HEEMKUNDE BEEK

Zoeken

GASTENBOEK

 

     GASTENBOEK

gastenboek.jpg - 14,97 kB

GOLD AWARD

             GOLD AWARD

 Voor-3jaar.jpg - 244,20 kB 

        VOOR 3JAAR NR. 1

       

NLDOET2020

Geen afbeeldingen

Bezoekers online

We hebben 24 gasten en geen leden online

WEBSITE 2016

 

 

          WEBSITE 2016

Afscheid Marietje

 

 Marietje.jpg - 94,97 kB

Afscheid Marietje

ANBI

 

anbi.png - 23,05 kB

Bokkenrijders

 

 Bokkenrijder-3.jpg - 30,67 kB

WEBSITE 2015

BECHA

 

 

Jo Hoen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

         Jo Hoen †

     Oprichter en

       1e voorzitter

 

 

Beek Toen en Nu

Beek Toen en Nu 2

     BEEK TOEN EN NU 2

Beek Uw Gemeente

Sigaren industrie

Marechaussee in Beek

 

 

           FR. Piek

Woonkernen

Bandkeramiek

St.Martinuskerk

Sint Hubertuskerk

Kasteel Genbroek

           Genbroek

Oude Pastorie

 

                KLIK

Sjterfhoes

Herv. Pastorie

Vlag Mijnwerkersbond

 

 

Hubertus Molen

EyeWitness

SICOF

Gedonder in de Hemel

Leenhof Valkenburg

 

      LEENHOF VALKENBURG

Oude Pastorie

 

       Oude Pastorie

Beheerder-Jan Jacobs

            E-mail

   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inlogformulier

Scan 121-140

 

SCAN 121-140

 

scan 121

28 december 1669 Meijken Crijns weduwe van Lenart Phlippens doet afstand van de tocht drie stukken akkerland ten behoeve van haar zoon Lenart Phlippens, die mede namens susters en broders, de drie stukken verkocht heeft  aan de weduwe Oda Janssen woonachtig te Maastricht voor 27 stuivers de kleine roede, het eerste stuk een morgen in den gommersdael, rgt Geeren Haeghmans, Meijken Uttgers, het tweede een morgen van tselve lant in den putbroock, rgt Jonker Bachum, de Eijckgraef, het derde een morgen en 30 kleine roeden in den gommersdael, rgt Houb Houpperts, Jan Crijns, Engel Lenssen.

 

1 februari 1670 Jan en Jacob Swilden verlangen mede namens hun consorten de goederen te ontvangen die Hendrick Swilden heeft nagelaten, eerstelijck huis en hof te Kelmont, rgt Marten Haegmans, erfgenamen Gillis Swilden, nog een morgen akkerland te Kelmont, rgt aan beide zijden de erfgenamen Gillis Swilden, nog een morgen ook te Kelmont, rgt voors erfgenamen, Spreuerts erfgenamen.

 

10 februari 1670 Mattijs Habets woonachtig te Schumert verkoopt aan Daem Gerdeneers woonachtig te grootgenhout een halve morgen int Lindevelt, rgt efgenamen Jeck Wouters, erfgenamen Meyken Delsen, voor 29 stuivers de roede

 

24 februari 1670 Jan Janssen en Geurt Schurmans  mede namens de erfgenamen van Ida Crijns verkopen aan Janis Nijsten anderhalve morgen int Levelenvelt, rgt Wijn Smits, Jan Swilden, de veestraet, voor 30 stuivers de roede

 

19 april 1670 Claes Roebens leent van Agnes van Rijckelt weduwe Sr Lambrecht Ghijsen 200 gulden tegen penninck sestien, onderpand vierdenhalven [3½] morgen akkerland in de Dellen in twee stukken, rgt van het een4e Scholtus Montagne, Korst Aelbert, het andere rgt

 

scan 122

Jacob Swilden, Korst Aelbert, nog een morgen int hueveldervelt, rgt  aan beide zijden Jan Kerckhoffs.

