HEEMKUNDE BEEK

Zoeken

GASTENBOEK

 

     GASTENBOEK

gastenboek.jpg - 14,97 kB

GOLD AWARD

             GOLD AWARD

 Voor-3jaar.jpg - 244,20 kB 

        VOOR 3JAAR NR. 1

       

NLDOET2020

Geen afbeeldingen

Bezoekers online

We hebben 10 gasten en geen leden online

WEBSITE 2016

 

 

          WEBSITE 2016

Afscheid Marietje

 

 Marietje.jpg - 94,97 kB

Afscheid Marietje

ANBI

 

anbi.png - 23,05 kB

Bokkenrijders

 

 Bokkenrijder-3.jpg - 30,67 kB

WEBSITE 2015

BECHA

 

 

Jo Hoen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

         Jo Hoen †

     Oprichter en

       1e voorzitter

 

 

Beek Toen en Nu

Beek Toen en Nu 2

     BEEK TOEN EN NU 2

Beek Uw Gemeente

Sigaren industrie

Marechaussee in Beek

 

 

           FR. Piek

Woonkernen

Bandkeramiek

St.Martinuskerk

Sint Hubertuskerk

Kasteel Genbroek

           Genbroek

Oude Pastorie

 

                KLIK

Sjterfhoes

Herv. Pastorie

Vlag Mijnwerkersbond

 

 

Hubertus Molen

EyeWitness

SICOF

Gedonder in de Hemel

Leenhof Valkenburg

 

      LEENHOF VALKENBURG

Oude Pastorie

 

       Oude Pastorie

Beheerder-Jan Jacobs

            E-mail

   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inlogformulier

Scan 161-185

 

SCAN 161-185

 

scan 161  

3 maart 1668 laat Niclas Vromen bovenstaande akte realiseren. 

22 februai 1664 voor nots Hend. Munix te Maastricht Jan Ghyssen wonende te Kelmont leent van Maria Ghyssen wonende tot Wyck neffens den anxen 200 gulden, onderpand 3 morgen soo lant als weyde aen malckanderen gelegen op klein genert, rgt den hooghschoutet Montagne, Jacob Hagmans, voorhooft die stege, ander hoft Willem van Geverick. 

3 maart 1668 Claes Vromen laat bovenstaande akte realiseren. 

11 maart 1668 Tis Pisters verkoopt aan Peter Hagmans 50 kleine roeden akkerland inden gomersdael, rgt Mathis Arts, Hermen Hoen, item nog 50 kleine roeden int heyevelt, rgt Maria Frambach, Jan Romens, voor 30 stuivers de roede. 

14 maart 1668 Lemmen Thissen gehuwd met Trijn Lemmens leent van Jan Thonissen  in naam van de weeskinderen van Jacob Hendryns en Gertruidt Toenissen, met name Magriet en Anna Thoenissen 100 gulden, onderpand een morgen akkerland  

 

scan 162  

opden vewegh, rgt Jan Hamers. 

20 maart 1668 luitenant voogt en schepenen verklaren dat Nelis Jekermans borger der Stad Maastricht een proces heeft aangedaan tegen Peter Steyns over 5 aparte kapitalen ten bedrage van  1081 gulden met 327 gulden 16 stuivers verlopen interest  wat hij wil verhalen op het onderpand zijnde 2 boender 2 kleine roeden akkerland en 345 kleine roeden weide, hebben wij op 8 februari en 20 maart het onderpand laten verkopen met brandende kaars, enn is het akkerland verkocht voor 882 gulden en 4 stuivers en de weide voor 621 gulden  

27 maart 1668 Lemen Stijns verkoopt aan Wolter Fransen een morgen akkerland te Grootgenhout, rgt This Hagmans, Meijken Hanen, voor 25 stuivers de roede 

27 april 1668 Tis Pisters verkoopt aan zijn broer Steven Pisters 45 kleine roeden weijde  tot Geverick, rgt Jen Cettelboters, den voors Steven, item 65 kleine roeden akkerland gelegen opgehulken, rgt Kanis Kerckhofs en Frederick Sniders, item 50 kleine roeden akkerland op den Hockel, rgt Gercken Sogen,  Dirck Sogen, item 52 kleine roeden akkerland int apset, rgt Dick Sogen,  Jacob Swilden, item noch 12 kleine roede akkerland op den gronen wegh, rgt de erven Gerren Pisters en Marten Strallen, item 8 kleine roeden bamt inde Broeck, rgt Jen Cetelboters, Peter Bours, voor 200 gulden. deze goederen belast aan  mijn heer Gadet 

