HEEMKUNDE BEEK

Zoeken

GASTENBOEK

 

     GASTENBOEK

gastenboek.jpg - 14,97 kB

GOLD AWARD

             GOLD AWARD

 Voor-3jaar.jpg - 244,20 kB 

        VOOR 3JAAR NR. 1

       

NLDOET2020

Geen afbeeldingen

Bezoekers online

We hebben 13 gasten en geen leden online

WEBSITE 2016

 

 

          WEBSITE 2016

Afscheid Marietje

 

 Marietje.jpg - 94,97 kB

Afscheid Marietje

ANBI

 

anbi.png - 23,05 kB

Bokkenrijders

 

 Bokkenrijder-3.jpg - 30,67 kB

WEBSITE 2015

BECHA

 

 

Jo Hoen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

         Jo Hoen †

     Oprichter en

       1e voorzitter

 

 

Beek Toen en Nu

Beek Toen en Nu 2

     BEEK TOEN EN NU 2

Beek Uw Gemeente

Sigaren industrie

Marechaussee in Beek

 

 

           FR. Piek

Woonkernen

Bandkeramiek

St.Martinuskerk

Sint Hubertuskerk

Kasteel Genbroek

           Genbroek

Oude Pastorie

 

                KLIK

Sjterfhoes

Herv. Pastorie

Vlag Mijnwerkersbond

 

 

Hubertus Molen

EyeWitness

SICOF

Gedonder in de Hemel

Leenhof Valkenburg

 

      LEENHOF VALKENBURG

Oude Pastorie

 

       Oude Pastorie

Beheerder-Jan Jacobs

            E-mail

   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inlogformulier

Scan 141-160

 

SCAN 141-160

 

scan 141

voor  de 75 roeden ad, 35 stuivers de kleine roede, de 25 roeden ad 35 stuivers en de 24 ad 3 gulden de roede, belast met een half vat roggen. De kooppenningen dienen als afbetaling aan het convent der nunciaten tot Wijck.

 

21 november 1666 Peter Roekens ? verkoopt aan Gert Bosten 76 kleine roeden tot gerat genhout inden hoeck, rgt Jan Bijen, Hermen Premens? , voor 31 stuivers de roede

 

12 november 1666 Peter Lemmens gehuwd met Eyda Ditten leent bij de weduwe Hend. Frambach 200 gulden, onderpand huis en hof tot gerat genhout, rgt Steven Cuypers, erfgenamen Marten Elsen.

 

Extract uit het schepenbank register van Clemmen, Joachim van Alfen laat de volgende akte realiseren:

27 november 1663 voor nots Lamb. de Visch te Maastricht

 

scan 142

"Jan Onsel soen van wijlen Peter Oensel in syn leven vooght tot Beeck"  verklaart dat hij aan Joachim van Alften borger alhier 400 gulden schuldig is , waarvoor hij als onderpand met consent sijner moedere enige panden in Beeck heeft gesteld, volgens akte voor mij gepasseerd op 11 juni 1663, en op 18 juni gerealiseerd voor de schepenbank Beek, maar nu deze panden bij scheiding en deling zijn toegevallen aan zijn zwager Franque Hagens, stelt hij nu als onderpand een half boender weijde, rgt Herman Oensel oock synen broeder, item die morgen op pachdael naer Schummert,rgt Jan Mulckens, Peeter Oensel voors., item 2 morgen 15 kleine roeden achter de koelhofs weyde, rgt naer het velt, rgt Willem Oensel sijn andere broeder, voorhooft Jan Mulkens, nog een morgen aldaer, rgt den heer landtcommandeur, voorhoofd Jan Aerts

16 november 1666 laat Sr Bogermans de bovenstaande akte van realisatie door de schepenbank van Beek realiseren

 