 

26 april 1670 Jan Goessens verkoopt 82 kleine roeden akkerland te Kelmont, rgt erfgenamen Gert Gerts, Janes Haesen, voor 29 stuivers de roede, aan Janes Haesen

 

14 mei 1664 voor nots Demelinne te Maastricht Joris van Walsden met zijn huidige echtgenote Catharina Simons verkoopt zijn aandeel in de nalatenschap van Daem van Waelsden van Maastricht gestorven sijnde tot Herbergh onder Neerhaeren, aan Peter Thomas gehuwd met Maria Cortlevens voor 262 gulden

Op 22 april 1670 laat Peter Thomas deze akte realiseren, ook nog eens op 6 mei 1670.

 

Op 6 may 1670 verklaren voor de schepenbank van Beek Ghijl Erckens, Peter Didden en Peter Hoen, broeder van wijlen Grijtjen Hoen, ingezetenen van deze hoofdbank dat zij omtrent een maand geleden door Derrick Didderen zijn versocht naar zijn huis te komen,

 

scan 123

waar diens huisvrouw, ziek, maar bij volle verstand, verklaarde dat haar uiterste wil was dat haar man haar goederen zou erven, wat hij wederkerig verklaarde, behalve dat zij beiden hebben gegeven aan Enthien Hoen, de onwettige dochter van Geurt Hoen bij Entgen Comans, 100 daalders brabants Maastrichter cours, geaffecteert op 1½ morgen en ettelijke cleijn roeden akkerlant gelegen op het ramgelraet offt Cleijngenhout rgt Peter Hoen, de gemene weg, tenzij Entien Hoen zonder erven zou sterven, dan komen zij terug in de boedel.

 

12 mei 1670 Claes Roebrouck verkoopt aan Matthijs Hagemans een morgen en zes kleine roeden int heijenvelt,  rgt Marten Wouters, de koper, voor  200 gulden.

 

18 mei 1670 Heijnken Custers leent bij Gerrit Loesbosch 300 gulden, onderpand zijn huis en hof te Grootgenhout, rgt Steven Cuijper, Marten Boesten, groot 3 morgen

 

21 mei 1670 Marten Gielen en zijn broer Jan Gielen verkopen aan Hencken Costers gehuwd met Meyken Gielken een morgen weyde te Grootgenhout, rgt Steven Cuijper, de voors Costers, item nog 70 kleine roeden weyde . gelegen voorhooft de vorige weide, rgt erfgenamen Jacob Wolters, voors Costers, belast met 30 stuivers aan de armen van Beek

 

26 mei 1670 Claes Haesens

 

scan 124

leent bij Jan Gillen 100 gulden, onderpand zijn huis en hof te Grootgenhout, groot een morgen en 45 kleine roeden, rgt Lemmen Hanssen, Peter Beckers

 

28 mei 1670 Jan Brouijn gehuwd met Meijken Crijns als mommersse van Jan Brouijn verkoopt aan Hendrick Doumhouffer een morgen en 6 kleine roeden in den gommersdal,  n in hetzelfde stuk nog 6 kleine roeden toebehorend aan Meijken Crijns, die zij geeft aan haar dochter Anna Crijns, rgt Peter Hoen, Jeuck Hagemans, dat boschken van Cleijngenhout, voor 100 gulden.

 

14 juni 1670 Willem Fremmen leent bij eerwerdige heer Guilielmus Garetus duijtsch ordens priester en sacrist te Maastricht 200 gulden, onderpand  zijn huis en hof te Kelmont, rgt Spreuwarts hoff, Marten Vleegen, groot 3 morgen en enige kleine roeden, nog anderhalve morgen opt cleijn veltjen achter Kelmont, rgt het Armen goet, Korst Thijsen, Jasper Haesen,

 

17 juni 1670 Reijner Frederick en Gerart Wijnants consorten verklaren dat er een geschil is ontstaan na het vonnis van 22 october 1669 over de nalatenschap van Peter Coumans waarbij bij billiet van 30 junij 1638 deze daarover beschikte en waarbij hun o.a. 34½ kleine roeden uit een groter stuk van 254 kleine roeden was toegewezen, dat in gebruik was bij Marten Boesten, maar dat hij claimt. Marten Boesten betaalt hun nu 150 gulden voor deze 34½ roeden.

