HEEMKUNDE BEEK

Zoeken

GASTENBOEK

 

     GASTENBOEK

gastenboek.jpg - 14,97 kB

GOLD AWARD

             GOLD AWARD

 Voor-3jaar.jpg - 244,20 kB 

        VOOR 3JAAR NR. 1

       

NLDOET2020

Geen afbeeldingen

Bezoekers online

We hebben 20 gasten en geen leden online

WEBSITE 2016

 

 

          WEBSITE 2016

Afscheid Marietje

 

 Marietje.jpg - 94,97 kB

Afscheid Marietje

ANBI

 

anbi.png - 23,05 kB

Bokkenrijders

 

 Bokkenrijder-3.jpg - 30,67 kB

WEBSITE 2015

BECHA

 

 

Jo Hoen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

         Jo Hoen †

     Oprichter en

       1e voorzitter

 

 

Beek Toen en Nu

Beek Toen en Nu 2

     BEEK TOEN EN NU 2

Beek Uw Gemeente

Sigaren industrie

Marechaussee in Beek

 

 

           FR. Piek

Woonkernen

Bandkeramiek

St.Martinuskerk

Sint Hubertuskerk

Kasteel Genbroek

           Genbroek

Oude Pastorie

 

                KLIK

Sjterfhoes

Herv. Pastorie

Vlag Mijnwerkersbond

 

 

Hubertus Molen

EyeWitness

SICOF

Gedonder in de Hemel

Leenhof Valkenburg

 

      LEENHOF VALKENBURG

Oude Pastorie

 

       Oude Pastorie

Beheerder-Jan Jacobs

            E-mail

   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inlogformulier

Alden Biesen nummer 3909

 

 

LEENREGISTERS 1415,   1510-1606

 

Dit sijn die man en des heeren vanden Biessen tzo Beeck Anno duessent vierhondert ind vijfthien 

Item in der ersten Pet Swane soen is man van 5 morgen lants gelegen by Weijberch reygenoet Henken Musseler op eijn sijde en op dander sijde Gobbel Sijen son vanden Hout tenetur eyne man myt zijne ganssen harnas, husse inde barbier ende den kemerlinc dat oeverste cleydt  

Item Gubbel Emmen son is man van 5 morgen lants gelegen by Weijberch vur michylhies houtz op de valkenberch wech  

Item Walram Rosen son is man vande hoef van Geliene tenetur dat beste pert dat is nou van zijen  alste soen  

Item den selve is ouch man vanden thiende soe he ons de pacht Cappuyn inde wass aef ghilt nu Diederic Swertschen  

Item Hermen Cloesken son desse halfwenne is man van eyne housse und hoeff und van ½ bonre lants gelegen tgenhoute dat Hennen Musselers was  

Item Ard Wagemans van den hout is man van 5 roeden lants gelegen tgen hout 

Ith Herman Jans soen of Hermen Gerk nou Wyllem Robents ontf.  hait  und  is man van 5 roeden lantz gelegen tgen hout ind  van zijnre hoefstadt  

Item Jan Weyenberch is man van ij bonre en van xv groet royen lants gelegen tgen hout 

 Ith H. Claes Hoen is man vanden thiende daer he ons de pacht cappoenen inde was aeff ghilt tenetur dat beste paert. Diesse thiende hefft des Jonge Huyne moeder ontf. und Henne int Panhouss is huer momber  

Dit syn die gheen die dy thiende onthalden hebben vanden joer lx 

 

Item LensskenVerdynen                           1 morgen

 

Item Doeffen  Wyllen Biesmans son        1 morgen

 

Item Derick Kaessfack                              1 morgen

 

Item Wyllen Eysskens                               1 morgen

 

Item Wylken Biesmans                             ½ buynre

 

Item Erken Quaetgedecht                          1 morgen

 

Item Scholl                                                1 morgen

 

Item Lemmen Rikels                                 1 morgen

 

Item Meis Kuijmans                                  1 morgen

 

Item Lens Keuyttgens                               1 morgen

 

Item Erke Huijtz getrent van                     1 morgen

 