3 december 1666 Hendrick Oedekercken verklaart met voorweten van zijn huisvrouw Itten Nisten bij de Witte Vrouwen van Maastricht 400 gulden te hebben geleend, onderpand huis en hof en weyde in de heije straet, rgt Jan Vromen, Mart de Struxen ?, nog een morgen int heijevelt, rgt Willem Hamers, de erfgenamen Willem Haegmans, belast met 50 gulden aan Willem Hamers. Gedaan te Bek ten huise van Wouter Odekercken tegenover de kerk

 

scan 143

 

2 november 1666 Marten Vrancken verkoopt aan zijn broer Leonard Vrancken zijn kindsgedeelte uit de nalatenschap na de dood van zijn moeder zowel weide als akkerland voor 41 stuivers de roed, waarvan hij  100 pattacons als voorschot krijgt. Tevens verkoopt hij hem een morgen en 20 kleine roeden akkerland gelegen tot Kelmont, belast met een vat rogge aan de armen van Beeck, rgt Marten Hamons, Maestrichter erven, voor 32½ stuiver de roede

 

3 oktober 1666 Jan Wustenrade met opdracht van zijn zoon Gijl Wustenrade verkoopt aan Jacop Wouters 50 kleine roeden akkerland int Lindevelt op den muelenwegh, rgt der kupeters, weduwe Ercken Haegmans, voor 41 stuivers de roede

 

18 deember 1666 Jan Pas gehuwd met Meiken Boesten leent van Belken Aerts 100 gulden, onderpand een morgen akkerland int Stockender velt, rgt Wilken Robrocx, Jan Cuypers,.

 

scan 144

12 december 1666 Helena Tissens verkoopt aan Jan Swildens huis en hof gelegen tot Beeck in de banck, groot 18 kleine roeden, rgt Pols Ans, voors. Swilden, belast met anderhalve cop roggen aen de coninx caert, voor 70 gulden 

 

30 december 1666 Derck Gorts verkoopt aan Peter Seghels gehuwd met Ieyda Banens huis en hof te Nirbeeck, groot 200 kleine roeden, rgt de heer Landtcommandeur, den voors Segels, een hooft de gemeen straet, voor 950 gulden

 

11 januari 1667 Hendr. Huijsmans als sindicus der Annonciaten tot Wijck heeft al enige tijd geprocedeert over panden, anderhalve morgen aenden vlotgraef, rgt naer Schummert Geurt Jans, toebehorend aen Hend. Aerts en sijn swegersse Meij om daaraan een kapitaal van 250 gulden te verhalen, met 77 gulden interest en 25  gulden kosten tesamen 357 gulden, voor welke som Hend  en sijn swegersse afstand doen van de panden en ze aan Sr Huijsmans overdragen. Gepasseert ten huize van Wolter Odekercken

 

15 januari 1667 Trein Penris noch Jonge dochter leent van weduwe Maria Frambach 100 gulden

 

scan 145

onderpand 112 kleine roeden akkerland int heuvelder velt, rgt Itten Crijns en haer stiefvaeder Wijn Smets.

 

14 januari 1667 Jan van Thueren woonachtig tot Hasselt, gehwd met Gertruydt Crijns, verkoopt aan Trijn Penris jongedochter bovenstaande 112 kleine roeden int heuveldervelt voor 110 gulden

 

26 januari 1667  Ercken Vrencken verkoopt aan Jacob Wolters een morgen en 20 kleine roeden tot groet genhoudt op den meulen wegh, rgt Peter Ditten, Lisken Vrancken, voor 26 stuivers 2 ort de roede

 

8 februari 1667 Jan Timmermans, geassisteert met Gill Timmermans, Stas Mathijs en Paulus Ervers, oomen en wettige momboiren van des comparants onmondige zuster Meiken Timmermans, verkopen aan Leonart Vrancken 3 stukken akkerland, het ene 32 kleine roeden aen de hulsenbergh, rgt Jans Boers, Geren Vrancken, het ander een halven morgen in de delle, rgt de koper, Willem N., het andere 75 roeden aen den crauenbeck, rgt  de koper, Peter Hanssen voor 23½ stuiver de roede