3 april 1668  

 

scan 163 

Jan Spickers verkoopt aan Peeter Hagmans 50 kleine roeden akkerland in de gomersdael, rgt Paulus Jans en Gil Wustenraed, voor 2 st en 2 ort , dus 28 -10 ,  

7 april 1668 Hend. Huijsmans laat de volgende akte realiseren: 

29 maart 1668 voor nots te Maastricht Geel Vullers gehuwd met Lijseken Lensen verklaart tot zijn last te nemen 200 gulden aan Jan Francken coopman deser Stadt in een meerdere somme van 500 gulden opgenomen door Jan Hagmans van Kelmont op 21 november 1660, onderpand zijn huis en hof, groot 5 grote roeden, tot cleijngenhout, voorhooft Neleken Hagens, ander hooft des heeren straet. Medecomparant Peter Hagmans zoon van Jan Hagmans, gehuwd met Nijs Fremmen, die als onderpand stelt een halve bunder te Kelmont op den haelen wegh, rgt Geerken Tissen, Geel Vullers, voorhoofd den hollen wegh. 

10 april 1668 Tis Comens van Nirbeeck verkoopt aan Encken Tissen 90 kleine roeden int hovelder velt, rgt Willem Hamers, Dries Stinen, voor 3 gulden de roede 

 

scan 164  

10 april Hencken Tissen verkoopt aan Jaesper Haessen 180 kleine roeden akkerland onder die Stutten, rgt Cuiper erff, den cooper, item 75 kleine roeden in de dellen, rgt Frederick Sniders, erfgenamen Dirck Tonissen, voor 32 stuivers de roede 

10 april 1668 Willem Houtbeckers vertoont de volmacht van zijn zwager Goris Wingerts om 98 roeden weyland int poetbroeck, rgt Willem Hamers, den gemenen wegh  te verkopen aan Lintien Willems voor 29 stuivers de roede 

14 april 1668 Jan Waben en zijn zwager Herman Nufes (?) verkopen aan Hencken Gorts 50 kleine roeden op den eyckgraef, rgt Maes Hagmans, Jan Stinen, voor 54 gulden. 

21 april 1668 Claes Romens leent van Willem Hamers 100 gulden, onnderpand een morgen akkerland int heyenvelt, rgt Marten Wouters, Tisken Hagmans, Reneren Notermans 

 

scan 165 

23 april 1668 Marten Bosmans [uit andere bron: Biesmans]  gehuwd met Anna Phlieps [Philips] leent van den "heer predeger tot Beeck Robertus de geni" [De Gier!] 150 gulden, onderpand een weijde gelegen tot Beeck in Nabers stegh, groot een morgen, rgt Marten Vrancken, erfgenamen Marten Greven. 

30 april 1668 Severen Vernoes? leent van Willem Conen schoenmaeker tot Urmont 600 gulden, onderpand 3 morgen akkerland tot Nirbeeck int bosschervelt aende groben, rgt Leinen Houven, Tis Erkens, den trichter wegh, item noch dardenhalven {2½} morgen int Stockendervelt, rgt Tisken Comens, Lins Ruckens, nog 133 kleine roeden int linden dall, rgt Jan Kerckhofs, Derck Brouwers. 

In de marge: deze obligatie is op 17 februari 1705 geblokkeerd. 

10 mei 1668 Teves Lemens verkoopt 255 kleine roeden akkerland int heijenvelt, rgt Wolter Odekercken, trichter goedt, voorhooft Willem Hamers, voor dardenhalven gulden de roede, aan Severen Nottermans. 

9 mei 1668 Kerst Lemmens en Hendrick Aerts respective vader en momboir van de weeskinderen van wijlen Meijken Lemmens verkopen aan Severen Verians [Vernas, Vern]  een morgen en 98 kleine roeden weijde tot Nerbeeck, rgt Peter Segels, de gemene steghe, een hoofd Lens Tissen, voor 3 gulden 10 stuivers de roede, belast met een vat haveren en een capoon aan de caarte van Catharijn opgenoord 

 

scan 166 

!4 mei 1668 Jan Penris verkoopt aan Marten Hagmans 8 kleine roeden te Kelmont, rgt aan beide zijden Marten Hagmans, een hoofd de gemene straet, voor 3 gulden de roede. 

21 mei 1668 Lens Penris verkoopt aan Janis Nijsten 62 kleine roeden weide in den Molenbergh, rgt Peter Wolters, Jan Houperts, voor 2 gulden de kleine roede. 

