HEEMKUNDE BEEK

Zoeken

GASTENBOEK

 

     GASTENBOEK

gastenboek.jpg - 14,97 kB

GOLD AWARD

             GOLD AWARD

 Voor-3jaar.jpg - 244,20 kB 

        VOOR 3JAAR NR. 1

       

NLDOET2020

Geen afbeeldingen

Bezoekers online

We hebben 9 gasten en geen leden online

WEBSITE 2016

 

 

          WEBSITE 2016

Afscheid Marietje

 

 Marietje.jpg - 94,97 kB

Afscheid Marietje

ANBI

 

anbi.png - 23,05 kB

Bokkenrijders

 

 Bokkenrijder-3.jpg - 30,67 kB

WEBSITE 2015

BECHA

 

 

Jo Hoen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

         Jo Hoen †

     Oprichter en

       1e voorzitter

 

 

Beek Toen en Nu

Beek Toen en Nu 2

     BEEK TOEN EN NU 2

Beek Uw Gemeente

Sigaren industrie

Marechaussee in Beek

 

 

           FR. Piek

Woonkernen

Bandkeramiek

St.Martinuskerk

Sint Hubertuskerk

Kasteel Genbroek

           Genbroek

Oude Pastorie

 

                KLIK

Sjterfhoes

Herv. Pastorie

Vlag Mijnwerkersbond

 

 

Hubertus Molen

EyeWitness

SICOF

Gedonder in de Hemel

Leenhof Valkenburg

 

      LEENHOF VALKENBURG

Oude Pastorie

 

       Oude Pastorie

Beheerder-Jan Jacobs

            E-mail

   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inlogformulier

Neerbeeck

 

Neerbeeck

 

Folio 15

 

Loenisken SchoinJehans, nu Jehan Smeutgens alias halfpaep    ½ vat roggen van huijs ende hoff, R. ter eener Jehan Smiets alias Beelen endt ter anderen sijden 

 

Marten Schaeps. 

Welchs allerdingh betaelt is biss 1574 incluijs. Rest te betalen vanden iaer 1575 biss 1607 maecht 33 iaren waer van heeren Jehannen comen 7 iaren ende 2 iaren nagelaten soo bliven noch te betalen 24 iaren facit 12 vaten rogh. 

 

Peter in den Aldenhoff, nu Jehan Aldenhoff oder Jehan Peters 1 vat roggen van huijs und hoff, Regt. ter eener Jehan selver ende ter anderen sijden Thijs sijn broeder, voerhoeft die straet. 

Soo alles betaelt in Hr. Peters reg[ist]re biss 1570 incluijs de Ao 1571 biss 1607 incluijs iss oyck betaelt 

 

Peter Schouteten kinderen daernae Geriken Schouteten der Breuwer van Geleijn nae wiens doot Meyken Heynen van Nierbeeck wiens dochter Jehan Lemmens alias Bager Jehan getrouwt hatt gelt 1 vat roggen 

Betalongh.   

In Hr Peters reg[ist]re staet betaelt te sijn van het iaer 1554 biss het iaer 1575 incluijs. Heer Frans schrijft dat underpant sei huijs ende hoff, Regt. ter eenre Geerken Maessen, ter anderen sijden Maes ofte Didden erven, Voerhoeft de straet.  Rest de Ao 1576 biss 1607 incluijs facit 32 iaren waervan comen Hr Jehannen sieven iaren ende tween iaren nagelaten soo bliven noch te betalen 23 iaren facit 23 vaten rogge. 

 

Thijsken Vederwissch wegen Dreyss Lempens gelt iaerlichs   1 vat roggen van huijs ende hoff, R. ter eenre de hoeffstraet ter anderen sijden de Beeck waer van mit hem allerdingh afgerekent Ao 1608 am 26 Mertz und heeft alles beth biss het iaer 1607 incluijs.