 

scan 146

8 februari 1667 Ercken Gibels verkoopt aan Tis Thissens 50  kleine roeden te Grootgenhout,  rgyt Jan Haen, acker goet, hoofd den gemeen voetpaet, voor 23 stuivers min 1 ort de roede

 

28 februari 1666 Laurens Jacobs laat de volgende akte realiseren:

15 januari 1667 voor nots Arnold Vrancken te Maastricht Herman Onsel woonende tot Onsel leent van Jof Jehanna van Vaern weduwe van Nicolaes Thelen 300 gulden, onderpand huis en hof te Onsel, groot met de bouplaetse een bunder, rgt noordwaarts Katharyn Onsel, zuidwaarts Maria Onsel. Zijn broer Willem Onsel stelt zich borg.

 

21 november 1664 voor nots N. Bemelmans  te Maastricht Otto Martens gehuwd met Entien Stinen tot Celmont leent van Jof Maria van Rijkelt weduwe Gerart Ghisen 400 gulden

 

scan 147

onderpand zijn huis en hof te Kelmont, groot een halve bunder.

Op 21 februari 1667 laat Agneta van Ryckelt weduwe Lambrecht Gijsen bovenstaande akte realiseren.

 

21 november 1664 voor nots N. Bemelmans te Maastricht Gerard Martens tot Geverick gehuwd met Maijken Damen leent van Joff Maria van Rikelt weduwe Gerard Ghisen 300 gulden. onderpand een halve morgen akkerland te Geverick, rgt Hend. Lampert, de erfgenamen Marten Haegmans, voorhooft de rein [=grens] van de heerlijkheid Geul.

21 februari 1667 laat Maria van Rickelt weduwe Gerard Gijsen deze bovenstaande akte realiseren

 

scan 148

26 december 1661 voor nots Guil Bruijsterbos te Maastricht Ercken Vrencken tot Grootgenhout, gehuwd met Heiken Stijnen leent bij Joff Magdalena van Rechteauh prioresse des closters vande wittevrouwen deser stadt 100 gulden, onderpand een half bunder land gelegen bij genhout int lindevelt, rgt beide zijden de kinders van Willem Hanssen, t hoofd naar Beeck Jan Lamboy, ander hooft Lemmen Stijns

22 febr 1667 laat Guil Bruijsterbos nots deze akte realiseren

 

1 februari 1667 voor nots Wessel Costerus te maastricht den "Eerw. ende hooghgeleerden heere den heer Theopoldus Brelius bedienaer des Godelycken Woordt tot Beeck"  verkoopt een obligatie van de stad Gangelt van 500 gulden dd 11 november 1611  aan de heer Grave Herman van den Bergh. [ingewikkeld verhaal!]

 

scan 149

22 februari 1667 laat Wessel Costerus deze akte realiseren

 

8 maart 1667 Jan Pipers en Lemmen Houben als momboiren van Neleken Peters die, omdat de wittevrouwen een kapitaal opeisen van het weeskind, verkopen ter aflossing 52½ roeden akkerland int heuvelervelt, rgt  aan beide zijden Hencken Penris, aan Laurens Lenarts voor 32 stuivers de roede.

 

 

13 maart 1667 Peter Oedekercken verkoopt aan Peter Jamers [sic!] 1 motrgen akkerland op den molenberg, rgt Pols Greven, de erfgenamen Geren Sturen voor 37 stuivers de roede

 

12 maart 1667 Otto Hagmans verkoopt aan Maes Hagmans 92 kleine roeden int bosschervelt, rgt Polken Tissen, Poelken Tissen, den gemeenen vloetgraef, voorhooft voors Maes Hagmans, voor 39 stuivers de roede.

 

scan 150

28 maart 1667 Corst Lemens gehuwd met Anna Onssels leent bij Willem Hamers gehuwd met Lisbet Lemmens 200 gulden, onderpand een halve boender tot Nirbeeck int Stockendervelt, rgt Dirck Goers, Willem Hamers voors, item de helft van een halve boender amharrencoupken, rgt aan beide zijden Peter Segels.