5 juni 1668 Andries Mutsenich leent van Janis Nijsten 30 pattacons, onderpand een halve boender weide op de heerstraet, rgt Jan Stijnen, Jan Komans, in plaats van interest te gebuiken gedurende 6 jaren. 

10 juni 1668 Erken Komans van Onsel verkoopt aan Hend. Sijen 37 kleine roeden weijden tot Onsel, rgt Jan Swilden, de erven van den groten hof, voor 33 stuivers de roede 

12 mei 1668 voor nots Roumans te Maastricht Herman Oensel wonende tot Onsel gehuwd met Elisabeth Habets leent van de erfgenamen van wijlen Catharina van Eijck 200 gulden, onderpand 3 morgen akkerland gelegen tot Onsel achter de koelhofs weijde, rgt Adriaen Gissels, Kerst Lemmens, voorhoofd den heer hooghschouteth de la Montagne, ander hoofd Ja Muijlkens, item een morgen akkerland gelegen onder de jurisdictie van Clemmen, rgt Willem Oensel, Marie Oensel. weduwe van Marten Ceulen

 

scan 167 

26 [niet vermeld mei of juni] 1668 laat Hend. Huijsmans die akte realiseren 

26 juni 1668 laat Hend Huijsmans de volgende akte realiseren 

12 mei 1668 voor nots Pet van Mullen  te Maastricht Erken Muijlkens van Onsel gehuwd met Anna Coelen leent van Herman Onsel 100 gulden, onderpand anderhalve morgen te Onsel aende plaech, rgt de remonstrante, Nijst Muylkens 

27 juni 1668 Marten Sroers verkoopt aan Houb Hanen 125 kleine roeden akkerland inden gomersdael, rgt Hencken Thissen, Maes Hagmans, voor 100 gulden. 

15 juli 1668 Peter Bours verkoopt 62 kleine roeden op tissens wegh, rgt Severen Nottermans, voor 26 stuivers de roede aan Severen Nottermans. De boender is belast met 6 vaten rogge aan Willem Hamers. 

16 juli 1668  

 

scan 168  

Peter Bours verkoopt aan Houb Hanen een morgen en 6 kleine roeden op den Sensbergh, rgt den gemeinen voetpaet, Nellis Penris, voor 16 stuivers de roede 

23 januari 1666 voor nots Guil Heissen te Maastricht Marten Vrancken leent van Jan Ramakers wonende te Kelmont 100 gulden, onderpand een weijde genaamd de putweijde groot een halve morgen, rgt Marten Biesmans, de heeren straet.

 16 juli 1668 laat Jan Ramaeckers deze akte realiseren 

25 juli 1668 Martten Sroers verkoopt aan Teves Comens 110 kleine roeden op den eijckgraef, rgt Jan Swilden, Dries Stijnen, voor 95 gulden 

26 juli 1668 laat J. Bogermanus de volgende akte realiseren 

14 juli 1668 voor nots N. Bemelmans  te Maastricht Stas Banens Jonckman verklaart dat zijn vader zaliger This Banens op 29 juli 1666 bij akte voor nots Bogermans erkende schuldig te zijn aan de erfgenamen van wijlen Anna Thonissen 781 gulden, te voldoen in 3 termijnen, wat niet gebeurd is, waarom hij belooft binnen 4 maanden deze som te voldoen, bestaande uit 400 en 300 gulden en 81 gulden rente, als onderpand stelt hij huis en hof te Neerbeeck, groot 2½ morgen, rgt Gercken Penris, Peter Lemens, voorhoofd die straet, item een bunder akkerland gelegen achter huis en hof, rgt Jan Hamers. Peter Banens, voorhoofd die straet.  

 

scan 169 

1 augustus 1668 Tis Comens van Neerbeeck leent van Willem Hamers gehuwd met Lisken Lemens  500 gulden, onderpand 3 morgen akkerland int stockender velt genaemt het coulken, rgt den heer borgemeester Retraed, Jan Comens, nog een halve bunder op den krauwinckelder wegh, rgt erfgenamen Janis Boesten, Poul Arts, 

In de marge secretaris Kerckhofs verklaart dat deze obligatie is afgelost 2 januari 1676 

1 augustus 1668 Jan Cuipers verkoopt 84 kleine roeden akkerland in den gomersdael, rgt erfgenamen Jeuck Wolters, Gil Erckens, voor 22 stuivers de roede aan Jan Temermans. 

