HEEMKUNDE BEEK

Zoeken

GASTENBOEK

 

     GASTENBOEK

gastenboek.jpg - 14,97 kB

GOLD AWARD

             GOLD AWARD

 Voor-3jaar.jpg - 244,20 kB 

        VOOR 3JAAR NR. 1

       

NLDOET2020

Geen afbeeldingen

Bezoekers online

We hebben 11 gasten en geen leden online

WEBSITE 2016

 

 

          WEBSITE 2016

Afscheid Marietje

 

 Marietje.jpg - 94,97 kB

Afscheid Marietje

ANBI

 

anbi.png - 23,05 kB

Bokkenrijders

 

 Bokkenrijder-3.jpg - 30,67 kB

WEBSITE 2015

BECHA

 

 

Jo Hoen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

         Jo Hoen †

     Oprichter en

       1e voorzitter

 

 

Beek Toen en Nu

Beek Toen en Nu 2

     BEEK TOEN EN NU 2

Beek Uw Gemeente

Sigaren industrie

Marechaussee in Beek

 

 

           FR. Piek

Woonkernen

Bandkeramiek

St.Martinuskerk

Sint Hubertuskerk

Kasteel Genbroek

           Genbroek

Oude Pastorie

 

                KLIK

Sjterfhoes

Herv. Pastorie

Vlag Mijnwerkersbond

 

 

Hubertus Molen

EyeWitness

SICOF

Gedonder in de Hemel

Leenhof Valkenburg

 

      LEENHOF VALKENBURG

Oude Pastorie

 

       Oude Pastorie

Beheerder-Jan Jacobs

            E-mail

   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inlogformulier

Scan 21-30

 

SCAN 21-30

 

 

scan 21

tegen pennink 16 waarvoor hij als onderpant stelt een half boender akkerlant int heijenvelt rgt Jan Roumans, Trichter goet weduwe Janssen,  noch een morgen en 10 kleine roede akkerlant gelegen in het Huvendervelt, rgt Daem Kerckhoffs, Jomcker Wijlders,

 

11 juni 1663 Hencken Costers verkoopt aan Jacob Wolters 1 morgen akkerland gelegen tot grootgenholt rgt den voors Wolters, voorhooft Jan Beijen, het anderErcken Penris,  voor 32 stuivers de kleine roede.

 

18 juni 1663 Rentken Lemmens gehuwd met Liseken Lemmens verkoopt aan Vertken ?Tamboirs weduwe...... {sic!}  een morgen akkerlant int heijenvelt rgt Marten Smeets, Jan Greven, voor42 stuiver 2 oort de kleine roede

 

scan 22

18 juni 1663 Hendrick Penris gehuwd met Gijt Penris leent bij Willem Hagemans 50 gulden tegen penninck sesthien, waarvoor hij als onderpant stelt 46 kleine roeden akkerland gelegen int groot kerckenveltien rgt Wolter Odekercken, Willem Lemmens,  belast met 9 oort jaarlijks aan de graaf van Geleen

In de marge Jan Lemmens heeft in naam van Heyn Penris deze obligatie afgelost op 21 mei 1669.

losliggend briefje

 een obligatie tot laste van Gilis Sasen in dato 10 meert 1663 ten behoeven van Geraardt Ghijsen en Maria van Rijckel

 

scan 23

26 juni 1663 Hendrick Penris gehuwd met Gijt Penris verkoopt aan Marten Stralen 74 kleine roeden akkerland gelegen op den Mulenbergh, rgt Gillis Haesen, Hendrick Penris voor 45 stuiver de kleine roede

 

scan 24

10 juli 1663 Daem Haen gehuwd met Catharina Thijssen sieck te bedde liggende maakt zijn testament, vermaakt aan zijn vrouw zijn huis en hoff gelegen in de haelstraet waarin ze tegenwoordig wonen, ter betaling van alle schulden en het overschot moet belegd worden voor het kint

 

28 juli 1663 Erken Hagemans als jonckman sijnde present sijne eigene moeder die als donatie op zijn kindsgedeelte met consent van zijn moeder geeft aan zijn moeder 100 gulden aan zijn broeder Lemmen Hagemans anderhalf honderd gulden naer doot van sijne moeder, en aen sijn suster Gissel 25 gulden, en aen sijnen broeder Frans sijnen kint sijnen peteren ook 25 gulden, en de rest zullen broers en zussen gelijk verdelen. Getekend door Ercken Hagemans en zijn moeder Lijsken Vrancken

 

scan 25

1 augustus 1663 Meijcken Boijsten getrouwd met Korst Thijssen sieck liggende maakt haar testament. Zij vermaakt aan Biel en Enthien Thijssen  beide dochters van Korst Thijssen alle goederen die zij met haar man gekocht heeft, ten eerste de helft van huijs en hoff gelegen in cleingenhout, noch de helft van een morgen akkerlant gelegen aan de Schimmerderweg comende uyt Kelmont, rgt Jacob Hagemans. Vader Korst Thijssen geeft hetzelfde aan zijn dochters Biel en Enthien, waarop de broeders geen aanspraak kunnen maken, maar dat de andere goederen gelijk verdeeld moeten worden

 

16 augustus 1663 Peter Odekercken verkoopt aan Theofilis Brelius prediker des goddelijcken Woorts deser voors. hooftbanck Beeck een stuk akkerland op den Moolenbergh groot 28 kleine roeden, rgt Willem Hagemans, Jan Vrancken, Hendrick Frambach voor 2 gulden 15 stuiver de kleine roede

