HEEMKUNDE BEEK

Zoeken

GASTENBOEK

 

     GASTENBOEK

gastenboek.jpg - 14,97 kB

GOLD AWARD

             GOLD AWARD

 Voor-3jaar.jpg - 244,20 kB 

        VOOR 3JAAR NR. 1

       

NLDOET2020

Geen afbeeldingen

Bezoekers online

We hebben 11 gasten en geen leden online

WEBSITE 2016

 

 

          WEBSITE 2016

Afscheid Marietje

 

 Marietje.jpg - 94,97 kB

Afscheid Marietje

ANBI

 

anbi.png - 23,05 kB

Bokkenrijders

 

 Bokkenrijder-3.jpg - 30,67 kB

WEBSITE 2015

BECHA

 

 

Jo Hoen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

         Jo Hoen †

     Oprichter en

       1e voorzitter

 

 

Beek Toen en Nu

Beek Toen en Nu 2

     BEEK TOEN EN NU 2

Beek Uw Gemeente

Sigaren industrie

Marechaussee in Beek

 

 

           FR. Piek

Woonkernen

Bandkeramiek

St.Martinuskerk

Sint Hubertuskerk

Kasteel Genbroek

           Genbroek

Oude Pastorie

 

                KLIK

Sjterfhoes

Herv. Pastorie

Vlag Mijnwerkersbond

 

 

Hubertus Molen

EyeWitness

SICOF

Gedonder in de Hemel

Leenhof Valkenburg

 

      LEENHOF VALKENBURG

Oude Pastorie

 

       Oude Pastorie

Beheerder-Jan Jacobs

            E-mail

   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inlogformulier

Inwonerslijst Groot-Cleijn Genhout

 

GROOT-CLEIJN GENHOUT

 

 

Vaes Pensten halffwin tot printhaegen vanden Grave van Geleen verclaert met huijs ende hof leen te wesen, met vijff endertich boender, daer van onder neer schimmert gelegen ses boender, ende negen boeder laet van sijn erffve drij morgen, tsamen

 

 

 

 

 

 

Thijs Tijsens met huijs en hoff verclaert twee boender, drij morgen ende vijfftich roeden in pacht van Jacob meliers een morgen vijffenseventich roeden, van Jan Swilden in pacht vijffenseventich  roeden ende van Vaes boumans van Maestricht een morgen en ijffentwintich roeden in pacht, tsamen

 

 3

 

 3

 

25

Welter Welters sijn eijgen met sijn

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Lats

 

 3

 

 3

 

25

folio 105

 

 

 

 

 

 

huijs ende hoff verclaert in pacht te hebben drijenviertich roeden, ende in pacht van Hermen Hoen vijffentwintich roeden, tsamen

 

 0

 

 0

 

68

Jan Willems als keuter woenende in Heijlen Dolmans huijs en hoff met het lant verclaert een morgen vijffentachtentich roeden, ende van erve een boender en negentich roeden, tsamen

 

 1

 

 2

 

75

Lenert Valckenbergh verclaert met sijn huijs en hoff te hebben vijff en seventich roeden

 

 0

 

 0

 

75

Jan Bartelet met sijn eijgen huijs ende hoff verclaert te hebben acht boender, en vijfftich roeden

 

 8

 

 0

 

50

                                                                                                                                      Lats

 

10

 

 0

 

68

folio 106

 

 

 

 

 

 

Peter Lemmens met sijn eijgen huijs en hoff verclaert te hebben een boender, twee morgen, ende twelff roeden, ende in pacht van Joannes Molstro een boender, en een morgen, noch van die kap-petels heeren van Aken twee boender noch van Meijken dessen (Elssen?) Snijder in pacht een boender, een morgen ende achtendertich roeden, tsamen

 

 6

 

 0

 

50

Jacob Wolters met sijn huijs en hoff verclaert twintich boender ende derthien roeden, int leen van den printhaegen hoff acht boender ende twee morgen, tsamen

 

28

 

 2

 

13

Janes Erckens met sijn huijs en hoff verclaert vijffenseventich roeden

 

 0

 

 0

 

75

Daem Gaerdenirs  is gehuirt in

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     Lats

 

34

 

 3

 

38

folio 107

 

 

 

 

 

 

het huijs van Jan Bartelt verclaert sijn erve drij morgen vijff en sestich roeden

 

 0

 

 3

 

75

Dirick Peters met sijn eijgen huijs ende hoff verclaert een boender vijffentwintich roeden

 

 1

 

 0

 

25

Marten Bosten met sijn eijgen huijs en hoff verclaert een boender, een morgen, ende sesentachtentich roeden ende in pacht vanden heer landt Commandeur een boender, noch van Hermen Janssen soldat van Maestricht een morgen, vijffentwintich roeden tsamen

 

 2

 

 3

 

