HEEMKUNDE BEEK

Zoeken

GASTENBOEK

 

     GASTENBOEK

gastenboek.jpg - 14,97 kB

GOLD AWARD

             GOLD AWARD

 Voor-3jaar.jpg - 244,20 kB 

        VOOR 3JAAR NR. 1

       

NLDOET2020

Geen afbeeldingen

Bezoekers online

We hebben 35 gasten en geen leden online

WEBSITE 2016

 

 

          WEBSITE 2016

Afscheid Marietje

 

 Marietje.jpg - 94,97 kB

Afscheid Marietje

ANBI

 

anbi.png - 23,05 kB

Bokkenrijders

 

 Bokkenrijder-3.jpg - 30,67 kB

WEBSITE 2015

BECHA

 

 

Jo Hoen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

         Jo Hoen †

     Oprichter en

       1e voorzitter

 

 

Beek Toen en Nu

Beek Toen en Nu 2

     BEEK TOEN EN NU 2

Beek Uw Gemeente

Sigaren industrie

Marechaussee in Beek

 

 

           FR. Piek

Woonkernen

Bandkeramiek

St.Martinuskerk

Sint Hubertuskerk

Kasteel Genbroek

           Genbroek

Oude Pastorie

 

                KLIK

Sjterfhoes

Herv. Pastorie

Vlag Mijnwerkersbond

 

 

Hubertus Molen

EyeWitness

SICOF

Gedonder in de Hemel

Leenhof Valkenburg

 

      LEENHOF VALKENBURG

Oude Pastorie

 

       Oude Pastorie

Beheerder-Jan Jacobs

            E-mail

   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inlogformulier

Scan 101-120

 

scan 101

met enige verlopen jaren interest, gehipoticeert op de volgende percelen: eerstens derdenhalven morgen akkerland in Geverickervelt, rgt den heere Lantcommandeur. de weduwe Gillis Haesen, nog een morgen aende Eijck, rgt Entjen Theunissen, Marten Streulen uitschietend op de erve vanden heer hoogschoutet Montagne, en omdat Jacob Swilden niet betaalt, werd  na vonnis het onderpand bij brandende keerse verkocht op 29 januari lestleden aan Jan Houpers voor 30 stuivers de roede voor het eerste stuk, en 29 stuivers de roede voor het kleine stuk, en heeft Jan Houpers op 10 maart lestleden  Jan Fremmen in zijn plaats gestelt. Bij de akte is de verklaring van Jan Houpperts van  10 maart gevoegd.

 

20 maart 1669 Hendrick Claude als gemachtigde van zijn broer Johannes en zijn zuster Maria Claude verkoopt 366 kleine roeden weijde te grootgenhout, rgt de erfgenamen  Jacob Wolthers, Jan Bartholet, voorhooft de gemeene straet voor 50 stuivers de kleine roede, nog achter de voors. weijde een stuk akkerlant genaemt de camp, groot 66 kleine roeden, rgt beide zijden de voors erfgenamen, voorhooft den gemeijnen voetpadt, voor 37 stuivers 2 ort de kleine roede, nog 136 kleine roeden in den grooten dall rgt erfgenamen Frans Hagens, Thijs Thijsens voor 17 stuivers de kleine roede, aan Peter Wolters gehuwd met Judith Huntgens, belast met het derdendeel van een half vat roggen aan de kerk van Beek

 

24 maart 1669 Peter Boesten gehuwd met Itjen Didden lenen bij Maria Staveren weduwe Hendrick Frambach  100 gulden, onderpand 75 kleine roeden op den valckenburger wegh, rgt Jan Bijen, Joachim Houben, nog 50 kleine roeden op het kesselsweeghen, rgt Marten Boesten, Jan Bartholet,

scan 102

2 april 1669 Hermen Hermens leent van Joffrouw Elizabeth Proumen borgersse der Stadt Maastricht 400 gulden, onderpand zijn huis en hof te Grootgenhout groot omtrent vijffdenhalven morgen, rgt Jan Bijen de nieustraet, een hooft Gillis Costers, het ander hooft die gemeen straet

 

6 april 1669 Thijs Hagmans verkoopt aan Jan Hasen gehuwd met Catarina Marttens 62 kleine roeden tot cleijngenhout aen Stevens camp, rgt Jasper Hassen, den Trichter wegh voor 27ten halven stuivers de roede