 

scan 125

20 juni 1670 laat Sr Hendrick Huijsmans de volgende akte realiseren:

8 maart 1670 voor nots J Aussem te Maastricht de heer Claude Ernest de la Montagne, der rechten Lt [licentiaat], hoogschouteth, commissaris Instructeur, ende assesseur van wefhe sijne Churf. doorl. Hoocheijt den prince van Luik binnen sijne stadt Maaestricht, ten eenen en ten anderen Thijs Stijnen wedman, geasissteerd met Peter Sillen sijnen schoonzoon als man en momboor van Entjen Stijnen sijne dochtere, partij doende hij Peter soo voo hem selve nomine uxoris als oock spreckende en sich sterck makende voor sijne onmondige schoonbroers en schoonzuster Thijs, Jan en Elisabeth Stijnen, kinderen van Tijs voors, en wijlen Meije Keumans sijn huijsfrouwe, waer toe noch gecompareert is Daem Kerckhoffs als moederlijke oom van de drie weijsen, verklaren een erfgmangeling te hebben gedaan waarbij de eerste comparant anderhalve morgen en 6 kleine roeden weide, gelegen in de Meulenstraet, rgt [niet ingevuld], voorhooft naer Elsloe de Geverstraet loepende van de hoecoul naer Beeck, het andere hooft uitschietende op de Meulenstraet, inbrengt en de tweede comparant 3 morgen weide, ook in de Meulenstraet, hercoemende van de vaederlijcke goederen van Thijs Stijnen voors., rgt naer hey huis of de hof int Broeck, de weide van de heer hooch schouteth voors.,  naer Beeck deselve, naer de berghen deselve, en naer de Maeskant oft Elsloe de Meulenstraet, maar omdat de laatste weide 7 grote en 4 kleine roeden groter is, betaalt de eerste comparant 432 gulden.

 

15 juli 1670 Gabriel Ramaeckers, die op 1 juli bij het uitgaan der brennende kerse als meestbiedende 68 kleine roeden akkerlant op den Eijckgraef, rgt den Trichter wegh, Joncker Wijler, Herman Hoen, toebehorende hebbende wijlen Peter Crijns, heeft verworven tegen 21 stuivers de kleine roede, waarvoor hij als borgtocht 100 gulden en 7 gulden verloopen heeft betaald, en de koopsom op 71 gulden en 8 stuivers is bepaald, zodat hij van het gerecht 35 gulden en 12 stuivers heeft ontvangen, verzoekt dat de 68 kleine roeden aan hem worden overgedragen.

 

Vonnis van den Raede van Brabant in de Saeck hangende voor den Raede tusschen Catharina Hubertina Ranson, geassisteert met haren man Jean Philippe de Fabri als cessie en transsport hebbende van haren vader Hubert Ranson, en Johan Wimmers coopman van wijnen woonende tot Leuven, vonnis van .. april 1658, en 19 meert 1661

 

[akte in het Frans[ 7 juli 1644 Dame Thecle des Pontin, Abbesesse des Dames Benedictines a Namur, Dame Agnes Marthe de Moseau, prieuse, Dame Florence Bocqueau, Dame Liduine de Minet Selerie, faisant pour la generalite du couvent, verkopen aan Sr Hubert Renson et damoiselle Françoise de Minet sa compagne, alles wat hun behoort vanwege Dame Ursul Claes, religieuze, geprofeste van dit convent, dochter van Jacob Claes, van de "cense, appendice et dependance nommee Kelmont" tegen 1000 francs. die deze Renson belooft te betalen, met als onderpand zijn goederen te Fleuris in het Land van Luik

 

scan 126

Op 26 juli 1670 laat Jaacque Heine deze akte realiseren door de schepenbank

 

De ondergetekenden verklaren  voor notaire Misson dat Sr Hubert Renson de overeengekomen som op 7 juli 1644 heeft voldaan en dat hem dit goed heerkomend van Sr Jaacque Claese en zijn echtgenote Agnes  van Tilbourgue, bij akte geratificeerd door de Bisschop van Namen, op 12 september 1644 is overgedragen. Deze kwitantie is getekend op 7 april 1651 te "Namur en nostre monastère de la paix nre Dame  orde St Benoit" door  Soeur Thecle des Pontin abbesse, M. Alexis Gordinne prieuse, soeur Marie Elisabeth Stunier cellerier.