13 augustus 1668 Matthys Stassen laat de volgende akte realiseren 

10 april 1668 voor nots Henr Vrancken  te Maastricht Jasper Dullens gehuwd met Jehenne Banens woonende te Geleen leent van Matthijs Stassen gehuwd met Elisabeth Jorissen 3[00?] gulden, onderpand een weide genaamd ruers camp gelegen tot Krauwinckel, rgt Jan Krickels, naer de heijde ...[onleesbaar'], voorhoofd de gemein straet,  item 5 morgen akkerland gelegen opden cospelbergh, rgt naer beeck mr Peeter Zegels, Thijs Streulen, voorhoofd de Maestrichter straet 

 

scan 170 

2 september 1668 Jurten Loni? laat de vogende akte realiseren 

Wij Peter Comans en Heijlken mijn tegenwoordige huisvrouw erkennen dat wij van Hubert Goffing burger procureur en notaris der Stad Maastricht 650 gilden hebben ontvangen tegen penning sesthien op ons huis en hof te Neerbeeck in de kuel steghe, rgt Ercken der hoemecker, Peter Verwesch, voorhoofd de kuelsteghe,  

Gedaan 7 september 1667 ten huize van voors. Goffing. 

8 september 1668 Hermen Hermens verkoopt aan Meyken Gardeniers anderhalve morgen int lindenvelt, rgt Jan Hoen, Peter Ditten, voor 29 stuivers de roede 

11 september 1668 Ercken Vrancken bekent dat in diverse reisen opgenomen heeft bij mevrouw der wittevrouwen te Maastricht, wat nu wordt samengevoegd tot 400 gulden, en stelt als onderpand zijn huis en hof te grootgenhout, rgt Lisken Vrancken, Tisken Snyders, de gemein straet, nog een halve boender akkerland int lindenvelt, rgt Willem Hansen, Itien Nuchelmans. 

 

scan 171  

11 september 1668 Baltes Peters verkoopt aan Jan Comens 103 kleine roeden akkerland int Stockendervelt, rgt Jan Paes, Marten Maes, voor 49 stuivers de roede 

9 oktober 1668 Claude Ernest de la Montagne beyder rechten licentiaat, hooghschout en commisaris instructeur en assesseur etcetera [zie eerdere vermeldingen] en Marten Streulen inwoonder van Geverick sluiten een erfmangeling waar bij de eerste comparant inbrengt een stuk akkerland gelegen binnen Geverick aen den niewen graef, rgt naer Beeck Marten Damen, naer Maestricht  Jan Kerckhofs, Leenen Gercken en Lenten Vrencken, een hoofd naar Geverick den velt voetpaet, ander hoofd naer de Maze Jan Kerckhofs en de erfgenamen Heijnken Kamperts, groot  volgens den geswooren landtmeter Jan Vrelen 270 kleine roeden, waartegen Marten Streulen inbrengt een stuk akkerland gelegen tot Geverick opt veltien tegenover de huysweijde Int Broeck, rgt naar Maastricht Corst Alberts, naar Beek de erfgenamen en de weduwe Jan Alberts, een hooft naer de Maze de erven van de heer hooghschout, ander hooft ostwaets de bergen de gemene Meulenstraet , groot  gemeten door dezelfde land meter 201 kleine roeden, waarom dezelfde landmeter een stuk land van 69 kleine roeden int heuvelder velt aen den douven dresch heeft afgemeten, rgt opwaerts naer Maestricht het land van den hooghschout, naer de veewegh oft beeckwaerts het stuk van Marten voors waar deze 69 roeden zijn afgemeten, voorhooft naer Elsloo den reijn van de heerlijkheid Elsloo, ander hooft naar Geverick Marten Streulen. 

 

scan 172  

12 october 1668 Peter Jongen verkoopt aan Tis Mulkens 40 kleine roeden weiden tot Oensel, rgt Groes Sijen, Hend. Sijen, voor 33 stuivers de roede, item 37 kleine roeden akkerland, rgt Claes Waben, den groeten hof tot Onsel voor 15 stuivers de roede 

13 october 1668 Hermen Claessen verkoopt aan Lemmen Lemmens 50 kleine roeden in den gomersdael, rgt voorhooft Peter Lemmens voor 21 stuivers de roede 

25 october 1668 Dionys Janssen borger en coopman der Stadt Maastricht laat de volgende akte realiseren: 

10 augustus 1668 voor nots Huskens te Maastricht Herman Claessen van Nierbeeck gehuwd met Metgen Thijssen bekent aan Dionijs Janssen 50 gulden schuldig te zijn van een halve morgen land aan hem op heden verkocht waarvan Janssen verklaart voldaan te zijn geweest bij akte, bovendie is Claessen noch 100 gulden schuldig te zijn vanwefge diens huisvrouw Jof Petronella van Kessel, samen dus 150 gulden, waarvoor als onderpand gesteld wordt een halve boender akkerland te Nierbeeck, rgt Jan Kerckhofs, Nelis Harboms, de heere straet, item mog een morgen gelegen tussen Nierbeeck en Beeck, rgt Lemmen Lentgens, Maes, voorhoofd Priemen. 