 

8 april 1669 DirickGertes verkoopt aan Willem Lemmens een morgen en 6 kleine roeden in kellen felt, rgt Peter Dirricks, Thijs van Hombert voorhooft den Landtcommandeur goet , voor 51 stuivers de roede

 

17 april 1669 Willem Onsel gehuwd met Lijsbet Aloffs verkoopt aan Jacob Cruijsboom gehuwd met Meijken Mulkens 11 grote en 2 kleine roeden op den gijsenbergh, rgt  Hermen Onsel, Hendrick Sterts als halffwin van den kleijnen hoff  van Onsel, voor 24 stuivers de kleine roede

 

scan 103

18 april 1669 Corst Lemmens verkoopt aan Stas Suirkens 66 kleine roeden tot Neerbeeck op d'hoeghden, rgt Jan Coelen, Thijs Comens, voor 49 stuivers de roede, belast met eenvierdedeel van een pont was aen de kerk van Beeck

 

23 april 1669 Dirick Gerts verkoopt aan Jan Lemmens 97 kleine roeden int heijenvelt, rgt Marten Wolthers, het vonder wegken, voor 38 stuiver de roede

 

23 april 1669 Dirick Gerts verkoopt 50 kleine roeden tot Neerbeeck op den birckenbosch, rgt Heill Suirkens, Willem Hamers, voor dardenhalven {2½} gulden de roede an Meijs Roebroeck gehuwd met Jenne Claessen

 

24 april 1669 Sr Balthasar Fred. Huberti, stadhouder, schepen en secretaris der vrije Heerlijckheit Elsloe, krachtens volmacht van heden voor de schepenbank Elsloe, door Itgen Crui.. [vlek in het origineel] Rencken Kessels en consorten, verkoopt een weijde tot Beeck tegens 't proost vauweren, rgt de vehestraet, erfgenamen Claessens, voor 250 gulden aan Janis Nijsten

 

scan 104

27 april 1669 Marten Thijsen verkoopt een morgen en een kleine roede akkerland te Neerbeek aen den birckenbosch, rgt  den heere Landtcommandeur, Lemmen Lemmens voor 35 stuivers de roede aan Lemmen Lemmens gehuwd met Neleken Thijssen

 

3 mei 1669 Rencken Kessels, Jan Boesten, Lemmen Lemmens mede voor de erfgenamen van wijlen Rencken Kessels verkopen aan Thijs Greven huijs en hoff te Beeck, rgt erfgenamen Willem Wijnen, Paulus Greven, voorhooft die gemeijn dorpstraet voor 250 gulden, belast met een half vat rogge aen het Lievevrouwen altaer tot Beeck en met 100 gulden ten behoeve van Heercken Boesens, welk bedrag van de koopsom wordt afgetrokken

 

3 mei 1669 Jacob Cruijsboom verkoopt aan Hermen Hermens huis en hof tot grootgenhout, rgt Jan Bijen, die nieuwstraet, voorhooft Gillis Custers, groot 258 kleine roeden, voor 58 stuivers de roede, belast met 3 coppen roggen aan Joncker Bock tot Haesdal

 

4 mei 1669 Marten Vrancken gehuwd met Meijken Philips verkoopt een koelhoff tot Beeck, rgt Peter Lemmens, Wolther Odekercken, aan Wolther Oderkercken gehuwd met Jenne Nijste, voor 4 gulden de roede beneffens een halff aem twee stuijvers bier , belast met een half vat saets aen de kercke van Beeck

 

scan 105

13 mei 1669 Frans Daers borger der stadt Venlo leent bij Peter Wolthers  200 gulden, onderpand 7 morgen akkerland in verscheidene percelen welke landerije de voors Peter Wolthers in pacht heeft 

In de marge: 29 december 1685 Jan Greven, getrout hebbende de dochter van Peter Wolters verklaart dat de momboir van de kinderen van Frans Daers 100 gulden heeft afgelost.

 

16 mei 1669 Jacob Cruijsbooms verkoopt aan Thijs Thijsens gehuwd met Meijken Tolleners een weijde te groothenhout, rgt Trijneken Wolters, Thijs voors. voor 46 stuiver de roede [grootte niet vermeld!]

