HEEMKUNDE BEEK

Zoeken

GASTENBOEK

 

     GASTENBOEK

gastenboek.jpg - 14,97 kB

GOLD AWARD

             GOLD AWARD

 Voor-3jaar.jpg - 244,20 kB 

        VOOR 3JAAR NR. 1

       

NLDOET2020

Geen afbeeldingen

Bezoekers online

We hebben 10 gasten en geen leden online

WEBSITE 2016

 

 

          WEBSITE 2016

Afscheid Marietje

 

 Marietje.jpg - 94,97 kB

Afscheid Marietje

ANBI

 

anbi.png - 23,05 kB

Bokkenrijders

 

 Bokkenrijder-3.jpg - 30,67 kB

WEBSITE 2015

BECHA

 

 

Jo Hoen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

         Jo Hoen †

     Oprichter en

       1e voorzitter

 

 

Beek Toen en Nu

Beek Toen en Nu 2

     BEEK TOEN EN NU 2

Beek Uw Gemeente

Sigaren industrie

Marechaussee in Beek

 

 

           FR. Piek

Woonkernen

Bandkeramiek

St.Martinuskerk

Sint Hubertuskerk

Kasteel Genbroek

           Genbroek

Oude Pastorie

 

                KLIK

Sjterfhoes

Herv. Pastorie

Vlag Mijnwerkersbond

 

 

Hubertus Molen

EyeWitness

SICOF

Gedonder in de Hemel

Leenhof Valkenburg

 

      LEENHOF VALKENBURG

Oude Pastorie

 

       Oude Pastorie

Beheerder-Jan Jacobs

            E-mail

   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inlogformulier

Heemkundemuseum2.jpg - 45,66 kB

WERKGROEPEN AAN HET WERK

 

 Gemeentehuis-zw.jpg - 41,55 kB

GEMEENTEHUIS 1887 - 1987

De Hooffbanck Beeck met haere gehuchte

 

 

 

L.V.O. 144

 

 

 

folio 51

 

 

 

De Hooffbanck Beeck met haere gehuchte

 

 

 

Wij Lieut Vooght ende Schepenen der Hoofbanck Beeck, verclaeren dat ingevolge van d'authorisatie op ons verleent in conformeteyt van d'ordresende aenschrrijvinge bij de Ed: Mo:  Heeren Raeden van Staet  der Vereenigde Nederlanden gedepescheert op ende aen de Hooge Officiers deses Lants in verscheijde sessien aen ons overgebracht ende bij ons aengeteeckent, ende in forme van cohier geredigeert , sijn de volgende huijsen, ende boendertaelen deser Hooffbanck Beeck, met alle haere gehuchte

 

 

 

{b = boender, M= morgen, R = roeden. 1 bunder = 4 morgen, 1 morgen = 100 roeden}

 

 

 

Omschrijving

 

B

 

M

 

R

 

 

 

folio 51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marten Wouters heeft aen erven een boender drij morgen

 

 1

 

 3

 

 0

 

 

 

De weduwe Trijn Kerckhoofs bewoont haer eygen huijs, noch een huijs, heeft aen erve

 

25

 

 0

 

 0

 

 

 

Daem Severen bewoont sijn eygen huijs heeft vijff boender, een morgen (in de marge; noch een huijs)

 

 5

 

1

 

0

 

 

 

                                                                                                                        Somma lateris

 

32

 

0

 

0

 

 

 

folio 52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teuwis Lemmens bewoont sijn eijgen huijs, heeft aen erve een boender, ende seventich roeden

 

 1

 

0

 

70

 

 

 

Heyn Thijsens bewoont haer eijgen huijs, heeft aen erve seventhien cleijn roede, ende een halff

 

 0

 

0

 

17½

 

 

 

Paulus Jans bewoont sijn eijgen huijs, aen erve drij morgen, ende vijffthien roeden

 

 0

 

 3

 

15

 

 