 

scan 26

27 augustus 1663 Hendrick Boisten verkoopt aan Vree Roumans 1 morgen 25 kleine roeden in het heijenvelt, rgt Vre  Roumans, d´erffgenaemen Boisten, voor 225 gulden

 

27 7ber { jaar niet ingevuld} laat NN Collen de volgende akte realiseren:

22 maart 1661 voor notaris  binnen Maastrich Aret Hagemans gehuwd met Margriet Peskens woonachtig tot Maeseijck  leent bij Matthijs Aersen, borger deser stadt  gehuwd met Lijsbeth Pops 200 gulden. Hij stelt als onderpand zijn huis in Maeseyvk in de Bleummerstraat, rgt Marten Bastiaens en  Heyn Maes. Zijn vader Matthijs Hagemans stelt tot meerdere assurantie twee stukken akkerland naast elkaar gelegen in Beek in cleijngenhout, groot een 5 grote roeden rgt Geercken Thijssen en Giel Vullers, het ander 3 groot roeden en 15 kleine roeden, rgt  Nijst Boers en Mees Hagemans.

 

scan 27

 

6 oktober 1663 Hermen Collen gehuwd met Barbara Meinen leent van Willem Hamers 100 daalder off 150 gulden tegen penninck sesthien, stelt als onderpand 1 morgen en 20 kleine roeden akkerland aen den oenselderwegh rgt Eeren Damen, Marten Coumans alias Noekelmans,  Jasper Haesen,  en een stuk akkerlant te Geverick groot 90 kleine roeden, rgt Marten Straelen, Gillis Haesen, het waesen stoeck, noch een halven morgen aen die arrets coullen, rgt Meij en Merrijen Beijen,  Peter Nijsten,

 

18 oktober 1663 Enthien Kreften weduwe Jan Lemmens doet afstand van de tocht op een morgen akkerland ten behoeve van haar zoon Ercken Lemmens. Het ligt aan Gerken Schurkens coolhoff, rgt Sarsegoet, de voors Schurkens, de Peerbomerwegh,

Daarna verkoopt Ercken Lemmens deze morgen aan zijn zwager Lemmen Thijssen gehuwd met zijn zuster Catharina Lemmens voor 100 gulden

scan 28

18 oktober 1663 wederom Enthien Kreften doet afstand van alles wat haar zoon Ercken Lemmens toekomt

Daarna schenkt Ercken Lemmen zijn kindsgedeelte aan zijn zwager Lemmen Thijssen gehuwd met Catharina Lemmens bij zijn dood, met het voorbehoud dat als hij alsnog zou trouwen en kinderen krijgen, die het zouden erven.

 

28 oktober 1663 ten huize van Jan Vrancken op verzoek van diens vrouw Sycken Collen, sieck te bedde, die haar testament maakt waarin  zij aan haar man Jan Vrancken een huis en hoff in de dorpstrate groot een morgen, rgt Peter Roelants borger der stadt Maestricht, Peter Ruitten goets, noch eem half boender akkerlant int heijdenvelt, rgt naer Beeck Marten Aelberts, anderee zijde erven Jonker Wijler, nog een half boender op de veestraet, rgt naer die heijde Marten Biesmans, naer Beeck de erfgenamen Jacob Greven, noch een halven morgen, gelegen onder den heuvel resort heerlicheijt Elsloo, rgt Gerrit Backers, Jan Boviers, met de  cndyie dat hij alle schulden zal betalen.

 

29 oktober 1663 Peter Dirricks den jongen gehuwd met Sillen verkoopt aan Maes Hagemans een stuk land aen den Eijckgraeff, rgt de cooper, de gemeinstraet, groot 53 kleine roeden  voor 31 stuiver de roede

 

scan 29

1 november 1663 Hencken Penris verkoopt aan Ariaen Greven een halve morgen op den hacken berch, rgt Lenaert Vlaessen, Ariaen voors., Willem Hamers de erven Gerrit Stinen voor 44 stuivers de kleine roede

 

3 januari 1662 voor nots  Jacob a Cruce te Maastricht draagt Wendel Schaers als man en momboir van Sebilla Frederick aan Claes van den Brugge 2 groot roeden weijde tot Nierbeeck aen die heijde, rgt Wilken Gantsers en Jan aen die Heijde, ter delging van een schuld van 32 gulden van gehaelt broot, die Claes zal mogen gebruiken totdar Wendel zijn schuld heeft betaald

10 november 1663 laat Gerrardt Ghijsen deze akte realiseren.

 

29 oktober 1663 voor nots Hend. van der Stam te Maastricht verkoopt Sr Peter Roelants borger en tinnegieter deser stadt gehuwd met Sophia Prunier

 

scan 30

aan Otto Hagemans gehuwd met Stijnken Wolters zijn huis en hof te Beek rgt Jacob Greven, Jan Vrancken, dat hem verbleven is bij uitgaan der brandende keertse, voor  1024 gulden, waarbij cooppeningen blijven staan tot penninck sesthien,  met aflossing in 3 termijnen. Onderpand een halve morgen aen de Daemen weijen, rgt Paulus Greven en Erken Penris, noch een halve morgen int Spebeckervelt, rgt Jan Swildens, Maes Hagemans.

Op 20 november 1663 laat Wolter Odekercken deze akte realiseren

 

20 november 1663 Geert Sijen ingesetene der hoofdbank Climmen verkoopt aan Lemmen Pijpers een morgen akkerland op den Ghijsenbergh, rgt Gielis Swilden, Sprewarts goet, voor 37½ stuiver de kleine roede.