30 october 1668 Jacob Cruijsboms verkoopt aan Cuipers anderhalve morgen akkerland te grootgenhout, rgt Peter Dederen, Tis Sanders, den gemein voetpaet, voor 25 stuivers de roede 

 

scan 173  

30 oktober 1668 Jacob Cruysboms verkoopt aan Goerten Boesten 102 kleine roeden akkerland te grootgenhout, rgt Peter Comens, den voors. Boesten, voorhoofd den holteren wegh, voor 25½ stuivers de roede. 

16 november 1667 hebben wij afstan gedaan van een morgen bampt gelegen op den bergh, rgt Jan Wustenrade, Gerken Gerkens, en dat "ten respecte van het verswijgh  van de schattinge waermede de heeren schepenen ons sijn absolverende" , ondertekend Heen Penris Jan Gebbels  

28 november 1668 Goerten Boesten gehuwd met Meijken Bijen  leent van Gerrit Loesboes borger in Wijck tot Maestricht 200 gulden, onderpand vierdenhalven[3½] morgen soo weijde als akkerlant  tot grootgenout aenden bosselken in de hock, rgt  Jogen Houben, Hermen Hermens,  

20 november 1668 Hermen Hermens verkoopt aan Goerten Boesten 34 kleine roeden akkerland te grootgen-hout, rgt This Sniders, den gelder,  voor 33 stuivers de roede 

23 november 1668 Marten Bismans verkoopt aan Jacob Hagmans 50 kleine roeden op den heuvel, rgt Lins Meijers, Lenart Claessen, voor [niet ingevuld]. 

 

scan 174  

24 november 1668 Joes Hagmans borger der stad Maastricht verkoopt aan Janis Nisten 7 morgen akkerland int heyenfelt, rgt Pols Greven, Claes Dormens, voor  dardenhalven [2½]  gulden de roede 

26 november 1668 Hend. Huijsmans laat de vilgende akte realiseren: 

15 maart 1653 voor nots  Lamb. Vis te Maastricht Jan Lamboy van genholt onder Beeck leent van Houb Lemmens 24 gulden namens de eerweerdige vrouwe van de wittevrouwen tot Maastricht , wat is aangevuld tot 100 gulden.  Onderpand huis en hof in genholt. 

18 december 1668 Lemmen Vrencken en Nelcken Vrencken beide kinderen en erfgenamen van wijlen Ercken Vrencken uit grootgenhout geassisteert met hun moeder Heijleken Stijnen verkopen een morgen min anderhalve kleine roeden int lindenvelt uitschietend op den beker wegh, rgt Steven Kuijpers, Peter Lemmens,  aan Derck Didden, gehuwd met Fycken Tissen, voor 2 gulden 1 stuiver de roede. 

18 december 1668 Lemmen Vrencken en Nelcken Vrencken beide kinderen en erfgenamen van wijlen Ercken Vrencken uit grootgenhout geassisteert met hun moeder Neelken [sic1] Stijnen  

 

scan 175 

verkopen 1 morgen 91 roeden 40 voeten in het kindenvelt, rgt Willem Hansen, Itgen Hamers, aan Peter Wouters gehuwd met Judich Huntgens, voor 35 stuivers de roede, ter aflossing van schulden, waarvoor Heijlken Stijnen toestemming geeft en afstand doet van de tocht. 

8 mei 1647 Peter Lemmens van Grootgenhout gehuwd met Ida Didden leent van Willem Gielen borger der Stadt Maastricht 100 gulden, onderpand een morgen akkerland int hoochbomervelt, rgt Vranck Vrancken, Peter Peters, nog 75 kleine roeden int selve velt, rgt Jacob Wolters, die wederdeijlinge,  

24 februari 1661 Jan Lemmens gehuwd met Jenne de Douf, verkoopt aan Willem Lemmens zijn zoon huis en hof te Neerbeeck, rgt ene zijde Severen Verewees en Jacob Craeften, andere zijde de heer straet, nog 35 roeden koelhooff te Neerbeeck aen de quattel, rgt Peter Kempeneers, Ercken Didden,  nog 60 kleine roeden weijde op de haelstraet tot Neerbeeck, rgt Gercken Schurckens, Willem Lemmens, voor 500 gulden, onder conditie dat zijn vader en moeder mogen gebruiken "de caemer met een kleen coelofken gelegen achter die huysweijde, ende daerin woonen hun leven lanck", waarvan nu 350 gulden wordt betaald en van de resterende 150 gulden  

 

scan 176  

zal Willem Lemmens jaarlijks rente betalen. 