26 juli 1670 laat de heer Jacque Hinet deze kwitantie realiseren

Staet aengaende den hoof Kelmont vercocht aen Sr Hubert Renson voor 8000 guldens

 

Naer Betaelinge van de Ieersten termijn bereeckent deur Mons. Ranson ad 2666 gld 5½ st bedragende nochtans 2666 gld 13¼ st rest vandenselve 7¾ st.

Is op den tweeden resterende termijn bedragende 5333 gld 6½ st is eerst betaelt geweest in twee keeren  in handen Sr Barthel Philippens fl 1040

Depost egalijck gedeijlt

Den 31 oct 1645 heeft Monsr Ranson aen knecht van Sr Quilling Alardt in naeme Hendrick Graven betaelt                      fl 59 8 st

den 2 decemb 1645 heeft mons Barthel Phillippens ontfangen gehadt   fl 410 10 st

den 16 mart 1646 heeft mons Ranson betaelt in naeme H Herman Graven aen Sr Vannes fl 26 16 st

Somma de drij posten is                                 fl 487 14 st

Sijn oock gerepartiseert ende geliquideert

Noch heeft Monsr Philippens van Monsr Ranson ontfangen gehadt       fl 2400 0 0

waervan de Gravens hun contingent oock hebben ontfangen

Noch voor de leste reijse deur Mons Philippens ontfangen fl 1200 0 0

Sijn oock gerepartiseert

 

Somma die betaelinge op de voos twee termijnen als voor tert somme fl 5333 6½ st beloepen

 tesaemen                                                fl 5127

 

somma compt in alles par reste soe van den eersten asl naervolgende termijn tsaemen fl 206 0 0

 

Tegens de voors twee hondert ses gulden pretendeert Sr Ranson betaelt te hebben binnen Brussele

aen de preske ----

Item aen ----

Ergo rest ---

 

scan 127

Dese bovenstaende reeckeninge oft copie gecollationeert mitten originele geschreven door wijlen Sr Hendrick Graven gelijck den heere Canonick Graven testeerde, is accordeerende, quod attestor Jacque a Cruce nots publice anno 1670, onder in margine stondt Memorie de betaelinge aen Sr Cloops gedaen is rencontracteerd in den ieersten termijn.

26 juli 1670 laat de heer Jacque Henet deze staet van reeckeninge weghen den hoof van Kelmont realiseren.

 

1 september 1670 Jan Brun verkoopt aan Thijs Hoeven 4 grote roeden akkerland opt Rangelrade, rgt Joncker Wijler, den Eijckgraef, noch 1 grote roede op den voorn. Eijckgraeff, rgt Hendrick Domhaevers, Joncker Bachum, voor 20 stuivers de roede

 

6 september 1670 Jan Henckens woonachtig te Neerbeeck leent van Sr Andries Huijsmans lootgieter  tot Maestricht 100 gulden, onderpand huis en hof te Neerbeeck, groot anderhalven morgen, belast met onderhalve cop saets aen de kercke van Beeck 

 

23 september 1670 Gritjen Didden weduwe Dries Stijnen doet afstand van de tocht ten behoeve van haar zoon Gerard Stijnen op desselfs filiale portie als denselven nae haer doot soude mogen competeren, zodat hij zijn kindsgedeelte mag belasten met duizend gulden.

Daana volgt de akte waarin Greetje Didden dit bekrachtigt.

 

31 [sic!] september 1670 Claes Haemers verkoopt aan Janis Nijsten een morgen en inde dartich kleine roeden akkelant  int clein heijden velt, rgt de koper, den predikant Brilius voor 35 stuivers de roede

 

scan 128

30 october 1670 Gerart Stijnen geassisteert met Leonart Vrancken desselfs swaeger uit kracht van de cessie door zijn moeder op 23 september 1670 verkoopt een halve morgen en 6 kleine roeden int heuveler velt, rgt Lens Penris, Otto Wouters, item een halve morgen en 7 kleine roeden int Lindendael, rgt Jan Kerckhoffs den Jongen, Otto Wouters, aan Otto Wouters voors.  voor 31 stuivers de roede int heuveler velt en  int Lindendaal 36½ stuiver de roede

 