 

18 mei 1669 Sr Hubertus Kenarts woonachtig tot Eijmael gehuwd met Anna Maria Munnichhooff verkoot aan Peter Banints gehuwd met Maria Kerckhoffs anderhalve bunder akkerland in 3 stukken, het eerste 3 morgen int heijevelt, rgt de weduwe Peter Vrancken, de erfgenamen Daem Severens, nog een morgen int cleijn heijevelt, rgt weduwe Willem Wijnen, Marten Smets, nog twee morgen int boosvelt, rgt den heer Landt-commandeur, Paulus Thijsen voor 2 gulden de kleine roede

 

21 mei 1669 testament van Goosen Swilden sittende in tweeden houwelijck met Heijlken Vrencken

 

scan 106

vermaakt aan zijn kinderen uit zijn tweede huwelijk met Heijlken Vrencken een half boender weijde te Onsel, rgt den hoff van marquis Traisignie, Gillis Swilden, beide hoofden de gemeene heerstraet, item het huijsken op deselve weijde staende, bij hem alle in sijne weduelijcke staet gegolden, met usufruit voor de langstlevende

 

21 mei 1669 Lentjen Schuerkens gehuwd met Itjen Schuerkens verkoopt 98 kleine roeden akkerlant int heijevelt rgt den heer Landtcommandeur, Jan Ganders den Jongen voor 45 stuivers de roede aan Peter Banints gehuwd met Maria Kerckhoffs, de verkoper zal genieten de helft van het koren en de koper de andere helft met caaff en stroye

 

24 mei 1669 Willem Willems verkoopt aan Jan Penders 150 kleine roeden achter soppen, rgt nae Geleen Stas Banets, nae Beeck Jan Penders voors., voorhooft het gemeijn voetpadt en het steychtlans, voor 263 gulden

 

11 juni 1669 Pols Greven verkoopt aan de erfgenamen van zijn broeder Jacob Greven 1 morgen en 6 kleine roeden weijde rgt Marten Bismans, voors. erfgenamen, voorhooft de heerstraet, voor 103 pattacons

 

scan 107

12 juni 1669 Thijs Linerts verkoopt aan Pols Thijsen 1 morgen en 3 kleine roeden akkerland aen gen drij herren, rgt Marten Vrancken, Thijs Stijnen, een hooft Daem Kirckhoffs, voor 216 gulden

 

[datum niet ingevuld] Lijsbeth Lemmens weduwe Daem Ceulen verklaart tot corroberatie van seeckere verpandinghe van het kintsgedeelte van Jan Stijn hier present als man en momboir van haar dochter Sijken Ceulen uyt crachte van affreeckeninghe tot behoeve van de erfgenamen Anna Thonissen af te zien van voorn. kintsgedeelte.

Anthoin Thonissen,  Peter Dircks mede namens Jan Thonissen en de weeskinderen van Geertruijdt Thonissen  gezamenlijk erfgenamen van Anna Thonissen saliger verklaren dat Lijsbeth Lemmens na de afstand haar levenlang het vruchtgebruik van het kindsgedeelte zal behouden

 

31 januari 1648 Heijn Penris met wille en consent van zijn vrouw leent van eerw moeder Ancilla vicaresse en disereten der Annunciaten te Wijck 100 gulden. onderpand 1 morgen en 30 kleine roeden opt Calmentervelt, rgt Frambert Kirckhoffs, Jan Hagemans, nog een halve morgen op den molenbergh rgt voors Frambert Kirckhoffs, gebruiker Jan Roesen.

 

30 december 1668 Sr Mattys vander Eijcken borger en coopman te Maastricht pretendeert ten laste van Heijn Penris 100 en enige guldens geaffecteert op  anderhalve morgen akkerland, 1 morgen aan Daem wijen, rgt Paulus Greven, den Valckenburgher wegh, nog een halve morgen op den meulenbergh

 

scan 108

rgt Paulus Greven, Sr Hendrick Huijsman,  ziet zich genoodzaakt de panden te verkopen bij brandende keersse op 18 december 1668, en de percelen zijn verbleven aan Sr Hendrick Huijsman voor 21 stuivers de roede 

 