20 mert 1666 verklaart Jan Lemmens dat alles is afgelost in presentie van zijn zoon Lemmen Lemmens. 

2 september 1662 Aret Ditten verkoopt aan Hermen Kempeneers een morgen akkerland te Neerbeeck, rgt den Hamers, een zijde Meijs Roebroeck, de andere den hoff van Daem Coelen, een hoofd den gemeen wegh, voor 2 gulden de roede. 

15 november 1662 Janis Nijsten gehuwd met Catharina Kerckhoofs maken hun testament en vermaken aan de langstlevende twee stukken akkerland, het een anderhalve morgen, rgt de proostie, Willem Hamers, het ander een morgen, rgt de erfgenamen Jan Craes, Poulus Greven. Bovendien geven ze aan hun zoon  Janis Nijsten "de meerreste van de bouwagie die staende is op sijn erff schuer, stall, met all het ghene  daer aen is toebehoerende" waarvoor Janis sijn vader een eerlijcke begrafenisse sal doen, met susters, broeders en verder niet, soo dat de suster ende broeders hun daermede sullen halden gecontenteert", en dat Hendrick Odekercken ofte hun dochter Ida Nijsten heer en meester blijven van het  huis dat Odekercken getimmerd heeft, men zal de weide in geld estimeren en inbrengen in de deling. 

2 juni 1658 Jan Jaspers gehuwd met Sebella Bannets woonachtig tot Kraenckel onder de heerlicheyt Geleen leent van Lijsbeth Smeets weduwe van Lambrecht Valkenborgh zaliger borgemeester der Stadt Maastricht 200 gulden  

 

scan  177 

onderpand zijn huis en hof genaamd Foppen huis te Neerbeek, groot 125 kleine roeden, rgt Geurt Penders, Peter Lunnessen, voorhoofd de gemeyn straet en de beeck. 

4 december 1668 Marten Vrancken verkoopt aan ook Marten Vrancken, tegenwoordige akkerknecht van Jan Kerckhoffs anderhalve morgen akkerland op den kent, rgt Marten Piemans, Marten Wouters,  voor 2 gulden 7 stuivers de roede 

13 december 1668 Ercken Gebels verkoopt aan Jan Ditten 65 kleine roeden weijden tot grootgenhout, rgt Gercken Severens, erfgenamen Lemmen Stins, die gemeijn straet, voor 21 stuivers de kleine roede.

 19 december 1668 Marten Stijnen leent van heer Wilhelmus Charetus Deutsen ordre priester en sacrist der Commanderie Biesen te Maastricht 200 gulden tegen 5% rente, onderpand een halve morgen op den Ekelenbergh, rgt Jan Penris, Marten Hagmans, item een halve morgen aent cruijs, rgt Wijn Smeets Jan Swilden, Item 75 kleine roeden te Kelmont, rgt Jan Penris, Otto Martens. 

30 december 1668  

 

scan 178 

Janis Erckens verkoopt aan zijn dochter Jenneken 62 kleine roeden akkerland te Geverick, rgt Jan Fremen, Eren Daemen, Marten Strallen, voor 32 stuivers de roede, belasst met 2½ ort aan de Coninx carte  

4 januari 1669 Peter Lemmens gehuwd met Ida Mechinkels leent van Jofvrouwe Elizabeth Pronen te Maastricht, heilige moeder van het convent der minnebroeders tot Lichtenbergh 125 gulden, onderpand een morgen akkerland int Lindenvelt, rgt  beide zijden Dirck Ditten, voorhoofd Ghijs Hagens. 

18 januari 1669 laat Thijs Snijders de volgende akte realiseren 

15 januari 1669 voor nots  J. Bogermans te Maastricht Jan Swilden verklaart dat hij op 1 april 1663 toen hij nog gehuwd was met Elisabet Penders, verkocht heeft een weijde groot een morgen en 20 kleine roeden, rgt de heeren straet, Jan Ramaekers weijde, voor 33 stuivers de roede aan Marten Stienen 

 

scan 179 

 25 januari 1669 Corsten Tijsen doet afstand van de tocht op een halve morgen akkerland tot Cleijngenhout aen die dershaghe, rgt beide zijden Jacqe Martens,  ten behoeve van zijn dochter Enneken Tijsen, om haar vader te onderhouden, en zij Enneken Tijsen verkoopt het aan Jacqe Martens voor 33 stuivers de roede. 