25 november 1670 Geret van Nuis verkoopt aan Jacob Fremmen 2 morgen en 30 kleine roeden akkerlant gelegen achter cleijn gen hout op het Crom bunder, rgt Ercken Penders, Peter Hoenen, voor 27 stuivers 2 ort de kleine roede

 

3 december 1670 Peter Beckers gehuwd met Willemken Hanssen lenen van Otto Wouters 200 gulden, onderpand een halve bunder land int Linden velt, rgt beide zijden Peter Wouters

 

12 december 1670 Peter Lemmens gehuwd met Itjen Didden woonachtig in Grootgenhout leent van Robertus Degier predicant in Beeck als gevolmachtigde van zijn zuster Agnes Degier weduwe Baertmans in twee verscheidene malen 150 gulden, onderpand een halve bunder weijde aen de Vosse cuijl, rgt Lyseken Haegmans, den eidem [schoonzoon] van Steven Cuijpers

 

13 december 1670 Maria Crijns weduwe van Leonard Philippens, geassisteert met Peter, Jan en Itjen Philippens haar kinderen, hun sterck maeckende voor Jan, Stas, Anna en Getruijt Philippens hunne broeders

 

scan 129

en zusters verklaren schuldig te zijn aan Lambricht Maenen van geleverde bieren volgens de afrekening van 7 mei 1658 de som van 200 gulden + 11 gulden onkosten, beloven daarover rente te betalen en het kapitaal af te lossen onderpand anderhalve morgen in den Gommersdael, rgt Trineken Hoenen, de erfgenamen Joris Hopperts, op haar gedevolveert bij dood van haar eerste zoon Leonart Philippens, item een morgen gelegen achter huis en hof, voorhooft het buschken, rgt Jan Broun, Peter Didden, ende is gecontenteert door Peter vanden Hoefve voor zijn schoonvader Lambricht Maenen gehuwd met Elisabeth Daemen.

 

22 december 1670 Marten Biesmans gehuwd met Anna Philips leent 13 ducatons en Cruijs pattacons makende 150 gulden van D. Robertus Degier predicant in Beeck als gevolmachtigde van zijn zuster Agnes Degier weduwe van Godthfroijt Baertmans, onderpand anderhalve morgen akkerland op den heuvel, rgt Marten Vrancken, Peter Lemmens

 

27 december 1670 Thijs Peijsters verkoopt aan Geret Freijen 50 kleine roeden in het heijen velt, rgt Jan Sulden, Claes Notemans, voorhooft den blaten wegh, voor 38 stuiver de kleine roede

 

18 jaqnuari 1671 Peter Lemmes verkoopt aan Peter Wouters 114 kleine roede akkerland in den Gommersdael, rgt erfgenamen Jacob Didden, voor 22 stuivers de kleine roede.

 

scan 130

9 januari 1671 Sr Hendrick Huijsmans laat de volgende akte realiseren:

6 april 1669 voor nots Henr. van Stam te Maastricht Marten Wouters van Beeck gehuwd met Maijken Kerckhoffs leent van Sr Johan van der Eijcken jongman en borger van Maestricht 2200 gulden, onderpand al zijn erfgoederen in Beeck.

 

14 januari 1671 Ernen Soven van Kelmont verkoopt aan Lentjen Snijders 94½ kleine roeden int Gevericker velt, rgt Hendrick Pijpers, Jan Ghijskens voor 26½ stuivers de roede

 

14 january 1671 Jan Penders van Kelmont verkoopt aan Lentjen Snijders 54 kleine roeden in het Stijchender velt, rgt erfgenamen Houb Houpperts, ergenamen Gilis Haesen, nog een morgen en 9½ kleine roeden boven het boschken op den Ghijsenbergh, rgt Marquis van Beijlsteijn, den gemeen voetpaet, belast met vierdel deel van een capuijn en 3 stuivers licht gelt, nog  een morgel op die Derster haeghe, rgt Jan Swilden, Jacob Martens,  nog 51 kleine roeden op de Derster haeghe, rgt Marten Steijs, Geeren Martens, alle tesamen voor 400 gulden.