15 juni 1669 Gillis Custers gehuwd met Beijl Willems leent van de wijdevrouwe Jan Lemmens 125 gulden, onderpand huis en hof te grootgenhout groot 60 kleine roeden, rgt Hermen Bijen, Thijs Thijsens, voorhooft de gemeen straet, nog 54 kleine roeden weijde in grootgenhout, rgt  de weduwe van Gert Caldenbergh, erfgenamen Daem Hanen, belast met een cop roffen aen die Bijsen herren {aldenbiessen!}

 

22 juni 1669 Severen Notemans gehuwd met Judt Streelen leent van die weduwe Jan Lemmens 200 gulden, onderpand een weijde in die steijgen groot 2 morgen, rgt Jan Swilden , Marten Wolthers, de gemeene straet belast met het derde deel van twee vaet roggen, nog een morgen en 25 kleine roeden  akkerland int heijevelt, rgt Marten Wolthers, Maria Frambach

 

2 juli 1669 Willem Onsel verkoopt een morgen akkerland achter die koelertsweijde, rgt Jan Millens, Jan Sijen voor 20 stuivers de kleine roede, nog een morgen daerbij genaemt den crommen morgen, rgt Blees Damas, Claes Habets voor 14 stuivers de roede, belast met een vat een molter roggen aent Clooster van St. Gerlach, aan Hendrick Sijen

 

scan 109

4 juli 1669 Willem Willems gehuwd met Beelken Banes hebben verkocht een stuck akkerland achter soppen groot [opengelaten!] kleine roeden, rgt nae Geleen Stasse Banets, nae Beeck Jan Penders, voorhooft den gemeen voetpadt. en hetselve stuck lants is gecomen van Houb Lemmens dewelke getrout is geweest met de dochter van Thijs Banes, en het is hem gegeven  in hijlich {huwelijksgift} ende naer dato is gestorven Houb Lemmens huiijsvrouwe [Maeyken Banens † 7 maart 1645] ende nae dato heeft Jan Moenen Houb Lemmens die tocht afgegolden, den welcke is geweest de [opengelaten] van Belcken Bannents, ende nu getrout met Willem Willems. Zij hebben het stuk op 24 mei aan Jan Penders verkocht [zie akte daar]. Jan Penders vint sich beswaert  achternae die doot van Houb Lemmens ofte van de weduwe van Thijs Banes van haer kinderen ofte kintskinderen op hetselve stuck lants ijetwas te pretenderen mochten hebben, soe stelt Willem Willems een ander stuk land in het steckervelt, rgt Jacob Doels, Paulus Alberts, den tommereper wegh  als onderpand

 

26 juli 1669 Jan Kirckhoffs en consorten als erfgenamen van Heijn Ceulen saliger verkopen 1 morgen en 6 kleine roeden akkerland op hen gedevolueert als naaste erfgenamen van Heijn Ceulen, gelegen in de Speebeeck, rgt Hencken Geurts, Thijs Pisters, aan Geerken Vreijen, voor 1 gulden de kleine roede, belast met anderhalf vat roggen.

 

28 juli 1669 Lijsbeth Hamers weduwe Willem Nijsten doet afstand van de tocht op een stuk land in het Heijenvelt aan de Veewegh, rgt Marten Biesmans, Marten Hamers, ten behoeve van haar kinderen. Haar zoon Johan Nijsten gehuwd met Meijken Bredenraed, zich sterk makende voor zijn zusters, verkoopt dit perceel aan Marten Martens, voor 45 stuivers de kleine roede, welke kooppenningen zullen uitgekeerd worden aan Jan Hagens, rentmeester van Gravinne van Amstenraet.

 

scan 110

8 september 1669 Dirick Coumans doet afstand van de tocht op al zijn goederen onder deze bank ten behoeve van zijn zoon Willem Coemans. Deze verkoopt dan aan Geerken Martens een morgen akkerland te Grootgenhout, rgt Steven Cuijpers, de erfgenamen van Houb Lemmens, nog 18 klein roeden weide, rgt het voornoemde akkerland, Ghijs Hagens, voor 27 stuivers de kleine roede

 

16 october 1669 Ghijs Hagens verkoopt aan Peter Beckers 150 kleine roeden akkerland, gelegen op de achs int Hoogebosch velt, rgt de weduwe van Houb Lemmens, Peter Wolters, item nog drie morgen  en 34 kleine roeden akkerland, gelegen in hetzelfde veld,  rgt Hencken Wolthers erfgenamen, Steven Cuijpers,  den wegh naer Beeck, voor 25 stuivers de kleine roede

