HEEMKUNDE BEEK

Zoeken

GASTENBOEK

 

     GASTENBOEK

gastenboek.jpg - 14,97 kB

GOLD AWARD

             GOLD AWARD

 Voor-3jaar.jpg - 244,20 kB 

        VOOR 3JAAR NR. 1

       

NLDOET2020

Geen afbeeldingen

Bezoekers online

We hebben 10 gasten en geen leden online

WEBSITE 2016

 

 

          WEBSITE 2016

Afscheid Marietje

 

 Marietje.jpg - 94,97 kB

Afscheid Marietje

ANBI

 

anbi.png - 23,05 kB

Bokkenrijders

 

 Bokkenrijder-3.jpg - 30,67 kB

WEBSITE 2015

BECHA

 

 

Jo Hoen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

         Jo Hoen †

     Oprichter en

       1e voorzitter

 

 

Beek Toen en Nu

Beek Toen en Nu 2

     BEEK TOEN EN NU 2

Beek Uw Gemeente

Sigaren industrie

Marechaussee in Beek

 

 

           FR. Piek

Woonkernen

Bandkeramiek

St.Martinuskerk

Sint Hubertuskerk

Kasteel Genbroek

           Genbroek

Oude Pastorie

 

                KLIK

Sjterfhoes

Herv. Pastorie

Vlag Mijnwerkersbond

 

 

Hubertus Molen

EyeWitness

SICOF

Gedonder in de Hemel

Leenhof Valkenburg

 

      LEENHOF VALKENBURG

Oude Pastorie

 

       Oude Pastorie

Beheerder-Jan Jacobs

            E-mail

   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inlogformulier

Grootgenhout - Cleingenhout

 

 

Grootgenhout-Cleingenhout

 

Folio 24 

  

Peter Beltens, daernae Houb de Leers, nu Jehan Hoenres gelt    1 cop rog van huys ende hoff,  Regt ter eenre syde Gerart Exters goet und ter anderen sijden Beelken Jaecque erven voer beide hoeffen de straet. 

Jehan voers hatt alles betaelt tot het iaer 1607 incluijs wegen sijnen cop. 

 

Thomas Jehans borger binnen Maestricht gelt oyck wegen Peteren de Leers voers    1 cop roggen 

Soo oyck alles betaelt biss het iaer 1607 incluijs. 

 

Claesken Robeins nu Jehan Halffs huysvrouwe gelt iaers  ½ vat rogh van ½ morgen weijen gelegen neven Peter Lersen erven ter eener ende Dirck Koumans ter anderen sijden voerhoefts de straet.  

Welchs alles betaelt in Hr Peters regre biss het iaer 1574 incluijs. 

Deweill diesse vrouw sehr arm iss den pacht heur nagelaten biss het iaer 1607 incluijs.   

 

Jacob des Smits sohn Vranck, nu Gielken Penres wyff Thryneken gelt iaerlichs    2 vaten rogh op 1½ morgen lants gelegen aen den Hollenter, R. ter eener Geerken Penres erven, ter anderen sijden Vrenken Boschen. Soe alles in Hr. Peters regre ab ao 1554 biss 1576 incluijs betaelt is. Aen mir, Hr Jehannen ende Hr Franssen beth biss het iaer 1606 incluijs. 

Rest de ao 1607   2 vaten rogh. 

 

Dries der Smit nu Peterken Crappen gelt iaerlichs  ½ vat roggen van een weij gelegen tegen den hoff van Printhagen genoempt Thrydriessen weij welchs beth iss in hr Peters regre biss 1554 incluys und aen mir,  Hr Franssen ende Hr Jehan biss 1607 incluijs. 

 

Heinrich Schrivers, nu Gerart Driess borger te Maestricht  1 vat rogh van een stuck lants gehieten de witte Moerskuil, beth. biss 1607 incluijs. 

 

Claes in den heiligen Born oder syn kinderen, Daernae Jacob Thyssen ofte Boesken gelt ½ vat rogh. uonderpant Lenssen hoffken. Reg. ter eenre sijden voorg. Jacob ter andere sijden    ,voor beijde hooffden de gemeijn straet.  In Hr.  Peters regre beth biss 1568 und aen heeren Jehannen beth de ao 1570 biss 1590 incluys aen hr.  Franssen de ao 91 biss 96 incluys.  Ab ao 97 biss 1607 incluijs aen mir beth. 

 

Beel Aertz, daernae Heinken Jaecken nu seyn erffgenamen    1 vat roggen 

Iss questie daervan wie dit vat rogh nu moet betalen.  Resteren die partijen ab ao 1570 biss 1607 beijde incluijs facit 38 iaren maecken 38 vaten roge (in de marge:) Gelt oyck fo 35 1 capuyn.)

 

Cleingenhout

 

Jehan daernae Peter Ruyters placht te gelden 1 vat roggen waervan nu Stefken Krijns weduwe gelt iaerlichs ½ vat roggen und Steven Penres und Leentgen Pups malck 1 cop rogh 

Onderpant Steefkens huijs und hoff van sijn halff vat.  Regenoit ter eenre sijden 't velt ter anderen sijden de gemeijn straet voorhoeft oyck 't velt. 

Van Stevens und Lentgens pacht iss oyck onderpant hunnen beijden huijsen en hoeven neven den anderen in Cleingenhout gelegen. 

Wegen der weduwen halff vat rogh iss alles beth biss 1607 incluijs. (in de marge:) gelt noch fo.46. 

Steven und Leentgen resteren malck vanden iaren 1604.605.606 und 607 1 kwart vat rog. 

 

Lijsken Schips kinder, daernae haer Eijdom Oth Claessen nu Jehan Bosems ij vat rog op huys und hoff,  Reg. ter eener Wijntgen Schepers, ter anderen Jehan de Vliegh, voorhoeft de Dorpstraet.  Heeft alles beth biss 1607 incluijs.

  

Folio 26

Joris Ottens nu Meyken weduwe van Petern Engels gelt  2 vaten roggen van heur huys und hoff, Reg. ter eener sijden Korstgen Lemkens ende ter anderen sijden Jehan Bosems, voorhoeft de Dorpstraet aent ander Steven Penres. 

In Hr. Peters regre beth van het iaer 1554 biss 1576 incluijs ab ao 1577 biss 1607 incluijs aen Hr Jehannen Hartoch und mir allerdingh betaelt