 

15 janvier 1670 [akte in het Frans] Moi Hub. Leonardt confesse d'avoir vendu un demi journael  (een halve morgen), rgt vers le chemin appelé de Broeck steeghe les heritiers Frem Kerckhoffs, et en descendant vers le Broeck une prairie appartenant a Ardt Hagemans, aan Sr Hendrick Huijsmans, Boumaistre de la ville de Maestricht, voor 40 gulden.

9 januari 1671 laat Sr Andries Huijsmans bovenstaande akte realiseren

 

scan 131

2 januari 1671 de proviseurs van de Armen van Sint Marten tot Wijck laten de volgende akte realiseren:

11 december 1670 voor nots N. Bemelmans te Maastricht Neleken Aerts jongedochter van Oensel  leent van de proviseurs van de Armen van Sint Marten tot Wijck 200 gulden, 100 gulden bij Thomas Ausems afgeleijt, de andere komende van Ercken Dousembergh, welke 200 gulden haar zijn overhandigd.Onderpand een half boender land in de Camp tot Oensel, rgt Jacob Hoen, Geurt Sijen, voorhooft Corst Lemmens, nog 1 morgen in den Waenber, rgt Jan Botteliers, Heijn Alaert, voorhooft Cornelis Jekermans, item haer andere goederen onder de hoofdbank Klimmen.

 

9 januari 1671 Sr Andries Huijsmans laat de volgende akte realiseren:

31 oktober 1670 voor nots  Lamb. de Visch te Maastricht Mattijs Stijnen weduwnaar van Meijken Coemans, gewesen halfwinne vande heere Hooghschouteth de la Montaigne op sijn goet tot Beeck, leent bij Jan van der Eijcken 1000 gulden om te voldoen aan wat de heer dela Montaigne van hem tegoed heeft, stelt als onderpand zijn erfgoederen zowel van hem als van zijn aflijvige huisvrouw, medegecompareert zijn schoonzoon Peter Gillen, zich sterk makende voor de zusters en broeders van zijn echtgenote, en Daem Kerckhoffs als moederlijke oom, in het bijzonder een halve bunder aen het pedbroeck, rgt Heijncken Biesmans smitt tot Wijck, de vloetgraef,  Joncker Wijler, nog een halve boender int Kelmonter veltjen, rgt de weduwe van Dries Stijnen, de weduwe Frem Kerckhoffs, een hooft de gemeenstraet gaende van Beeck naer Valckenborgh, het ander de weduwe Dries Stijnen. Item huis en hof te Beeck, rgt naer die kercke Seutjen Bodden, de ander zijde Paulus Janssen

 

Voor Theodorus van Brienen en Corn. van der Sterren schepenen der hooghen Gerechte 7 december 1673 wordt de volgende akte gerealiseerd

2 september 1671 voor nots Cornelis van der Schrijr te Maastricht Lambert Rietrae oudt burgemeester deser stadt verklaart dat hij bij akte van 3 oktober 1668 voor mij gedaan aan zijn twee dochters over te dragen alle erven, huijsen, thienden, pachten, chiensen, capitaele, renten ende andersints so leen als alodiaele die de comparant met sijn lieve huisvrouw beseten heeft, en overwegende dat

 

scan 133

hij als commis en rentmeester voldoende inkomen heeft en de mogelijkheid tot een tweede huwelijk inmiddels verdwenen, doet hij afstand van de tocht, ondertekend door de notaris en Johan Hoeckels en Mathijs Vrage schepenen van Heerle, bekrachtigen Lambert Rietrae, Marten de Quade gehuwd met  Johanna Clara Rietrae, Moijses Pain et Vin gehuwd met Anna Maria Rietrae, mede conform de dispositie tussen mij Lamb Rietrae en mijn lieve huisvrouw Maria de Belgens moeder van deze dochters van 22 april 1662, van wege de scheiding vant bedde van juli 1661

 

scan 134

[vervolg van voorgaande tekst met allerlei bepalingen]

 

scan 135

27 december 1673 Johannes van Heemskerck laat bovenstaande akten realiseren door de schepenbank van Beek

 

Extract uit register der Schepenbanck van Maastricht 7 december 1673 voor Theodorus van Brienen en Cornelis van der Sterren compareert vrouwe Anna Maria de Rietrae weduwe Moyses Pain et Vin in sijn leven Colonel en Quartiermrs Generael der Vereenichde Nederlanden ratificeert de akte van dispositie van haar man dd 21 october 1671 zijnde diens testament waarin hij zijn zonen Jacob, Floris en Godert als