 

16 october 1669 Ghijs Hagens verkoopt aan Geerken Severens een morgen akkerland int Lindenvelt, rgt Peter Lemmens, den voetpaet gaende naer Cleijngenhout, item nog 40 kleine roeden opden wegh gaende door den Bosch, rgt Lemmen Hanssen, Lamboij Bartholet, voor 25 stuivers de kleine roede

16 october 1669 Ghijs Hagens verkoopt aan Geercken Martens 93 kleine roeden akkerland tot Grootgenhout int Lindenvelt, rgt Setven Cupers, voors Geerken Martens,  voor 30 stuiver de roede

 

scan 111

16 oktober 1669 Ghijs Hagens verkoopt aan zijn schoonzoon Lamboij Bartholet een huijs en hof tot Grootgenhout, groot aen plaetse omtrent 2 morgen, rgt Frans Hagens erfgenamen, voors. Bartholet, voor 750 gulden

 

16 oktober 1669 Dirick Geurts verkoopt aan Peter Banents 1 morgen en 15 kleine roeden akkerland int Lindendall, rgt Bijlken Hamers, den voors. Banents, Thijs Kerckhoffs, voor 50 stuivers de kleine roede

 

16 oktober 1669 Willem Bijls verkoopt aan Ghijs Hagens al zijn erfgoederen zo weijde als ackerland voor 25 stuivers de kleine roede

 

8 mei 1662 voor nots Lambert Natalis bekent Lemmen Thijssen van Neerbeeck gehuwd met Trijn Lammerts van Willem Hamers 100 gulden geleend te hebben tegen penninck sesthien, onderpand een halve boender weijde te Neerbeeck, rgt Mr Peter Zegels, Crijgers erven, de gemeene straet, de heeren van de Beessen.

 

22 oktober 1669

 

scan 112

laat Sr Hendrick Huijsmans bovenstaande akte realiseren

 

28 oktober 1669 Geercken Severens verkoopt aan Geercken Marttens gehuwd met Meijken Damen 77 kleine roeden ajjerland te Geverik "'aen de Stouitten", rgt Ercken Vrancken, Geeren Msrtens, item 55 kleine roeden gelegen achter Peter Stegel, rgt Jan Kirckhoffs, erfgednamen Jasper Damen, voor 35 stuiver de kleine roede.

 

29 oktober 1669 Lemmen Thijsen van Neerbeeck bekent van Lijsbet Lemmens weduwe Willem Hamers 50 gulden te hebben geleend. Onderpand een half bunder weide , rgt meester Peter Zegels, Peter Diricks den Jongen als gebruiker, nelast met 200 gulden aan de voors weduwe Lemmens, die Lemmen eerder heeft opgenomen, tesamen dus 250 gulden

 

29 november 1667 voor nots Arn. Vrancken  te Maastricht Jan Francken inwoonder van Beeck weduwnaar van Seijken Collen uit kracht van de macht hem gegeven bij het testament van zijn huisvrouw van 28 oktober 1663 verkoopt aan Sr Lambert Roesen, borger en coopman alhier gehuwd met Elisabeth vanden Eijcken 11 groot roeden akkerland int heijenvelt, rgt naer Beeck Marten Alberts, de erfgenamen van Joncker Wijller, voor 500 gulden.

 

scan 113

[Dan volgt de tekst van het testament van 28 oktober 1663]: Seijken Collen vermaakt haar man Jan Vrancken een huis en hof in de Dorpstraet groot 1 morgen, rgt Peter Roebart borger der stad Maastricht, Peter Rutten goet, item een  half boender akkerlant int heijenvelt, rgt Marten Alberts, erfgenamen Joncker Wijller, nog een half boender akkerland op die Veestraet, rgt naer de heije Marten Biesmans, naer Beeck de erfegenamen Jacob Greven, nog een halve morgen akkerland gelegen onder den heuvel resort onder de heerlyvkhei Elsloe, rgt Gerrit Backhuijs, Jan Boers, onder de conditie dat hij alle mogelijke schulden zal betalen

5 november 1669 laat Sr Hendrick Huijsmans bovenstaande akte realiseren

 