11

Jenne Hagemans met huijs en hoff verclaert een boender, ende vijfftich roeden

 

 1

 

 0

 

50

                                                                                                                                     Lats

 

 5

 

 3

 

61

folio 108

 

 

 

 

 

 

Lijsken Vrancken die weduwe van Erken Hagemans met huijs en hoff verclaert een boender ende vijfftich roeden

 

 1

 

 0

 

50

Ghijs Hagens met huijs en hoff verclaert sijn erve drij boender drij morgen, ende in pacht van Zaloos Gelande van Walt Voeght vijfff boender, ende vijffentwintich roeden

 

 8

 

 3

 

25

Erken Vrancken met sijn huijs en hoff verclaert sijn erve een boender drij morgen, ende in pacht van Gertrude Valckenborgh een boender, twee morgen, noch van Frans Hagens in pacht twee boender drij morgen, ende van Otto Wolters een morgen, en vijfftich roeden, tsamen

 

 6

 

 1

 

50

Steven Cuijpers met sijn huijs

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         Lats

 

16

 

 1

 

25

folio 109

 

 

 

 

 

 

 En hoff verclaert sijn erve vier boender, twee morgen, en vijfftich roeden

 

 4

 

 2

 

50

Hencken Costers een huijs gehuirt van Jan Haen, sijn erve twee morgen, vijfftich roeden

 

 0

 

 2

 

50

Wolther Wolthers halffwin tot printhaegen vanden Grave van geleen huijs en hoff Leen met een enn dertich boender, ende int laet negen boender, ende van sijn eijgen erve een boender, ende twee morgen,tsamen

 

41

 

 2

 

 0

Hendrich Brons sijn eijgen huijs en hoff, een morgen, vijffenvijfftich roeden, ende in pacht van Janes Haesen, vijfftich roede, tsamen

 

 0

 

 2

 

 5

                                                                                                                                           Lats

 

47

 

 1

 

 5

folio 110

 

 

 

 

 

 

Jan Hoen met huijs ende hoff verclaert twee boenders

 

 2

 

 0

 

 0

Peter Boesten sijn huijs en hoff verclaert sijn eijgen een boender twelff roeden, ende in pacht van Ghijs Hagens twee morgen, ende vijffenseventich roeden, ende van Entten Jonnissen in pacht twee morgen vijff en dertich roeden tsamen

 

 2

 

 1

 

22

 

 

 0

 

 3

 

 0

Lemmen Stins met sijn huijs en hoff verclaert sijn erve een boender drijendertich roeden, en in pacht van Beel Swougen twee morgen van Claes Gijbels van Steijn een morgen vijffthien roeden

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            Lats

 

 5

 

 0

 

22

folio 111

 

 

 

 

 

 

noch in pacht kircken goet negentich roeden, van Peter Sorkens goet vijfftich roedens, tsamen

 

 2

 

 0

 

88

Dirick Ditten met huijs en hoff verclaert sijn erve twee boender drij morgen, sestich roeden

 

 2

 

 3

 

60

Jan Bijen sijn erve verclaert drij morgen acht roeden

 

 0

 

 3

 

 8

Meijken Bijen verclaert sijn erve drij moergen, seventich roeden oft haeren broeder Jan Bijen in die presentie

 

 0

 

 3

 

70

Jogem Houben verclaert sijn erve

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            Lats

 

 6

 

 3

 

26

folio 112

 

 

 

 

 

 

Johan Houben verclaert drij morgen ende vier ende negentich roeden

 

 0

 

 3

 

94

Metten Claessen met huijs ende hoff verclaert seven boender twee morgen drij en dertich roeden

 

 7

 

 2

 

 33

Hermen Hermens huijs en hof sijn erve in pacht van sijn schoonmoeder een boender, drij moergen, sessensestich roeden, noch van Thijs Snijders drij morgen ende vijfftich roeden tsamen

 

 2

 

 3

 

91

Peter Dedderen met huijs en hoff verclaert een boender, een morgen ende vijffenviertich roeden

 

 1

 

 1

 

45

Lambo Bartelet in pachtinge van

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          Lats

 

12

 

 3

 

63

folio 113

 

 

 

 

 

 

Peter Soekens met huijs en hoff ende lant tot twee boender, drij morgen, ende vijftich roeden, sijn erve sestich roeden

 

 3

 

 0

 

10

Jan Cupers met huijs en hoff verclaert drij morgen, ende sestich roeden, ende in pacht van Theel Snijders drij morgen, ende dertich roeden,tsamen

 

 1

 

 2

 

90

Trijn Nijken Wolters huijs ende hoff haer erve verclaert twee boenders

 

 2

 

 0

 

 0

 

 

 

Marten Bijen met sijn huijs en hoff verclaert van sijnen vaeder vier boender, een morgen, ende twee entwintich roeden

 

 4

 

 1

 

22

                                                                                                                                           Lats

 

11

 

 0

 

22

folio 114

 

 

 

 

 

 

Jan Bosten verclaert het huijs en hoff gehuirt te hebben met een boender plaetse, ende heeft met den schatt niet te doen

 

 1

 

 0

 

 0

               

 

                                              Cleijn Hout.