26 januari 1668 Peter Smeets verkoopt aan Frans Odekercken 113 kleine roeden akkerland op het kelmonder velten, rgt erfgenamen Gert Gerts, Paulus Greven, item 80 kleine roeden in hetzelfde velt, rgt Jan Kerckhofs, Jan Haesen, voor 27 stuivers de roede 

29 januari 1668 Hendrick Huijsmans laat de volgende akte realiseren 

14 januari 1662 voor nots Jac. a Cruce te Maastricht Peter Lemmens gehuwd met Ida Didden leent van Willem Gelen borger deser stadt 100 gulden in twee diverse keren, onderpand een morgen int hoochbomer velt, rgt Vranck Vrancken,  Peter Peters,  nog 75 kleine roeden int selve velt, rgt Jacob Wplters, de wederdeijlinge. 

 

scan 180 

14 november 1668 voor nots Jacobus a Cruce te Maastricht Jan Hagens van Geleen gehuwd met Meijken Huntjens bekent na afrekening heden met de erfgenamen Anna en Peter Thonissen gedaan, schuldig te zijn aan Jan Thonissen, Peter Dix, en de kinderen van Jacob Severins verwekt met Gertruit Theunissen 1087 gulden 10 stuivers, niet meegerekend het deel van Anthoen Theunissen, die al een akkoord heeft gemaakt met Jan Hagens, belooft in 3 termijnen te betalen, onderpand zijn huis en hof te Luttelraij, groot 3 sillen, rgt de erven van de heeren van de Biesen, de gemeen straet, den hof van Luttelraij, item een weijde te Beek, rgt naer Maastricht den Aldenhoff, den gemeenen wegh, den voetpaet gaende van Craewinckel naar Neerbeeck. 

4 februari 1669 laat Hendrick Huijsmans bovenstaande akte realiseren.  

21 october 1648  voor nots Gyuil van Gouthoven, een akte van erfmangeling tussen Laurens Meijs borger van Maastricht, die inbrengt twee morgen en 57½ kleine roeden soo weijde als lant in een stuck gelegen tot Geverick, rgt Lens Odekercken, de erfgenamen Dirick Theunissen, met de bouwagie daerop staende,  tegen een halve boender en 5 kleine roeden land te Geverick aen den veewegh, rgt Geurts, Geurts, den voors. Laurens, nog 92 kleine roeden oock aldaer gelegen aen de hooge cuijle, rgt erfgenamen Gerit Hagemans, erfgenamen Dirick Thonissen, toebehoerende Jan Kerckhofs, die voor de bouwagie nog 1000 gulden zal betalen. Akte gekopieerd door nots Jacobus a Cruce 

 

scan 181 

13 februari 1669 laat Hendr. Huijsmans bovenstaande akte realiseren. 

17 februari 1669  Erken Erckens leent van Geret Loesboes 100 gulden, onderpand huis en hof te Cleijngenhout, groot 120 kleine roeden, rgt Jan Ditten, Jan Hagemans. 

20 februari 1669 Jacob Cruisboms verkoopt aan Hendrick Bolmans en diens zuster Neleken Bolmans erfgenamen van Vaes Bolmans 138 keine roeden akkerland te Grootgenhout, rgt Triniken Wolters, die voors twee comparanten, voorhoofd die Nouistraet, voor 26 stuiver de roede. 

23 februari 1669 Heijn Penders verkoopt aan Jan Lemmens 46 kleine roeden in keijnckenvelt, rgt Willem Lemmens, Jan Kerckhofs, Jan Lemmens, voor 50 stuivers de roede.

 

scan 182 

23 februari 1669 Dirick Peters met volmacht van zijn neef Peter Smeets verkoopt 60 kleine roeden weide te Kelmont, rgt Martten Geerkens erfgenamen, Nijst Bouis erfgenamen, voor 12 stuivers de roede aan Kerst Hagemans.7 januari 1669 voor nots te Maastricht Peter Swennen als man en momboir van Catarijn Wijnants, Jacob Severens den alden gewoont hebbende tot Beeck sijnde comparants grootvader, Jan Wijnants zoon van Lodewijck Wijnants die broeder was van Catarijn Wijnants voors. , mede namens zijn minderjarige broer Machiel Wijnants, allen tesame erfgenamen van wijlen voors. den alden Jacob Severens als acquirent van een vat haver en een cappoen jaarlijks neffens eenen keur tot Beeck op een weijde geaffecteert, rgt den hoff int Broeck, verkopen dat aan den hoogschout de la Montagne, [bedrag niet vermeld]