15 april 1660 voor nots Lamb. de Vis  te Maastricht Engel van Munster weduwe van Guert vander Eijcken en Jan Stijnen van Beeck gehuwd met Sijken Ceulen verklaren dat zij met elkaar hebben afgerekend, wat betreft het kapitaal van 400 gulden, geleend door bij akte van 11 februari 1642, en een tweede kapitaal van 400 gulden bij akte van 23 september 1656,  met verlopen interest, waardoor Jan nu 1533 gulden schuldig, waarvoor hij overdraagt een halve boender en 5 kleine roeden  zo weide als moeshoff, te Beeck, rgt Lemmen Lemmens naer Maestricht, naer Sittart Marie Kerckhoffs, naer Elsloe die gemeen straet, waardoor een voetpaetjen liep dat nu gesloten wordt,

 

scan 114

nog 15 groot roeden akkerlant int heijenvelt, rgt erfgenamen Jan Kraeghs, de gemeen veestraet, Willem Hamers, representanten Geerken Romens, item 5 groot roeden akkerland int selve velt, rgt die wederdeijlinge toebehoren Tijs Stijnen, Jacob Greven en Jan Romer, Peter Banets, waarmee die 1533 gulden zijn afgelost. Mochten de 5 en 15 reden worden gepretendeert te zijn onderpand voor een kapitaal van 1000 gulden door den ouden Burgemeester Hillensberg namens de kinderen van wijlen vendrich Gerart Noe van Kervendonck aan Jan geleend, dan stelt hij het kindsgedeelte van zijn vrouw als onderpand, belast met 500 gulden aan de Annunciaten tot Wijck, + anderhalve morgen gelegen opten heuvel, rgt ertfgenamen Geurt vanden Eijcken, Peter Hermans, welke als onderpand voor de eerste 400 gulden heeft gediend.

op 5 november 1669 laat Sr Hendrich Huijsmans bovenstaande akte realiseren

 

7 november 1669 Paulus Grieven leent van Hendrick Huijsmans, borger en coopman van Maastricht, 88 gulden, onderpand onderhalve morgen op den Meulenbergh binnen Beeck, rgt Hendrick Huijsmans, de straet

 

9 november 1669 Geerken Severens verkoopt aan Isack Maupoye gehuwd met Nelleken Fremen, een huis en hof te Geverick,  rgt Jan Fremen, den gemeen voetpaet, groot 50 kleine roeden, voor 400 gulden,

 

scan 115

het huis is belast met een halve cop rogge aan de pastoor van Beek

 

19 november 1669 Thomas van Essen, in zijn weduwen staet, doet afstand van de tocht op 150 kleine roeden te Neerleeck gelegen op de blate wegh, rgt denselve wegh, Peter Banents, ten behoeve van Dirck van Bredenraedt, getrouwd met zijn dochter Enken van Essen, die ze daarna verkoopt aan Sibille Hamers weduwe Jan Banents voor 50 stuivers de kleine roede, dus 375 gulden, die dienen als aflossing van het op het land gevestigde capitael

 

22 november 1669  Stas Banints verkoopt aan Mattijs Penris 250 roeden akkerland gelegen achter Neerbeeck, rgt Jan Hamers, Jasper Dullens, de gemeen straet en de gemeenen wegh, voor 50 stuivers de roede

In de marge stond Nu deze 250 roeden blijken belast aan de erven Anna Thonissen, hebben Peter Dirx, Anthon Thonissen en Jan Thonissen "dit voors. vercocht pandt sijn ontstaende, oircondt hebben partijen dit onderteeckent"

 

29 november 1669 Isaack Henne laat de volgende akte realiseren:

{Franstalig} 15 november 1669 voor nots George Cariels a Liège Seigneur Hubert Ransson vernemend dat zijn dochter damoiselle Anne Catharine Hubertine de Ransson

 

scan 116

in het huwelijk wil treden, wil haar een huwelijksdonatie doen, namelijk "sa cense de Kelmont"  en alles wat hij daar met zijn echtgenote heeft verworven, van de Dames Benedictines à Namur, evenals de rechten op deze census die Sr Bartholome en Jean Philippens en Hendrick Graven en consorten te Maastricht hadden.