 

De weduwe Jacob Greven bewoont haer eijgen huijs, aen erve vijff boender derthien en een halff roede

 

 5

 

0

 

13½

 

 

 

De weduwe Lens Kessels bewoont haer eijgen huijs, aen erve

 

1

 

3

 

0

 

 

 

                                                                                                                     Somma lateris

 

 8

 

3

 

16

 

 

 

folio 53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Vroemen bewoont sijn eijgen huijs, heeft aen erven ende pachtgoet een boender, twee morgen ende vijfftien roeden

 

 1

 

 2

 

15

 

 

 

Jan Hubberts huirt een huijs van Thomis Tijssen, heeft aen erven ende pacht goet tsamen vijff boender, twee morgen, ende vijfftich roeden

 

 5

 

 2

 

50

 

 

 

Gilis Jansen bewoont sijn eijgen huijs, heeft aen erven vieren tachentig roeden en een halff

 

 0

 

 0

 

84½

 

 

 

Peter Wouter bewoont sijn eijgen huijs heeft aen erven ad twee boenders, aende aen pacht een boender, een morgen, ses ende seventich roede

 

 3

 

 1

 

76

 

 

 

                                                                                                                     Lateris

 

10

 

 3

 

25½

 

 

 

folio 54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maes Hagemans heeft aen erven seven boenders, een morgen, twee en negentich roeden

 

 7

 

 1

 

92

 

 

 

De weduwe Gerit Hagemans bewoont haer eijgen huijs sonder erven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marten Smeets bewoont sijn eijgen huijs, heeft aen erven vier boender met het pacht goet

 

 4

 

 0

 

 0

 

 

 

Reuthen Kessels bewoont sijn eijgen huijs, heeft aen erven sestich roeden

 

 0

 

 0

 

60

 

 

 

Paulus Greven bewoont sijn eijgen huijs, aen erven vier bunder, een morgen negen en dertich roeden

 

 4

 

 1

 

31

sic!

 

 

 

Thijs Greven heeft aen erven een halff bunder, ende pacht goet vijff en viertich roeden

 

 0

 

2

 

45

 

 

 

                                                                                                                              Lats

 

 16

 

 2

 

28

 

 

 

folio 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Kerckhooffs bewoont sijn eijgen huijs, aen erven drij boender, ende aen pacht goet acht boender ende  een morgen facit

 

11

 

 1

 

 0

 

 

 

Peter Wouters bewoont sijn eijgen huijs, heeft aen erven ontrent dertich cleijn roeden, ende in pacht twee boender facit

 

 2

 

 0

 

30

 

 

 

Jan Swilden bewoont sijn eijgen huijs, aen erve, ende pacht goet vijff boender, ende vijffthien roeden

 

 5

 

 0

 

15

 

 

 

Jan Lemmens heeft aen erve een morgen, ende vijff en twintich roeden

 

 0

 

 1

 

25

 

 

 

De weduwe Trineken Biesmans bewoont haer eijgen huijs, aen erve twee morgen, vijffentwintich roeden

 

 0

 

 2

 

25

 

 

 

                                                                                                                               Lats

 

19

 

 0

 

95

 

 

 

folio 56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willem Hagemans bewoont sijn eijgen huijs, aen erven vijff boender, twee morgen, ende seventich roede, ende in pacht goet vier boender, twee morgen min oft meer, tsaemen

 

10

 

 0

 

70

 

 

 

Thonis Thijsen bewoont sijn eijgen huijs, aen erven twee boender, ende aen pacht goet een morgen vijff en sestich roeden

 

 2

 

 1

 

65

 

 

 

Marten Alberts bewoont sijn eijgen huijs, heeft aen erven vier morgen ende vijfftich roeden, dico

 

 1

 

 0

 

50

 

 

 

Renken Willems bewoont sijn eijgen huijs, heeft aen erven een boender, ende vijfftich roeden

 

 1

 

 0

 