22 oktober 1662 voor nots Jofr Marie van Lamboije relicta van Mathijs Bock, verklaart dat het klopt dat haar afflijvigen man Jacob Severins afgekocht heeft een erf vat haver en een cappoen  met een keur staande op een bempt te beek toestaende de erfgenamen van Amstenrade, ter andere zijde de erfgenamen van Herman Miegs, voorhooft de gemeen straet, wat zij uit het boek van haar man weet. Ondertekend door Houb van Meer notaris. Daaronder stond kopie uit het register van de laethoff tot Hasdal Jacob Severens van een half boender land gelegen bij den broeck dat herman meijs plaetse, uytschietende op den Trichter wegh, reygenoot den hoof van den broeck, gilt jaerlyx eenen cappoen, een vat everen, eenen keur. onderstont Jo van Bock. "Bekenne en certificeere ich mit naemen voors. ende onders., wij dat jaerlix te vorderen hebbe op seeckeren bempt gelegen in die merssener bempden

 

scan 183 

toebehoerende den erffgenaemen van wijlen Jan Moenen zaliger van Merssen twee schellinck, ende twee cappuijn, ende als den pandhouder afflivich weerd, dan valt mij eenen keur, in oirconde der oprechter waerheijt, soo hebbe ich dit mit eijgener handt geschreven ende ondergeschreven op huijden dato den 13 augusti 1647, was onderteeckent Jo. van Bock tot Hasdal, ende geteeckent Henr. van Stam nots. publs."

25 februari 1669 laat Hendr. Huismans bovenstaande akte realiseren.

maart 1669 Dries Stijnen gehuwd met Magriet Didden verkoopt aan den heer hooghschout Claude Ernest de la Montagne een weijde en holt gewas op den meulenbergh, groot 110 kleine roeden,  rgt algenlancks Jan Coumans erfgenamen, den Meulenbergh, opwaerts naer Kelmont de erven van den hoff int broeck genaempt den brembergh, dat hij gekocht had van de erfgenamen van Marten Bosch, voot een niet vermeld bedrag. De weide maakt deel uit van het leen Lemberichts groot 5 bunder, en de heer Breils heer van Lemberich geeft toestemming. 

 

[vervolg op scan 99]

Luitenant-voogd en schepen maken bekend dat op 3 december 1664 aan Sr Bastiaen Peters borger en coopman der stadt Maastricht met uijtgaande keerse verbleven is huis en hof te Beek achter de kerck, rgt Marten Stynen, de gemene stegh, voor 300 gulden, en een morgen akkerland int putbroeck, rgt  Gerrit Houpperts, Lincken Bues, voor 10 stuivers de roede, toebehoord hebbende Rentien Lemmens 

13 october 1666 Peter Onsel verkoopt een morgen akkerland te Onsel achter de koelhoeffs weijde, rgt Willem Onsel, Jan Bollen, aan Jan Sijen voor 22 stuivers de roede 

 

scan 184 

22 oktober 1666 Jacob Robrochs en Thomas Fredericx mede voor hun respective zuster en zwagers, dragen over  een huis en hof  te Beeck met de landerien ofwel hun kindsgedeelte aan Hencken Roebrochs hun broeder en zwager, onder conditie dat hij de eropstaande schulden zal betalen.

26  november 1666 Hendr. Huijsman laat de volgende akte realiseren

2 maart 1656 voor nots Lambertus Natalis te Maastricht Jan Lamboij van Beeck leent bij eerw. vrouwe mevrouw Bertha van Ritrich priorinnen van de witvrouwen van Maastricht 100 gulden, onderpand huis en hof te Beek, rgt Jacob Wolters, Jan Haegens. 

26 novenber 1666 

 

scan 185 

laat Hendrick Huijsmans de volgende akte realiseren 

16 mei 1651 voor nots Guil Bruysterbos  te Maastricht Hend. Penris gehuwd met Trijneken Elsen leent bij de eerw vrouwe Bertha van Richtrich priorisse van de wittevrouwen binnen Maastricht en Joff Anna Raijmundi suppriorisse 100 gulden, onderpand zijn huis en hof te Beeck groot anderhalve morgen, rgt naer de kerck Willem Hamers, erfgenamen Jan Roebroex, voorhoofd de molenstraet. 

 

{rechterblad} 

15 mei 1708 mr Peter Vincken en Jan Peullen vader van Angenes Peullen, die voors mr onder cure heeft gehad onder conditie dat hij 9 pattacons zal krijgen als hij haar geneest. Er worden nog wat voorwaarden gesteld.