 

14 april 1667 Corst Lemens verkoopt aan Marten Haghmans anderhalve morgen akkerland op den Gissenbergh, rgt Andres Moertingh?, Sprefers goet oft erve, voor 26 stuivers de roede

 

14 april 1667 Hend. Aerts verkoopt aan Coers Lemmens  anderhalve morgen akkerland aen genhaegh tot Onsel, rgt Jacob Crins, den voors Hend. Aerts, voor  24 stuivers de roede

 

7 mei 1667 Peeter Onssel verkoopt aan Vrenck Hagens 100 kleine roeden akkerland te Onsel  aen de spey, rgt Ysebel Hagmans, de erfgnamen voors. voor 25 stuivers de roede

 

7 mei 1667 Mathis Hagmans verkoopt aan Ercken Vrancken 150 kleine roeden akkerland aende Sloerten in apsset, rgt Janrs Hassen, Gerren Martens, voor 27 stuivers de roede

 

scan 151

18 mei 1667 Hend Circkhofs verkoopt aan zijn broer Jan Cirkhof een weide 2 morgen 12 kleine roeden groot, rgt Claes Nottermans, den voors Hend. Circkhofs, voor 717 gulden, 4 stuivers, belast met 4 vaten rogge aaan de pastoor van Beek

 

29 mei 1667 Corst Lemmens verkoopt aan Marten Haegmans een morgen 8 kleine roeden op den Gissenbergh,  voor 27 stuivers de roede

 

22 mei 1667 Peter Aerts verkoopt aan Corst Lemmens 150 kleine roeden tot Onssel inden camp, rgt Jacob Hoen, Neleken Aerts,  voor 25 stuivers de roede

 

Extract uit het gichtregister van de leenhof van Valkenburg:

Notaris Jan Aussems laat volgende akte realiseren:

24 mei 1665 Godfroij Mutsenich, der rechten licentiaat, gehuwd met Anna van Coenns? [uit andere bron Veen], verkoopt aan heer Claude Ernest de la Montaigne der rechten Licentiaet hoochschout commissaris instructeur ende assesseur van sijne corff. doorl. hoogheyt als prince can Luijck binnen dese sijne stadt, het derde deel in zekere hof onder Beek, groot in alles 45 boonderen, waarvan het derden deel hier vercocht wordende, besrtaende in 15 boonderen, soo ackerlant als weijden, bempden als bergh, bovendie nog twee stucken geacquireert voor 600 gulden, in welke verkoop ook begrepen wordt

 

scan 152

het derdedeel  van de chijnscaerte vanden voors hof dependerende, waervan de 2/3 deel word bezeten door Sr Daniel Bourette, Item is overeengekomen dat den koper aan de echtgenote van de verkoper 100 pattacons, voor een verrekening tussen wijlen den heer Godfroij Mutsenich vader van de heer verkoper, in desen als verwerdere en nae sijn doot sijn Erven, en wijlen heer Arnold Huijn van Amstenraed heer tot Bruijsthem impetranten nu zijn zoon de tegenwoordige heer van Bruijsthem. Bovendien loopt er nog een kwestie voor de Raad te Brussel ingebracht op 26 januari 1641 over den hof Ingenbroeck tot Geverick gelegen, voor hem en zijn broer kanunnik te Sittard om hun twee zuster tot zijn last te nemen, wat niet hoeft, maar dat een weide voor het huis gelegen belast is met een vat haver en een cappuijn, voor de rest vrij. wijlen de Hoogschout Creusen is de schoenvadere van de koper. Koopsom 4590 gulden.

27 mei 1667 laat Joost Rompen de akte realiseren.