 

 

 

 

 

 

 

Geerken Martens sijn erve verclaert te hebben twee boender, een morgen ende ses en viertich roeden.

 

 2

 

 1

 

46

Jeuck Martens met sijn huijs en hoff verclaert sijn erve ses boender twee morgen, ende in pacht van die erffgenaemen van Dirick Tonissen een boender ende twee morgen, noch van st Niclaes Altaer goet, een boender, een morgen twintich roeden van Gabriel Rameckers in pacht, tsamen

 

 9

 

 1

 

20

 

                                                                                                                                         Lats

 

12

 

 2

 

20

folio 115

 

 

 

 

 

 

Jan Haesen den Jongen in erve twee boender

 

 2

 

 0

 

 0

Jan Didden met huijs en hoff een boender drij morgen vier en sestich roeden

 

 1

 

 3

 

64

Giel Erckens met huijs en hoff verclaert ses boender ende seventich roeden

 

 6

 

 0

 

70

Giel Volders met sijn huijs en hoff aen erve drij boender ende twee morgen, ende in pachtinghe van Andries Brans drij boender, van Heijlige geest goet een morgen, tachtentich roeden noch aen de kerck tot Beeck een morgen, tachtentich roeden noch van Jan Haessen sprefers goet drij morgen, tsamen

 

 8

 

 0

 

60

                                                                                                                                           Lats

 

18

 

 0

 

94

folio 116

 

 

 

 

 

 

Ercken Erckens sijn huijs en hoff twee morgen ende tachtentich roeden noch in pacht van Thijs Aerts van Maestricht negentich roeden, tsamen

 

 0

 

 3

 

70

Dirick Didderen sijn huijs en hoff verclaert sijn erve twee boender een morgen, vijfftich roeden

 

 2

 

 1

 

50

Eis Hagemans met sijn huijs en hoff verclaert sijn erve drij boender achtien roeden, noch in pacht van Lenart Pops borger van Maestricht een boender, een morgen, ende vierentwintich roeden, noch van Weren Boniers een morgen, ende dertich roeden, noch van Thijs Aert drij morgen dertich roeden noch van Jan Hagemans negentich roeden, noch van Coen den Laeken Cremers op de munt tot Maestricht een morgen, tachentich roeden, tsamen

 

 6

 

 0

 

72

                                                                                                                                            Lats

 

 9

 

 1

 

92

folio 117

 

 

 

 

 

 

Meij Buus huijs en hoff verclaert twee boender, drijentachtentich roeden

 

 2

 

 0

 

82

Corsten Thijssen huijs en hoff drij morgen, ende vijfftich roeden

 

 0

 

 3

 

50

Jan Penris huijs en hoff aen erve een boender twee morgen vijffentachtentich roeden, ende in pacht van Erken Penris huijs en hoff met vijff boender, drij morgen, en twintich roeden, noch van de Erffgenaemen Lenert Cupers drije morgen ende achtien roeden, noch in pacht twee morgen ende vijfftich roeden van St Niclaes Altaer tsamen

 

 8

 

 3

 

73

Peter Hoen met huijs en hoff verclaert sijn erve twee boender drij morgen en vijfftich roeden

 

 2

 

 3

 

50

                                                                                                                                            Lats

 

14

 

 3

 

35

folio 118

 

 

 

 

 

 

Peter Lijben met huijs en hoff verclaert sijn erve een boender een morgen, ende vijfftich roeden

 

 1

 

 1

 

50

Lenert Seutendael is gehuirt int huijs van Hermen Hoen aen erve in pacht met het huijs een boender een morgen, een endertich roeden, noch in pacht van sijn schoenmoeder drij morgen,tsamen

 

 2

 

 0

 

81

Lens Engelen in plaetse van sijn vaeder swaegers met huijs en hof vijff boender, ende een morgen

 

 5

 

 1

 

 0

Meij Ottens huijs en hoff verclaert in alles een boender, een morgen ende vier roeden

 

 1

 

 1

 

 4

                                                                                                                                           Lats

 

 9

 

 0

 

35

folio 119

 

 

 

 

 

 

Peter Crins verclaert met huijs en hoff tot acht boender een morgen in pacht van Nolles Ackermans tot Wijck

 

 8

 

 3

 

 0

Peter Didden met sijn huijs en hoff verclaert te hebben drij boender, tweeentwintich roeden

 

 3

 

 0

 

22

                                                                                                                                            Lats

 

11

 

 3

 

22