 

Thijsken voers placht noch te gelden wegen Dries Lempens     een half vat roggen underpant een halven morgen landts gelegen aen de Boeckstook und gaet de Meulenwech daer deur, R. Dirck op Vertenberch ter eenre, der heer van Luijdt ter anderen sijden, wie Thijsken selver Ao 1608 am 26 Mertz mir gesaght hatt. 

 

Folio 16 

und hatt den halven morgen voors vercocht Jehan Smitz den nu sijn kinderen Wilhem ende Merten gebruijcken, die welcke moeten den pacht betalen ab Ao 1596 biss 1607 beijde incluijs syn xij iaren facit 6 vaten roggen.

  

Dirck op Vertenbergh gelt 1 vat rogh van huijs ende hoff hercomende van Neess Kempeners goet, Regt. ter eenre Peter Schuirkens, ende ter anderen sijden Thijsken Aldenhoff, voerhoeft de straet aent ander dat velt. 

Gelt noch van een stuxken lants gelegen achter Neerbeeck wegen Neet Kempeners, Regt. ter eenre der Meulenwech, ter anderen sijden Jehan Beelen, voerhoeft Dirck Scheurkens ende Jehan van Stucken 1 vat rogh.  Soo alles beth biss het iaer 1607 incluijs. 

No. In heer Peters Regre fo. 4b staet dat Nijsken Paesten gelt drien cop rogh waer van Geriken Fijen placht te gelden 1 cop rog.  Welchs nu te samen gelt Peterken Banits der van hun beijden het pant gegolden hatt vide hier voer fol 14 B. 

 

Jehan in de Rouw placht te gelden  3 cop rogh 

 

Mewis van Crauwinckel van wegen Griet Gobbels daernae Heintgen Claessen van Geleijn gelt 1 vat roggen van een stuck lants welchs nu Jehan in den Aldenhoff hatt gegolden ende gelt daer van mitten anderen lant van die 17½ gl curz iaerlichs te samen 5 gl bb Beth biss het iaer 608 incluijs 

In heeren Peters regre iss dat vat rogh betaelt vanden iaer 1553.54.55 biss 1578 incluijs und volgens ab Ao 79 biss 1607 incluys hatt Jehan Peters alias Aldenhoff den pacht betaelt der het pant van Heintgen voors gegolden hatt.

  

Vranck Koumans nu sijn kinderen gelden iaerlichs  2 vaten roggen van huijs ende hoff,  Reg. ter eenre Jacob Robroeck, ter anderen sijden Wilken Schols, voorhoeft de straet. 

 

Corstgen Robeins placht hier van te gelden 1½ vat rogh welchs aendeil vanden pant Wyntgen Thijssen hat gegolden.

In Heeren Peters Reg[ist]re sijn de 2 vaten roggen betaelt van het iaer 1562 biss het iaer 1575 incluijs und ab Ao 1576 biss 1607 incluijs aan Hr. Jehannen, Hr Franssen ende mir allerdingh oyck betaelt. 

 

No[ta] Anna Vrancken Koumans dochter hatt dat ander ½ vat roge betaelt tot het iaer 1595 incluijs.  Neliken Lempen Krickels dochter moet nu dat voers ½ vat betaelen welchs heur om Gots will biss 1607 incluijs nagelaten, dan sei ganss arm is. 

 Gelt noch Fo 32b 2 capuijn. 

 

Folio 17 

Thijsken Robroecks placht te gelden   4½ vat roggen 

In Hr Peters regre iss de betalongh allerdingh geschiet van het iaer 1554 tot het iaer 1575 incluijs. Waer van bleeff schuldich 1 vat roggen.  Dan weren gelevert 2½ vat roggen 

No[ta] Iss te weten dat voerhin Jacob Damen und Franss Schols hebben in erffpacht aen genomen een weide groot sijnde 1½ boender voer 18 vaten rogh, Regt ter eener sijden Des Ehrw. heeren Lantcomanduirs lant, ter anderen sijden Thryn Wolters, voer een hooft die Beeck, voor het ander hoeft Des Heeren van Leut weide, waervan Thijsken Robroecks voors heeft betaelt  4½ vat rogh ende Jacob Robroecks oyck  4½ vat rogh 

