HEEMKUNDE BEEK

Zoeken

GASTENBOEK

 

     GASTENBOEK

gastenboek.jpg - 14,97 kB

GOLD AWARD

             GOLD AWARD

 Voor-3jaar.jpg - 244,20 kB 

        VOOR 3JAAR NR. 1

       

NLDOET2020

Geen afbeeldingen

Bezoekers online

We hebben 14 gasten en geen leden online

WEBSITE 2016

 

 

          WEBSITE 2016

Afscheid Marietje

 

 Marietje.jpg - 94,97 kB

Afscheid Marietje

ANBI

 

anbi.png - 23,05 kB

Bokkenrijders

 

 Bokkenrijder-3.jpg - 30,67 kB

WEBSITE 2015

BECHA

 

 

Jo Hoen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

         Jo Hoen †

     Oprichter en

       1e voorzitter

 

 

Beek Toen en Nu

Beek Toen en Nu 2

     BEEK TOEN EN NU 2

Beek Uw Gemeente

Sigaren industrie

Marechaussee in Beek

 

 

           FR. Piek

Woonkernen

Bandkeramiek

St.Martinuskerk

Sint Hubertuskerk

Kasteel Genbroek

           Genbroek

Oude Pastorie

 

                KLIK

Sjterfhoes

Herv. Pastorie

Vlag Mijnwerkersbond

 

 

Hubertus Molen

EyeWitness

SICOF

Gedonder in de Hemel

Leenhof Valkenburg

 

      LEENHOF VALKENBURG

Oude Pastorie

 

       Oude Pastorie

Beheerder-Jan Jacobs

            E-mail

   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inlogformulier

Scan 31-40

 

SCAN 31-40

 

scan 31  

4 december 1663 Thijs Lenarts verkoopt aan Jan Penris een weijde gelegen tot Nierbeeck aen die lupens steghe, rgt de Graaf van Leut, de lupens steghe, Jan Penris, groot 128 kleine roeden voor 450 gulden, belast met 5 coppen rogge jaarlijks aan de armen van Beeck. 

4 december 1663 Lemmen Thijssen gehuwd met Catharina Lemmens leent van Maria Frambach weduwe van Hendrick Frambach 100 gulden tegen penninck sesthien. Onderpand een morgen tot Nierbeeck aen Geerken Scuirken coolhoff, rgt Sarse goet, voors Schurkens, nog een halve morgen aen lupens stegh, rgt Korst Lemmens, Stas Schurkens, Thijs Lemmens Luijpers steegh, 

13 october 1663 Maria Hartmans weduwe van Christiaen van Houtem, thans gehuwd met Joannes Mulstroe, doet afstand van de tocht op een stuk akkerland in het heijenvelt, rgt Mees Penders, Thijs Verwes, groot 292 kleine roeden ten behoeve van Abram van Houtem, haar zoon.  

op dezelfde dag Abraham van Houtem 

scan 32  

{lege ruimte, misschien opengelaten voor het vervolg van de laatste akte op scan 31?} 

2 oktober 1663 Gercken van der Scheuren gehuwd met Catharina Deijdden verkoopt aan heer Tijofelijs Brillius predikant des goddelijken woort in Beeck 29 kleine roeden int kercken veltjen, rgt Peter Vrancken, de heer predikant zelf, uitschietend op den voetpadt, voor 2 gulden 10 stuivers de roede 

15 december 1663 Martten Bijmans verkoopt aan Poell Thijssen een weijde groot eenen {niet ingevuld} gelegen op de heerstraet rgt de erfgenamen Daem Coellen, Erfgenamen Claes Romens, dat felt,  voor 3 gulden 15 syuivers de roede 

14 januari 1664 Mees Bossems verkoopt aan Houb Hannen 41 klein roeden weijen opgen haellstraet, rgt voors Bossems huis en hoff, voors. Hannen, den heer van Brusselt, voor 155 gulden, belast met 3 stuiver 1 oort aan de pastoor van Beek 

6 maart 1653 voor nots Lambertus Natalis te Maastricht Dirick Haegmans van Kelmont leent van eerw. Moeder Ancilla der Annunciaten binnen Maastricht 

scan 33 

200 gulden tegen penninck sesthien. onderpand een campe groot een halve boender binnen kelmont, genaempt Inden Campe, rgt Jan Swilden, des heeren straet, Item een morgen gelegen op die Strecken  rgt de erfgenamen Jan Haegmans, de erfgenamen Hein Swilden. 