50

 

 

 

Severen Notemans aen eygen goet drij boender, twee morgen, ende seventich roeden

 

 3

 

 2

 

70

 

 

 

                                                                                                                                     Lats

 

18

 

 2

 

 5

 

 

 

folio 57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ercken vander Schueren bewoont sijn eijgen huijs, aen erven drij boender, ende eenen morgen

 

 3

 

 1

 

 0

 

 

 

Meij Biesmans bewoont haer eijgen huijs, aen erve vijff en tachtentich roeden

 

 0

 

 0

 

85

 

 

 

Hendrick Kerchoofs aen erve een boender, twee morgen, ende vijfftich roede, ende in pacht goet een morgen, vijfftich roeden, facit

 

 2

 

 0

 

 0

 

 

 

Hendrick Wouters bewoont het huijs van Joncker Wilder als pachter, heeft aen pacht goet drij ende twintich boender, ende aen eygen erve vier boender een morgen ende vijfftich roeden, facit

 

27

 

 1

 

50

 

 

 

                                                                                                                                           Lats

 

32

 

 3

 

35

 

 

 

folio 58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Notermans bewoont sijn eygen huijs, heeft aen erve vier bunder, sestich roeden, ende aen pacht goet drij morgen ende vijff en dertich roeden

 

 4

 

 3

 

95

 

 

 

Rencken Geurts bewoont sijn eygen huijs, heeft aen erve vijff en seventich roede

 

 0

 

 0

 

75

 

 

 

Marten Biesmans bewoont sijn eygen huijs, heeft aen erve twee boender

 

 2

 

 0

 

 0

 

 

 

Lenart Willems bewoont sijn eijgen huijs , heeft aen erve twee morgen ende vijffentwintich roeden, ende aen pacht goet vijfftich roeden

 

 0

 

 2

 

75

 

 

 

Jan Steven bewoont het huijs van Peter Reulants aen pacht goet drij boender, ende eenen morgen

 

 3

 

 1

 

 0

 

 

 

                                                                                                                                   Lats

 

11

 

 0

 

55

 

 

 

folio 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thijs Pisters bewoont sijn eijgen huijs, heeft aen erve vijff boender min vijffentwintich roeden, ergo

 

 4

 

 3

 

75

 

 

 

Sijleken Claess bewoont haer eygen huijs, heeft aen erve vijff boender twee morgen, ende sestien roeden

 

 5

 

 2

 

16

 

 

 

Jan Roumans bewoont het huijs van Gerit Vreen, heeft aen erve een boender, drij morgen,noch aen erve een boender een morgen ende ses en tachtentigh roeden, facit

 

 3

 

 3

 

86

 

 

 

Peter Kessels bewoont sijn eijgen huijs, heeft aen erve een boender ende een morgen

 

 1

 

 1

 

 0

 

 

 

                                                                                                                                      Lats

 

18

 

 2

 

77

 

 

 

folio 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willem Wessels bewoont sijn eygen huijs, heeft aen erve

 

 1

 

1

 

40

 

 

 

Jurge ha (en?) bewoont sijn eijgen huijs, heeft aen erve twee morgen ende sevenentwintich roeden ende pacht goet acht boender, ende vijfftich roeden, facit

 

 8

 

 2

 

77

 

 

 

Giel Gielen bewoont sijn eijgen huijs, heeft aen erve, ende pachtgoet een boender, twee morgen ende vier en twintich roeden, facit

 

 1

 

 2

 

24

 

 

 

Jeuck Roubroeck bewoont het huijs van Neliken Peters, heeft aen erve ende pacht goet een morgen, ende acht en sestich roeden

 

 0

 

 1

 

68

 

 

 

Geret Penris bewoont het huijs van Meijken Steven, heeft aen pacht goet omtrent twee morgen

 

 0

 

 2

 

00

 

 

 

                                                                                                                                            Lats

 

12

 

 2

 

 9