 

25 juli 1667

 

scan 153

Steven Sijben verkoopt aan Janes Kerckhofs 102 kleine roede akkerland tot Geverick onder de Stuyten? , rgt den procureur Gossing, den voors. Sijben, item nog 55 kleine roeden akkerland op den wassen wegh, rgt Eytten Calfs, Jan Kerckhoff, voor 22 stuivers de kleine roede

 

29 augustus 1667 Jan Cuijpers en Hermen Hermens verkopen aan Peter Ditten 75 kleine roeden akkerlant tot cleijngenhout aen nouyen ercken rgt Giel Volders, den voors. Ditten, voor  26 stuivers de roede

 

18 september 1667 Welken? Keskens woonachtig tot Katsop verkoopt aan Korst Tissen den Jongen woonachtig tot Klermont [Kelmond?] een halve bunder akkerland in oenselder velt, rgt Jacob Ramakers, Claes Haubeckers? en de Syp, belast met 2 vaten roggen aan het klooster van St Gerlach voor 100 gulden.

 

30 september 1667 Linthen Wilkens verkoopt aan Houb Hanen 80 kleine roeden int bosschervelt, rgt Goerten Boeden, de erfgenamen van Christiaen van Houthem voor  27 syuivers de roede

 

7 oktober 1667 Tis Coemans leent van Jacob Wolters 500 gulden

 2 januari 1676 Inde marge verklaart de secretaris van de bank, M. Kerckhofs, dat Thijs Coumans de lening afgelost heeft

 

scan 154

onderpand een bunder op de platte wegh, in twee parcelen, rgt This Erckens, Peter Bannens en Nellis Penris

 

9 oktober Tis Comens leent van Willem Hamers en diens vrouw Lisbet Lemmens 50 gulden , onderpand zijn huis en hof tot Nirbeeck genaemt den Haertboom, groot 200 kleine roeden, rgy Jan Comens, den Landtcommandeur, belast met een halve cop saets aan de kerk van Beeck, Item noch een halve bunder akkerland gelegen tegenover  het voors huis met den coolhof, rgt Jan Comens, Tis Erkens, belast met 3 vaten roggen aan den heer graaf van Geleen.

2 januari 1676 Inde marge verklaart de secretaris van de bank, M. Kerckhofs, dat Thijs Coumans de lening afgelost heeft

 

13 oktober 1667 peter Segels laat de volgende akte realiseren:

Wij Adriaen Gustaff grave fon Vlodroff, vrijheere tot Leuth, Meeswijck en Eijsden, heere toedorth en daermelt verkopen aan de eersame mannen meester Peeter Zegels, Jasper Dullens, Matys Banens en Mathijs Coumans mijn huis en hof tot Nierbeeck geheyten den aldenhof los en vrij behalve eenige chijnsen, met alles wat erbij hoort aan goederen. Koopsom 18000 gulden [huidige waarde ± 3 miljoen], welke som de kopers zullen  betalen voor 30 bunder land . Gedaan op Huize Leuth den 29 september 1667.

 

scan 155

21 october 1667 Lener Corten verkoopt aan Jan Comens een morgen en 12 kleine roeden tot Nirbeeck op den tommeijcker wegh, rgt Wincken Lenerts, Tis Banens, voor 48 stuivers de roede.

 

29 oktober 1667 Tis Coemens leent van Fren Romens 400 gulden, onderpand een morgen weide gelegen achter den hart boum, rgt beide zijden Jan Comens, item nog een morgen akkerland achter den haert boum, rgt den heer Landtcommandeur, Marten banens.

2 januari 1676 Inde marge verklaart de secretaris van de bank, M. Kerckhofs, dat Thijs Coumans de lening afgelost heeft

 

30 oktober 1667 Jan Oes gehuwd met Clara Peters die afstand doen van de tocht op een morgen min 3 kleine roeden weide tot Kelmont rgt Cort Hagmans, Erke Sogen, voorhooft de gemeyn straet, ten behoeve van hun schoensoon Peter Smets gehuwd met Orn Oessen. Peter Smets verkoopt de weide aan Gerken Gerkens voor 3 gulden min een stuiver de roede

 

12 november 1667 Peter Tolleners verkoopt aan Gilles Costers 65 roeden weijde tot Grootgenhout, rgt This Tholsens, Peter Sorkens, hooft die nieuwe straet, voor 2 gulden 2 stuivers de roede

 

25 november 1667 Jan Cuipers van Krauwinckel verklaart dat zijn moeder Jenne Cuipers