Dies vurs. thienden heet gegeven Maesken Stockmans

 

noe Lodewyck Pennock vrou                         xii vaet

 

Iem Wyllem Boss                                   ii vaet

 

Item 1½ mudde roggen Pet. van Oensel 

 

Anno XV C ind thien in Martio 

 

Jan Lemmens wonent tgenhout hait te leen ontff. eynen hoeff ghelegen nae doet Trijn Lemmens sijnre moeder anhaldende vijff morgen, rgt Art Zijen ten eynre sijden waert ind daer geyt eynen wech tusschen ind dyt vurs. heyst acks goit ind op dander zijde Pet van Weyberch ind heet den selve dae van huld ind eydt gedaen ind wart daer inne gerft ind gegoit nae den leenhoeffs recht beheldelick den leen heer ind malck sijns recht overmytz Alart Allartz als stadthelder ind als mannen Giell Gelis, Pet van Weyberch, Franck Lyenartz ind Jan Wouters geschiet op datum ut supra den xix dach in den meert 

 

Op jaere maende ind dach vurss.

 

Hait Pet[er] van Weyberch ontff. ind is man nae doet sijns vader voer hem ind sijn mytgelynge houss ind hoeff aenhaldende nuegen moergen tgen hout gelegen. Reygenoet dat vurss. erff dat Jan Lemmens ontff. hait geheyten Weyberch   

 

Op jaer maende ind dach hait vurss. Peter vanden derdeyl gelynck gekant Lenart van Steijne synen swaeger ind waert Lenart vurss. daer in gegoit ind ter selver tyt hait Lenart vurss. oeverdragen dat vurss. syn derdeil tot orbor ind behoeff des Peters vurss. ind waert daer in geerfft naeden leenhoeffs recht ind present den stadthelder vurss. ind Giell Gelis, Vranck Lenartz ind Jan Lemmens als mannen 

 

Item nae doet Peters van Weyberch zelich hait syn soen Pouwel diese vurss. IX morgen leen goitz ontff. voer hem ind syn gelynck overmitz Jan Zijen nu ter tyt stadthelder Vranck Lenartz ind den jongen Vrem Boss als mannen ind dit iss gesciet op dach ind datum ao XV C und XXVII op synt Symon Judden dach [= 28 oktober] 

 

Reyner Janss van Haessdel als momber voerganger ind gichtdreger Gertruydt Svertssceyden hait ontfangen eyn mudde roggen erfpacht, dat hoer joffer Neesse Svertssceyden overmytz hij1ick gegeven heet opten thienden van Genhout nae inhalt des registers ind daer in als momber voerganger ind gichtdreger gegicht naeden lee(n)recht behiltenisse de lee(n)heer ind malck sijns rechte ind dede dae van de vurs. Reyner in naene vurs. hulde ind eydt geschiet den XIXten  dach mert ao. xvc ind x in present stadthelder ind Geel Gelis, Pet(er) van Weyberch, Vranck Lenartz, Jan Wouters als ma9nnen) 

 

Item Opt jaer maende ind dach vurs hait Wylhem van Cortbach vaidt slans Valkenborg ontf. eyn mudde roggen voer joncker Janss. dochter van Cortenbrach cloester joffer tsynt Geerlick ind noch eyn mudde rorfg(en) erfpacht joncker Reyners dochter van Schillon ouch closter joffer tsynt Geerlick ind dat uyt cracht van testament alssoe gelaeten bij joffer angenessen Svertschen ind wat alssoe den vurs.Wylhem van Cortenbach als vaidt voergenger momber ind gichtdreger daer in gegicht naeden leen recht in present stadthelder ind mannen ind dat all vurss. behiltenise den leenhere ind malck sijns rechtz  

Johan van Heydenhoefs man van wapen soe he segt heet hem voortijden te leen ontf. die thiende tgenhout nae des heyhoef recht ind dae van huld ind eydt gedoen ind daer in geerft weer behaldelic den leenheer ind malck sijns rechtz ind daer van joffer agnessen Swertsteyen gelijnck gekant ind heet nu ter tyt gelick gekant den proest van honssberge [moet zijn Heinsberg] Ga naar (2)