op  januari 1664 laat Sr Hendrick Huijsmans deze akte realiseren 

15 januari 1664 Peter Frissen inwoonder der Banck Clemmen verkoopt aan Jasper Hassen 76 kleine roeden op den gissenbergh, rgt Corst Tyssen, Gillis Swilden, den cleyne hoof tot Onsel, voor 33 stuivers de kleine roede. Tot meerdere verseeckeringe stelt Lemmen Schepers zijn goederen onder Clemmen als borg 

18 januari 1649 voor nots Guill van Gouthoven te Maastricht  Jan Peeters van Kelmont leent 100 gulden van eerw. moeder Ancilla tegen penninck sesthien, onderpand zijn huis en hof te Kelmont, groor anderhalve morgen, rgt de kerckstraet, die wederdeijlinge Clara Peeters sijne sustere 

15 januari 1664  

scan 34  

laat Sr Hendrick Huijsmans deze akte realiseren 

15 januari 1664 laat sr Hendrick Huijsmans de volgende akte realiseren 

25 april 1653  voor nots Lambertus Natalis te Maastricht Dirick Haegmans van Kelmont leent 100 gulden van Eerw. moeder Ancilla der Annunciaten. Onderpand anderhalve morgen aen de hennekoule, rgt Anthien Teunissen, Bilken Haegmans. 

19 januari 1664 Henderick Oedekercken verkoopt aan heer Tyofelis Bryllius  bedieners des goddelijcken woort tot Beeck een morgen en 25 kleine roeden op den boesten Camp, rgt die erfgenamen wt die drije leuwen tot Maestricht, de weduwe Hinderick Frambach voor 2 gulden 15 stuivers de roede 

29 januari 1664  

scan 35  

Herman Hermans wonende tot groot genhout zegt gevolmachtigd te zijn door Thijs Snijders om in zijn naam 4 mudden roggen te ontvangen die jaerlix aen het convent van St Gerlach moet betalen, volgens akte gepasseert voor de schepenen van Opgeleen op 29 december 1663. onderpand huis en hof rgt Peter Schuurkens, de gemeene straete 

28 januari 1664 Cornelis Janssen borger der Stadt Maestricht verkoopt aan Martten Hagmans een morgen en 1 kleine roede  akkerland op de gissenbergh, rgt Hendrick Sijen, Spreferts erfgenamen, Gerret Jans, voor 22 stuiver de roede 

2 februari 1664 Jacob Mens man en momboir van Maria Streulen doet afstand van de tocht op een halve boender akkerland aen het broeck, rgt den grooten Marten, Jan Aulberts ten behoeven van Jan Genders den Jonghen. 

12 augustus 1663 Hendrick Brons verkoopt aan Jan Bartelet 66 kleine roeden weijden tot groot genhout, rgt Ercken Hagens, voors Brons, voor 171 gulden

 11 september 1663  Jan Vromen verkoopt een morgen  

scan 36  

en 12 kleine roeden akkerlant in cleijn kircken velt, rgt Ercken van der Suirren, Daem Kirchhoffs, den gemeene wegh gaende naer poetbroeck, Thijs Stinen, voor 3 gulden 5 stuiver de roede, aan heer Theophilius Breijlius prediker des Goddelicks woort te Beeck 

6 november 1663 Lambo Bartelt met zijn vrouw Catrijn Hagens bekennen aan Thijs Classen en zijn vrouw Maria Hagens 300 gulden schuldich te zijn. hij belooft rente te betalen tot aan de aflossing. Onderpand een half boender min 10 kleine roeden weijden tot groot genhout,  rgt de gemeene straet, Ghijs Hagens. 

17 december 1663 Maria Hartmans weduwe van Christiaen van Houtem nu gehuwd met Johannes Mulstroe, doet afstand van de tocht op 292 kleine roeden in het heijen velt, rgt Nelis Penders, Thijsken Verwees, ten behoeve van Abraham van Houthem haar zoon 

Deze verkoopt het stuk land daarna aan Peter Barnets {sic!} gehuwd met Maria Kirchhoffs voor 2 gulden 10 stuivers de roede 

scan 37  

18 december 1663 Willem Ganders verkoopt aan sijnen neve Jan Ganders huis en hoff gelegen in de festraet, rgt den wegh gaende naer Kraewinckel, Beijll Wespins, noch een plaetsken rgt voors Beijl, Jan Ganders den alden, voor 634 gulden 10 stuiver, met dien verstande dat Meijcken Fredericks sal blijven in haer geheel van den Boeck van dat voors, huijs, volgens den Inhaelt van de acte van dato 24 meij 1654, gemaeckt bij notaris Goffingh 