 

scan 156

op 2 november 1667 een halve morgen akkerland onder de heerlijkheid Geleen, verkocht heeft aan Jan Paes,

waarvoor hij als onderpand stelt een halve morgen akker land in deze bank op den tomeicker wegh, rgt This Dols, Pols Aerts,

 

26 december 1667 Jan Smets verkoopt aan Jan Ganders 72 kleine roeden akkerland tot Nirbeeck, rgt Speck Jan borger tot Maestricht, den voors. Ganders, voorhoofd de vestraet, voor 44 stuivers de roede

 

12 januar 1668 Sr Hend. Huijsmans subsituut voght dezer bank en Jan Wustenraed doen een erfbuiting. De eerste draagt aan Wustenraed een morgen weijde inde Broeck op den bergh over, rgt den acceptant, naer Maestricht Gierken Gierkens, afwaerts int Broeck Janes Kerckhofs, voorhooft Eren  Damen, waartegen den tweeden comparant stelt 70 kleine roeden bergh gelegen neffens den heer hooghschoutet Montagne, rgt Marten Damen alias Scharken, onder inde Broeck Jasper Haesen, opwaerts die Stiege.

 

3 september 1667 voor nots Demelinne te Maastricht Lenart Ernou gehuwd met Mechtelt Goesmans verkoopt aan Janes Kerckhofs van Beeck, gehuwd met Ida Nijsten, 15 grote roeden en 9 kleine akkerland onder Stuttien, rgt de gemeene straet, Heyliger Rutten borger tot Maastricht, welk stuk hij bij huwelijks dotatie heeft verkregen, voor 400 gulden, een vercken van dobbel ducaet en een half sumureau tot een lijffenisse van sijne huisvrouw.

Op 17 januari 1688 laat Janes Kerckhofs bovenstaande akte realiseren.

 

24 januari 1668

 

scan 157

verkoopt Jan Genders aan zijn zwager Peter Notermans 28 kleine roeden akkerland gelegen in het apder beeckervelt, rgt de koper, Stas Meuis, voor 39 stuivers de roede. Op dezelfde dag verkoopt Peter Notermans aan Stas Maes 56 kleine roeden met erop staande vruchten, waarin bovenstaande 28 roeden zijn inbegrepen, int beekervelt, met dezelfde reigenoten, voor 50 stuivers de roede

 

27 januari 1668 Hendrick Aerts verkoopt aan zijn neef Jan Aerts 60 kleine roeden gelegen tot Oensel aen genhay, rgt Corst Lemens, Onsel Aerts, voor iedere roede [secretaris heeft vergeten in te vullen!]

 

23 januari 1668 Lemen Tissen verkoopt aan Meis Robrocx 66 kleine roeden tot Neerbeeck int collenvelt,  voor 2 gulden 15 stuivers de roede.

 

25 januari 1668 Fred. Manders verkoopt aan Marten Stralen een morgen en 21 kleine roeden weide tot Geverick, rgt Jan Kerckhof, den groenen wegh, belast met anderhalve cop rogge aan de armen van Beek,  voor 35 stuivers de roede, item nog 98 kleine roeden akkerland in twee parcelen rgt aan beide zijden voors. Straelen, nog Hend. Ervers, ter andere zijde Jan den Eckroer? borger tot Maastricht, voor 30 stuivers de roede

 

30 januari 1668 Fred. Sniders verkoopt aan Erren Damen

 

scan 158

een morgen en 6 kleine roeden te Geverick aen den hockel, rgt voor 32 stuivers de roede

 

8 februari 1668 Johan Swilden verklaart bij het afsterven van zijn huisvrouw Lisbeth Penris weduwnaar te zijn geworden  en dat zij 3 kinderen geprocreëerd hebben de twee dochters Jenne en Marije en 1 zoon Gielis Swilden, en dat zo hij een tweede huwelijk mocht aangaan hij presenteert als mombers van de onmondige kinderen Lentien Snijders, Gerritien Thijssen  van moeders wege en Gielis Swilden van vaders wege.