Thijsken Schols  3 vatt rogh Dirck Scheurkens  3 vaten rogh Ende Gerken Penris den man noempt Gerken aen die moelen    3 vaten rogh 

 

Jacob Robroecks placht iaers te gelden 4½ vaten roggen 

Jacob Robroechs gelt nu hier van alleen   1½ vat rogh 

Herman Ramakers  2 vat rogh 

Ende Lysken Scheurkens man Kerstgen Pickerts  1 vat rogh 

Jehan Stass vulgo WolffJehan mit sijn bewanten   3 vat rog 

Meijken Robroechs  1½ vat rog 

Fyken weduwe van Lemmen Hr Jehans  3 vaten rogh

 Jehan Baex borger binnen Sittart wegen Dirck Scheurkens  3 vaten rogh 

Heinken Vleisshouwers wegen Thyssen Schols   vaten rogh waervan Jehan Timmermans gelt 3 cop rog. 

Jacob Robroechs, Kerstgen Pickerts ende Herman Ramachers hebben betaelt biss het iaer 1607 incluijs. 

  Jacob gelt oyck 2½ capuyn fo. 33. 

Jehan Stass hatt betaelt biss 1606 incluijs Rest de Ao 1607 3 vaten rogh 

Meijken Robroechs rest oyck heuren 1½ vaten rogh de Ao 1606 ende 1607 

Fijken voers rest de Ao 1606 und allen voer iaeren noch       9 gl 16½ sts und de Ao 1607 3 vaten rogh  

De Joanne Baex et Henrico Lanione vide infra fol 21b 

 

Folio 18 

 

Neet Kempeners placht te gelden  vijff vaten roggen 

Hier van placht Metgen te gelden 2 vaten ende 2 dardell roggen  daer nae Geriken Leppens, nu Jacob Robroeck van huijs ende hoff hercomende van Neet Kempeners, Regenoit Jacob Robroechs huijs ter eenre ende Stass Baggen ter anderen sijden, voerhoets die Straet. 

Rest te betaelen de Ao 1572 biss 1607 macken 36 iaren waervan comen Hr Jehannen 7 iaren ende 2 iaren nagelaten soo bliven noch te betalen 27 iaren facit 68 vaten roggen.  

 No[ta]. Dirck van Vertenberch gelt oyck van Neet Kempeners wegen 1 vat roggen. vide hier voer fo 15b. 

 

Jehan Nuchelmans der alt 1 derdel rogh Soe alles betaelt tot het iaer 1607 incluijs. 

 

Dries Lempens   1 vat roggen. 

In Hr Peters regre betaelt ab Ao 1558 biss 1571 incluys. 

Rest te betalen de Ao 1572 biss 1607 incluijs waervan comen Hr Jehannen 7 iaren ende 2 iaren naegelaten soe resteren noch te betalen 27 iaren facit 27 vaten rogh. 

 

Ernken Meiss gelt iaers 1 vatt rog van een campgen genoempt Meissen camp, gelegen achter Thijskens Aldenhoffs Koilhoff, R. ter eenre Dirck op Vertenberch. 

In hr Peters regre is der pacht ab anno 1554 biss 1573 incluijs allerdingh betaelt. 

 

Dries Lempens placht iaers te gelden ½ vat roggen 

  Nu Wilhem ende Marten kinderen van Jehan Smitz die het pant van Thijsken Vederwiss  becomen haben moeten dit halff vat betalen. 

van eenen halven morgen lants gelegen aen die Boeckstoek, waer deur der Moelenwech gaet.   