19 december 1663 Jan Ganders den Jongen verkoopt aan Ercken Erckens gehuwd met Geert Haen, zijn huis en hof te Neerbeeck, in die Coel Stechge, Peter Comens, Lemmen Suirkens, groot een halve morgen voor 163 gulden, nog een morgen akkerlant gelegen int lant van Gulick int Brebender felt aen die bunners maer, rgt  Jan Gerrets, Heijn Louiffs, heeren goederen van Boeckholt, belast met aan de vorst van Gulik met een cop haeveren gavellender maet 

14 januari 1664 Claes Romens gehuwd met Meije Haegmans leent van Willem Hamers gehuwd met Lijsken Coellen 100 gulden tegen penninck sesthien. onderpand een morgen 25 kleine roeden int heijenvelt, rgt Peter Odekircken, voors. Hamers, die straet. 

scan 38 

4 februari 1664 Jan Ganders den Jongen verkoopt eeen half boender aen het broeck, rgt Jan Aelberts, voor 35 stuivers aan Marten Straelen {zal wel 35 stuivers de roede bedoeld zijn!} 

20 februari 1664 Ercken Hagens verkoopt aan Mattijs Cupers een morgen 87 kleine roeden tot groot genhout, rgt Erffgenamen van Heillen Doolmans, Jan Bartelet, die gemeen straet, voor sesdehalf hondert {550} gulden, belast met drie deel capons aan de pastoor van Beeck 

26 februari 1664 Jan Genders woenende tot Ophoven Inden Lande van Gulick gehuwd met Grijtgen Wessels bekent aan Houb Keulen 163 gulden + 10 gulden gerechtskosten schuldich te zijn, spruijtende van verlopen pacht penningen  van seecker boender ackerlants door hem van zijn vaeder overgenomen. ende hem van de Rentmeester van Steijn was uijtgedaen. Hij belooft die te betalen aan Houb Keulen die de Rentmeester van Steijn door rechtsmiddelen heeft moeten betalen. 

26 februari 1664 Gillis Swilden verkoopt aan Gercken Thijsen een weide tot Calmont op den hallenweegh, rgt de erfgenamen van Gillis Swilden van Beeck, den Trichter  

scan 39 

bergh, Marten Gerckens, groot een halff boender en omtrent 17 kleine roeden, voor 360 gulden 

3 maart 1664 Thijs Snijders verkoopt aan Jan Beijen een weide tot groot gen hout in gen bosschelken, groot omtrent eenen morgen, rgt de gemeijn straet, voors. Snijders voor 42 stuivers de roede,  

11 maart 1664 Herman van Oensel wonende tot Oensel gehuwd met Lysken Habets leent van moeder Ansilla Ida van Cauwenbergh off haere conventualen d'Annubciaten 400 gulden. Onderpand een boender weijden gelegen tot Oensel achter zijn woning, rgt zijn zusters met name Catharina en Maria Oensel, nog een half boender akkerlant int oenselder velt, rgt Houb Clops, Catharina Oensel voors.  

13 maart 1664 Rentjen Lemmens gehuwd met Lijsbeth Lemmens bekent schuldig te zijn aan Sr Arnolt  

scan 40 

Welters coopman en borger der Stadt Maastricht,  70 gulden, welke de comparant heeft overgenomen van Burger Ruijsch wonende te Beeck, onderpand een weijde te Beeck groot anderhalve morgen, rgt Jan Husten, Rentjen Lemmens zelf, nog een 2 morgen 16 kleine roeden gekegen in het Hemelervelt, rgt Ercken Penris, Peter Vrancken,  

29 januari 1664 laat Herman Oensel de volgende akte realiseren 

1 juli 1662 voor nots Guil Heijsen te Maastricht Herman Oensel wonende tot Oensel neemt tot zijn last de obligatie van 160 gulden die zijn broeder Jan op 18 januari 1661 heeft bekent ten behoeve van Nicolaas Moers met 15 gulden interest, en  hij leent zelf ook nog 125 gulden van Nicolaes Moers, tesamen dus 300 gulden, welke hij binnen een jaar belooft te betalen, met als onderpand zijn kindsgedeelte dat hij van zijn moeder zal krijgen.