 

18 november 1669 voor nots Joes Cortius te Maastricht Jacob Verwisch gehuwd met Berbe Daemen, woenende tot Geverick, leent bij Juffer Agnes van Rijckelt weduwe van Sr Lambrecht Ghijsen 150 gulden, dat hij in 3 termijnen van 50 gulden mag aflossen, onderpand een half boender akkerland int Geverickervelt onder het Stuttjen, rgt Janes Kerckhoffs, Jan N. soone van Griet Stijnen, Erken Wesen van Ulestraeten, de Trichterwegh.

In de marge staat dat dit capitael van 150 gulden op 13 februari 1797 is afgelost door Nicolas Feron aan de heer F. J. Guichart, welke obligatie door Mejuff de wed. Schöller geb. Guichart overgenomen was van de heer J. P. Driessen erfgenaam van mej. Agnes Ceulen uit de nalatenschap van voorn. juffrouw Schöller, vervolgens gerealiseert op 23 juni 1797 of  5 Messidor V.

3 december 1669 laat Jan Haesen bovenstaande akte realiseren

 

14 october 1660 Daniel Hermens gehuwd met Maria verklaren dat zij "waeren gecoemen tot grooten ouderdom, ende indibiliteyt, nijet meer connende wercken, oft groote arbeijt doen, om den cost en clederen te gewinnen, ende daerenboven wesende groote sommen schuldich, soe aen persoenen, als personele schulden, nijet connende betaelen

 

scan 117

die pentionen, soe verachtert als andersints", zich hebben beraden en schenken aan Claes Lenarts gehuwd met Anna de dochter van Anthoen van der Borgh, broer van Maria, huis en hof waar zij tegenwoordig in wonen, met al hun goederen, weiden en akkerland  waar ze ook liggen, met alle lasten die erop staan met alle roerende goederen, onder voorwaarde dat zij en hun comparanten "sullen schuldich ende gehouden wesen geduijrende hun leven te geven nodruf cost ende clederen gelijck eenen huysman toestaet" en dat zij de bovengenoemde schulden overnemen. Verder bepaalt Hermans dat de 50 gulden die hij Maria had ingebracht bij hun huwelijk na hun dood moet gegeven worden aande twee kinderen van  zijn zoon Gielen verwekt met Batsken Biesmans.

 

24 october 1660 voor nots Lambert Natalis te Maastricht Peter Crijns van gen Cleijn Holt bekent van Cornelis Jeckermans 150 gulden te hebben geleend, als onderpand stelt hij de erfgoederen te Beek  die hij gekocht van Jan Heren de man van zijn nicht Marie Crijns, namelijk anderhalve morgen weide achter zijn  huis te Cleijn gen holt, rgt  hij zelf, de beecker wegh, 1 morgen akkerland op den eijckgraff gelegen, rgt den Trichter wegh, Joncker Wijler, item een morgen op rangelraije, rgt Thewis Hoen kinderen, Joncker Vos van Brunssum

3 maart 1662 laat Cornelis Jeckermans deze akte realiseren

 

27 september 1662 voor nots Lambertus Natalis te Maastricht  Meijs Wilders gehuwd met Lijsbet Swilden verkoopt de helft van 32½  groote roeden, makende 16 grote en 5 kleine roeden, in twee stukken onder Beeck, waarvan 13½ grote roeden, rgt de halfwin van den grooten hoff tot Onsel, Cornelis Swilden wesende de wederdeijlinge, voorhooft de Gravinne van Amstenraede,  ander hooft de gemeene wegh naer de cleine weijerkens, Item 2 groot roeden 50 kleine, rgt Nelis Swilden voors., Gercken Sijen, voorhooft Gilis Swilden, ander hooft Spreuwen hoff, aan Cornelis Swildens Jongman, voor 29 gulden

 

scan 118

Nog verklaart op 4 november 1662 Meijs Wilders aan zijn zwager Nelis Swilden verkocht te hebben een halve morgen akkerland op den Gijsenbergh, rgt Jeuck Wolters, den grooten hoff van Onsel, Hendrick Arts, voor 30 stuivers de kleine roede,

 

25 october 1666 Testament van Lijsekens Henckens wijst als haar erfgenamen aan Staes Wijnen en Meijken Wijnen, de kinderen van haar zuster.

