijs --iij gl--j st--iij oert. 

Summa beloopen alle desen insolubile pachten tot het iaer 1624 ad 1xiij gl--v½ st.