In Hr Peters regre betaelt ab Ao 1554 biss 1569 incluijs. vide hier voer fol 15a alwaer Thijsken Veederwisch dit halff vat rogh aen geschreven iss.  Ergo hac nihil. 

 

folio 19 

 

Iehan Nuchelmans placht te gelden 5 coppen roggen  

Soo in Hr. Peters regre ab Ao 1554 biss het iaer 1572 incluijs allerdingh beth iss. 

 

Heinken Ernen placht te gelden  2½ vat roggen 1 cop. 1 gr(?) underpant drie morgen lants achter Quattelen hoff (roch?). 

Waervan Heinkens dochter wonende te Maestricht gelt een vat rogh. 

Soo heur om Gots wil naegelaeten biss 1607 incluijs dan lam ende crupel sehr armelich levende van die aelmissen die goede luijden ihr om Gots wil geven. 

 

Dirck Jehan Linkens vader gelt daer van wie heer Peters in sijn regre fo.5.b. schrijft 1 vat 1½ cop rogh. 

 

Heinken Penris nu Ernken Penris alias Panis van syns vaders goet 1 vat 1 cop rogge. 

Alles betaelt biss 1607 incluijs. 

Noch gilt 1 vat rog van ½ morgen lants soe hy van Lemmen de Naes gegolden hat. 

Oyck betaelt tot het iaer 1607 incluijs. 

 

Dirck Geren moeleners sohn placht iaerlijchs te gelden 1 vat roggen 

Soe in heeren Peters regre ab ao 1554 biss 1574 incluijs allerdingh betaelt iss.

 

Dirck des Douwen Dirchs sohn alias Exters placht te gelden    5½ vaten roggen. 

Nu Wilhem Lenarts der het onderpant van Thijsken Kepken gegolden hatt. vide hiernae op die andere sijde. 

Wilhem voors hatt allerdingh betaelt tot het iaer 1606 incluijs. Pro anno 1607 hat Wilhem geen rogh gelevert, het vat gerekent ad 1 gl facit 6 gl waer op gelevert een scheutelinx verken ad eenen Rhs dall. facit 2 gl 16 st 1 oert.

 

Folio 20 

Giel Schepers naekinderen plachten te gelden iaerlichs 6½ vath roggen min een quart  

No[ta] Dirck des Douen Dirchs sohn und Giel Schepers plachten malck te gelden 6  vt rogh van een Bunre weijen te Neerbeeck gelegen, Regenoit ter eenre sijden des Ehrwerdigen heeren Lantcomanduers weijde ter anderen syden die Dorpstraet, voer een hoeft die Heirstraet aent ander hoeft 

Nu hatt Wilhem Lenartz het gedeilte van Dircken voors und gelt daer van 5½ vaten rogh vide hier voer op die andere sijde.

 

Jehan Swilden ende Lenart Theissen vulgo Der Joncher hebben te samen het ander

 

deil ende gelden malck daer van  2 vaten und 3 cop rog 

Soo alles betaelt tot het laer 1607 incluys.

No. Het ander vat min een quart wert in Heineken Ernen fol. 18 parceel berechent [er]go hic nihil. 

Heer Peter seght ende schrijft in sijn regre fol.5.b. dat Jehan Linkens die sohn van Dirck Linkens soude gelden 1 vat ende 1½ cop rogh [raich] van Heinken Ernen parceel und van Giel Schepers parceel 1 vat rogh min een molsterken Welchs Jehan Linkens betaelt hatt biss het iaer 1607 incluijs. 

 

Trijn Koelen kinderen  1 vat rogh

 

Nu Thryncken Wolters die huysvrouwe van Linss Renckens van een weitgen gelegen achter Jehan Swilden huys. Regt. synen hoff ter eenre syden, ende Jehan Linkens ter anderen sijden. Rest te betalen de a[nn]o 1570 biss 1607 incluijs maecken 39 iaren waer van Hr. Jehannen comen 7 iaren ende 2 iaren naegelaten soo bliven noch te betalen 30 iaren facit 30 vaten rogh. 