 

8 februari 1668 Lentien Snijders, Gerritien Thijssen en Gielis Swilden  verklaren dat nu de vader van de onmondige kinderen Johan Swilden door de drossard vanwege zekere excessen begaan met dochter van de broer van zijn overleden vrouw  bestraft is met een amende [boete] van 90 pattacons, en dat hij verzoekt om 100 pattacons op te mogen opnemen op de goederen van de kinderen, met als onderpand 70 kleine roeden weijwasch op de Heerestraet,  rgt Houb Houpperts, de onmondige kinderen, item 18 kleine roeden weijwasch achter Jan Swildens huis, nog omtrent 15 kleine roeden int heijevelt, rgt Geurt Bodden, Heijlken Jansen tot Maestricht .

 

8 februari 1668 laat Hend. Huijsmans de volgende akte realiseren:

15 november 1664 voor nots Guil Heussen te Maastricht Jan Stijnen gehuwd met Sycken Koelen bekent dat hij met Sr Peter Roelants gehuwd met Sophia Prunier een akkord over een achterstallig kapitael en interest heeft gesloten en 200 gulden schuldig blijft

 

scan 159

waarvoor hij als onderpand stelt het kindsgedeelte hem toevallend van zijn huisvrouws moeder, tot meerdere verseckeringe compareerde Frederick Stijnen gehuwd met Catharina die Pierre, die mede borg staat.

 

11 februari 1668 Thomas Tijssen en zijn zwager Jan Hoperts verkopen aan Janis Nisten een halve morgen en 8 kleine roeden akkerland int hoeveldervelt, Hencken Penris, Janis voors. voor 26 stuivers de roede

 

11 februari 1668 Catharina Kerckhofs weduwe van Janis Nisten verkoopt aan Janis Nisten haar zoon en haar schoonzoon Wolter Odekercken een morgen en 45 kleine roeden akkerland int heijenvelt, rgt Willem Hamers, prostdie goederen, voor 250 gulden, die moeten dien tot aflasting van een hypotheek.

 

14 februari 1668 Jan Ganders verkoopt aan Herman Kempeners een halve morgen bosch gelegen in den beecker bosch,  rgt erfgenamen Entten Banens, den voors. Kempeners voor 22 stuivers de roede.

 

19 februari 1668 Marten Strallen verkoopt aan Hendrick Smits 46 kleine roeden  akkerland tot Geverick achter den dreys, rgt Jan Goesmans borger tot Maastricht, Hend. Smets voors. voor 35 stuivers de roede.

 

scan 160

20 februari 1668 Peter Janssen verkoopt aan Jan Clolmers  [Coemens?] een morgen 3 kleine roeden akkerland tot Nirbeeck aen den heijgraef, rgt Pauls Smets, Wincken Lenerts, voor 3 gulden de roede

 

27 februari 1668 Thijs Comens verkoopt aan Wilken Stucktens? 97 roeden  akkerland te Nirbeeck achter de quatel, rgt den heer landtcommandeur, Lintgen Lemmens, item nog 97 roeden aen den bercken bosch, rgt Peter Banens, Gercken Penris  voor 375 gulden, en een halve morgen opden platte wegh

 

27 februari 1668 Tis Comans verkoopt aan Stas Vunckens? 40 kleine roeden akkerland tot Nirbeeck achter meissen camp, rgt Jan Penris, Gercken  ...laers, noch 25 kleine roeden aen den bockenstock, rgt aan beide zijden den voors. Vunckens, voor 52 stuivers de roede

 

29 juni 1665 voor nots Hend. Munix te Maastricht Jan Thyssen leent van Maria Gijssen wonende tot Wijck in den Stuper? 200 gulden, onderpand anderhalve morgen te Kelmond op den Triechter wegh, rgt Otto Hagmans, Jan Nijsten, voorhoofd naar Oensel den voors. wegh, item nog een morgen bij Onsel, rgt Jan Kerckhofs, Geerken Otten, voorhoofd den Hof van Onsel.