 

29 april 1669 laat Sr Hendrick Huijsmans de volgende akte realiseren:

6 april 1669 voor nots Henr.vande Stam te Maastricht Helena van Bloemendael weduwe van Sr Jan Janssen doet afstand van de tocht op al haar erfgoederen te Beek, groot omtrent 3 boender ten behoeve van haar kinderen, Sr Peter Dionijs, Herman van Leuwen als man en momboir van Joffr Elizabeth Janssen, en Laurens Janssen, die mede namens hun broeder Sr Pieter Janssen  verkopen aan Marten Wouters gehuwd met Meijcken Kerckhoffs 3 morgen akkerland int heijenvelt, rgt den heije voetpaet , de weduwe Claes Romens, item een half boender, rgt den heere Landt Commandeur, Daem Kerckhoff, item een morgen en 37 kleine roeden int selve velt, rgt Joncker Wijler,

 

 

scan 119

erfgenamen Willem Bluijs, item een morgen, rgt Jan Hoepers, Thijs Verderwijs, Item int cleijn heije veltjen een morgen, rgt de wederdeijlinge, de erfgenamen Lemmen Custers, item een morgen en enige kleine roeden int Spebeeckervelt, rgt Paulus Thijssen, erfgenamen Willem Haemers, mitsgaeders een morgen en enige kleine roede weijden, rft den heer Landt commandeur, Severen Nottermans, uitschietend op de gemeene heere straet, alles onder Beek gelegen, voor 42 stuivers de kleine roede. Nu de percelen nog niet gemeten zijn, verklaren de verkopers 2200 gulden te hebben ontvangen wat na meting aangepast wordt

 

6 september 1669 Korst Lemmens verkoopt aan Peter Cegels een stuk akkerland int kellen velt aen haere kopen groot 180 kleine roeden, rgt aan beide zijden de erven van de koper, voor 50 stuiver de roede

 

2 december 1669 Reijner Kessels verkoopt aan Jan Nijsten 138 kleine roeden akkerlant int houfeller velt , rgt Wijn Smeets, die viech straet, voor twee gulden de roede

 

15 december 1669 Hendrick Geerkens, gehuwd met Meyken Stijnen, leent bij Agnes van Rijckelt weduwe van Sr Lambrecht Ghijsen 225 gulden tegen penninck sesthien

 

scan 120

onderpand een halve boender land int Gevericker velt, rgt Jan Kerckhoffs, Jacon Verwis, item een halve morgen akkerland aen den groenen wegh, rgt aan beide zijden de erfgenamen van Entjen, item een koolhoff aen den groenen wegh, groot 36 kleine roeden, rgt Marten Streulen, Jan Kerckhoffs, item het kindsgedeelte van zijn huisvrouw onder deze bank.

 

16 december 1669 Wij Luitenant Voogt en schepen doen hiermee kond dat bij definitief vonnis van 22 october 1669  aan Reijner Fredericx en Gerardt Wijnants het derde part van de nagelaten goederen van Peter Coumans is toegewezen, en bij gerechtelijke meting van 10 december dezes bij loting is toegevallen het derde part van 195 kleine roeden akkerland in het Linden velt, rgt erfgenamen Marten Beusen, erfgenamen Jeuck Wolters, bedragend 65 kleine roeden afgemeten naast de erfgenamen Jeuck Wokters, item het derder part van 254 kleine roeden in het selve velt, rgt Trijneken Wolters, Welter Franssen, bedragend 84½ kleine roeden affgemeten naast Trijneken Wolters, item 169 kleine roeden in den grooten dael, voorhooft te weers over boven naer genhout rgt Thijs Thijsens, bedragend 54½ kleine roeden.

 

17 december 1669 Lemmen Thijssen verkoopt aan Jan Ganders den Jongen een morgen akkerland int Crauwinckelder velt op  den veeewech, rgt Trijneken Malders, Jan Hamers, des heeren Landt Commandeurs erven, voor 41 stuuivers de roede, belast met 100 gulden aan de erfgenamen Entjen Thoenissen tot Wijck bij Maestricht, ten laste van de koper.

 

24 december 1669 de weduwe Willem Hamers in zijn leven brouwer in de bank Beek, verklaart dat Jan Speck, getrouwd met Mechtelt Wijnricx, de weduwe van Jacob Metsmaeckers, haar de 500 gulden heeft betaald  met interest, die Jacob Metsmaeckers van wijlen Willem Hamers had geleend bij akte van 29 december 1656 voor nots Lamb. Natalis, zodat de onderpanden weer tot zijn beschikking komen