Heyniken Joris  1 cop rogh 

Nelis Joris           1 cop rogh gelden

 nu Jehan Swilden   1 cop rog 

ende Marten Elssen alias Ceuls 1 cop rog van landt op vervasselen cuil,  Regt Wilken Scholtissen ende Hencken Schols. 

Soe alles betaelt biss het iaer 1607 incluijs. 

Wilhem Scholtis voerss hatt van hun beijden den underpant groot sijnde ongeverlich 1½ morgen gegolden.

 

Peter Kup                                                  1 cop roggen 

In Hr Peters regre fo.6.a. iss betalongh gedaen ab anno 1554 biss 1572 incluys. 

 

Folio 21 

 

Itgen Diriken   1 derdell umd een halven cop rogh maeckt vij g[roten?] van magen goet. Resth de Ao 1569 biss 1607 incluys facit 39 iaren waervan comen heeren Jehannen 7 iaren ende 2 iaren naegelaten soe bliven noch te betalen 30 iaren machen 13 vaten 3 cop roggen 

 

Herman aen die Moelen nu Peterken Loenis  1 vat roggen op een hoff gelegen achter Wilken Scheurkens huys voerhoeft de Beeck. 

In Heeren Peters regre betaelt biss 1574 incluys und volgens aen heeren Jehan, Heeren Franssen und mir biss 1607 incluys.

  

Heinken Coelen nu Wilhem Schols gelt iaers  4 cop roggen  

Hamers, aent ander die Dorpstraet. Soe alles in Hr Peters regre betaelt iss biss 1576 und aen mir und Hr Jehan biss 1607 incluijs. Het vat rogh compt van Arnoldt Elmans und sijn huysvrouwen iaergetyt 

 

Peter Joris nu Heintien Schols gelt iaers  1 vat roggen van een halff boender lants gelegen aen den Schilt waer aff Jehan Francken het wederdeel heeft, by den Boeckstock.  

Gelt noch wegen Heintgen Joris  6 cop rog van 1 morgen lants gelegen aen vervasselen kuyl, Soo beyde betaelt biss het iaer ]607 incluijs.  

  No. Die cop rog moet Marten Ceuiels betalen. 

 

Peter Penres nu Marten Boesten gelt   ½ vat roggen.

 

Nu Wilhelms erffgenamen van Stucken underpant een stuck lants gelegen aen den Zinssbergh neven mijnen bosch ende Hein Penris Bosch. Betaelt in hr. Peters regre fo. 6a biss het iaer 1571 incluijs. Rest de Ao 1572 biss 1607 maecken 30 iaren waervan comen Heeren Jehannen 7 iaren ende 2 iaren quytgescholden soo resteren noch 27 iaren facit 13½ vaten rogh. 

 

Gerken Penres den man noempt Gerken aen de Moelen placht te gelden vier vaten roggen, hier voer fol 16 b zijn 3 vaten rogh bereckent bij den anderen debiteuren, wegen 18 vaten erffs.

 

Folio 22

 ide hier voor fo. 16b wegen 18 vaten rogh erffs.

Thysken Schols nu sein sohn Heinken placht te gelden 3 vaten rog

Hier van gelt nu Heinken Schols alias vleisshouwer  2 vaten 1 cop rogh.

Rest daer van pro ao 1607 2 vaten 1 cop rog. Het vat ad eenen gulden facit 2 gl. 5 st. 

 

Jehan Timmermans gelt  3cop roggen soe Gielis Gruys placht te gelden ouyt het Parceel van Thijsken Schols. Rest oyck de ao 1607 3 cop rogh facit 15 st.

 

Dirck Scheurkens nu Jehan Baex borger binnen Sittart gelt 3 vaten rogh van den erffpacht deren 18 vaten rogh. vide hier voer fo. 16b.

Rest de ao 1607 3 vaten roggen. facit 3 gl.