HEEMKUNDE BEEK

Zoeken

GASTENBOEK

 

     GASTENBOEK

gastenboek.jpg - 14,97 kB

GOLD AWARD

             GOLD AWARD

 Voor-3jaar.jpg - 244,20 kB 

        VOOR 3JAAR NR. 1

       

NLDOET2020

Geen afbeeldingen

Bezoekers online

We hebben 12 gasten en geen leden online

WEBSITE 2016

 

 

          WEBSITE 2016

Afscheid Marietje

 

 Marietje.jpg - 94,97 kB

Afscheid Marietje

ANBI

 

anbi.png - 23,05 kB

Bokkenrijders

 

 Bokkenrijder-3.jpg - 30,67 kB

WEBSITE 2015

BECHA

 

 

Jo Hoen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

         Jo Hoen †

     Oprichter en

       1e voorzitter

 

 

Beek Toen en Nu

Beek Toen en Nu 2

     BEEK TOEN EN NU 2

Beek Uw Gemeente

Sigaren industrie

Marechaussee in Beek

 

 

           FR. Piek

Woonkernen

Bandkeramiek

St.Martinuskerk

Sint Hubertuskerk

Kasteel Genbroek

           Genbroek

Oude Pastorie

 

                KLIK

Sjterfhoes

Herv. Pastorie

Vlag Mijnwerkersbond

 

 

Hubertus Molen

EyeWitness

SICOF

Gedonder in de Hemel

Leenhof Valkenburg

 

      LEENHOF VALKENBURG

Oude Pastorie

 

       Oude Pastorie

Beheerder-Jan Jacobs

            E-mail

   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inlogformulier

Inleiding

 

 

 

Inleiding

 

De twee archieven die veel informatie leveren voor de bestudering van de geschiedenis van Beek, zijn het archief van de Balije Biesen van de Duitse orde, d.w.z. het gedeelte dat betrekking heeft op Beek, en het archief van de Schepenbank, dat onderdeel is van het archief van de Landen van Overmaas, dat bewaard wordt in het Regionaal Historisch Centrum Limburg (vroeger Rijksarchief) te Maastricht. 

De Balije Biesen had in de loop der eeuwen veel bezittingen in Beek verworven. Men kan rustig stellen dat tweederde deel van de grond in haar handen was, waardoor zij er veel inkomsten genoot. Bovendien had zij het patronaatsrecht, wat inhield dat zij de pastoor mocht benoemen. Het is dus niet verwonderlijk dat altijd een van haar priesters benoemd werd, die tevens als beheerder van die inkomsten gold. 

In de beginjaren van de Heemkundevereniging zijn een aantal leden van de Werkgroep Geschiedenis regelmatig naar Hasselt getogen. In het Rijksarchief aldaar bevindt zich het archief van Alden Biesen, dat toen overigens nog niet volledig geïnventariseerd was. Uit het kaartsysteem dat de toenmalige archivaris Grauwels had gemaakt, plukten we de stukken betreffende Beek en bestelden daar fotokopieën van. Een aantal daarvan zijn inmiddels getranscribeerd, zodat ze ook voor diegenen die dat oude schrift niet meester zijn raadpleegbaar werden.  De bedoeling is ze op de website van de Heemkundevereniging te publiceren. 

De gicht- of transportregisters van Beek zijn door het RHCL inmiddels ingescand en op Internet gezet. Ook hier geldt dat het schrift leesproblemen oplevert. De bedoeling is dan ook om er regesten op te maken. Een regest is een verkorte inhoud, met weglating van de standaardformuleringen, maar met de belangrijkste informatie. Het gaat om LvO 4128-4152, Akten van overdracht en verbintenis over de jaren 1549, 1571-1628, 1631-1643, 1661-1795. 

Beide bronnen leveren vooral informatie over personen en toponiemen op, maar ook economische informatie over de waarde van akkerland en weiden en lasten die op een stuk grond rusten. Wie er zich in verdiept wordt heel wat wijzer over de handel en wandel van onze voorouders.

 

De publikatie geschiedt in volgorde van gereedkomen. Er is nog veel werk te verrichten!