 

scan 136

oock mijne dochteren Anna Maria, Clara en Cornelia Pain et Vin sullen ter schoolen worden gehouden tot Maestricht en dat mijn erfenis tot hun opvoeding zal dienen, en dat mijn andere kinderen Lambert, Johan en Abraham Pain et Vin en mij dochteren Maria Cornelia en Sibilla Pain et Vin ook zullen delen in de erfenis maar dat mijn echtgenote de tocht zal houden en absolute macht over de erfenis

 

23 december 1673 Sr Gerardus Wijnants accepteert de voogdij over de kinderen  van wijlen de heer Martin de Quade en van Moses Pain etVin

 

29 december 1673 Johannes van Heemskerck laat bovenstaande akten realiseren door de schepenbank van Beek

 

7 december 1673 voor Theodorus van Brienen en Cornelis van der Scheuiren compareert Juffrou Clara

 

scan 137

Rietraet weduwe van  mr Martin de Quade in zijn leven commissaris instructeur en secretaris deser stede die verklaart uit moederlijke liefe aan haar kinderen over te dragen bij forme van donatie causa mortis aan Dirick, Lambert en Maria Gertruit de Quade  al haar goederen te Maastricht en aan Willem, Johanne en Margarita de Quade haar goederen in Overijssel. Zij vraagt Juffouw Elisabeth de Groot, haar moederlijke zuster en de heer Gerardus Wijnants haar neef, zorg te dragen voor de verdeling der goederen,

 

23 december 1673 neemt Gerardus Wijnants de voogdij van de kinderen van Martin de Quade en van Pain et Vin op zich.

 

scan 138

 

op 29 december 1673 Johannes van Heemskerck laat bovenstaande akten realiseren door de schepenbank van Beek

[blanco rechter pagina, In feite eindigt  hier het register]

 

scan 139

[blanco linkerpagina] [vervolg van scan 99]

 

26 november 1666 Hendrick Huijsmans laat realiseren

18 november 1649 voor nots Guil Bruijsterbosch te Maastricht Houb Lemmens heeft gekocht een morgen en 5 kleine roeden gelegen aen de drie heeren op de heerestraet, rgt Henken Biesmans, voorhooft de proest van Mersen, item huis en hof op de heerstraet, groot een morgen, rgt Hencken Kessels, die gemeyn steghe, belast met 300 gulden aen de eerw vrouwe priorisse ende convents totten witte vrouwen door Dries Stijnen, die hij overneemt, en samen een kapitaal van 700 gulden maakt dat 1000 gulden aan de eerw mevrouwe Juff Anna Raijmondi supprioresse van het convent

 

scan 140

waarvoor hij als onderpand stelt voors. panden, en daarbij 1 morgen en 2 kleine roeden onder Beeck, rgt vppthoofy die putiens straet, ander hooft Peter Diricx, naer Geleen Poulen  Crielen, naer Beeck Nijs Hencken, door Houb Lemmens gekocht van Mechtelt Vrencken, item 4 grote en 8 kleine roeden door hem gekocht vanJan Cuijpers, gelegen tot Beeck int Stuckender velt, rgt Erfgenamen Jan Mesmakers, Jan Malders.

 

10 november 1666 Matis Aerts borger van Maestricht verkoopt aan Jan Ditten 61 kleine roeden weide gelegen tot cleijnhout, rgt erkens, den voors ditten voor 3 gulden de roede, belast met een cop roggen aan de pastoor van Beek

 

12 november 1666 Jan Ceins[= Jan Crijns!] met zijn schoonzoons Jan Wolters en Jan Henckens, doet afstand van de tocht van erven tot Nerbeeck in 3 parceelen 75 kleine roeden gelegen aen Stocken, rgt de weide, Lijmken Malders, item nog 25 kleine roeden akkerlandgelegen aen de hoeghden, rgt Tis Banens, Cors Lemmens, item 24 kleine roeden akkerland aen de bockenstock, rgy Heil Sols, Tis Coemens, tenginste van zijn schoonzoons.

Eodem draagt JanWolters die erven over aan Stas Snickers?